مرور رده

سلامت

سلامت جنبه های گوناگونی دارد. سلامت جسمی به معنای توانمندی بدن برای فعالیت روزانه و حفظ انرژی برای موارد اضطراری و دوری از بیماری‌ها و تناسب کلی جسمی است.سلامت عاطفی و هیجانی، سلامت محیط زندگی، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی و سلامت شغلی از انواع دیگر سلامت هستند.

علائم لوسمی

این بیماری یکی از انواع سرطان خون است؛ علائم لوسمی ممکن است بسته به اینکه آیا شما یک نوع لوسمی حاد یا مزمن دارید…