چند نکته برای اینکه فرد بهتری باشیم

این دنیا، انسان های مختلف با فرهنگ و سبک زندگی های مختلف را در خود جای داده است. همه آدم ها از بسیاری جنبه ها با هم متفاوت هستند. فرهنگ، استعداد، طرز تفکر، نوع رفتار، سبک زندگی و بسیاری از موارد دیگر جنبه های تمایز انسان ها را در بر می گیرند.

اگر بخواهیم چند نکته برای اینکه فرد بهتری باشیم را لیست کنیم باید به جوانب متعدد این بحث نیز توجه داشته باشیم. در اینجا ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که فرد از چه لحاظی باید بهتر باشد؟ آیا منظور از لحاظ  ویژگی های فردی، روانشناختی، اخلاقی، فعال بودن، مفید بودن، کاری بودن و یا زوایای دیگرمی باشد؟ ما در این مقاله سعی می کنیم که فرد را از لحاظ داشتن عموم موارد فوق تا حد توان و به صورت کلی بررسی کنیم.

به نظر می آید اگر خواهان بهتر بودن باشیم مشخصا باید دارای معیارها و الگوهای بهتر بودن نیز باشیم. چگونه می توان بهتر بودن را معنا کرد و در مقایسه با دیگر اشخاص به یک نتیجه گیری رسید. چون صفت بهتر بودن یک صف تفضیلی است که حتما در مقایسه بین چند ویژگی به معنایی منطقی نیز می رسد. با ایده‌آل مگ همراه باشید تا با هم به مرور این بحث جذاب بپردازیم.

بین بهتر بودن و ویژگی های شخصیتی خوب، رابطه مستقیمی وجود دارد. زمانی که از بهتر بودن صحبت به میان می آید به طور ناخودآگاه ویژگی های شخصیتی به ذهن انسان خطور می کنند.

ویژگی های شخصیتی می تواند موارد زیر را شامل گردد:

 • داشتن اعتماد به نفس
 • انگیزه داشتن
 • هدفمند بودن
 • داشتن افکار مثبت
 • وقت شناس بودن
 • داشتن مطالعه

داشتن اعتماد به نفس


تعاریف زیادی از اعتماد به نفس وجود دارد ولی به نظر می رسد داشتن حس خوب نسبت به خود و زندگی خود یکی از تعریف های خوب این ویژگی باشد. اعتماد به نفس یکی از چند نکته برای اینکه فرد بهتری باشیم است که انسان ها در میزان داشتن این ویژگی با یکدیگر متفاوت هستند. این ویژگی درهمه اشخاص به صورت ذاتی وجود دارد ولی اینکه تا چه حد بتوانیم این ویژگی را از حالت بالقوه به بالفعل در بیاوریم بسیار حائز اهمیت می باشد. عوامل زیر باعث می شود که با اعتماد به نفس باشیم.

 • داشتن توجه متمرکز
 • تصمیم‌گیری کنید
 • یاد گرفتن مهارت های شغلی در راستای افزایش درآمد
 • داشتن هدف های کوچک و بزرگ
 • جسور بودن
 • قبول کردن شکست
 • شنونده بودن
 • کمک کردن به دیگران
 • صحبت کردن در مورد موفقیت های خود

داشتن اعتماد به نفس

انگیزه داشتن


داشتن انگیزه یکی از اساسی ترین شرط های موفقیت در زندگی افراد می باشد. انگیزه یک ویژگی  مهمی است که باعث می شود احساس بهتری نسبت به خود و دنیای اطراف خود پیدا کنیم. انگیزه حس سرزندگی و موتور محرکه به سوی اهداف می باشد. کسانی که هدفمند هستند مشخصا از انگیزه بالایی نیز برخوردار هستند.

سعی کنید برای انگیزه‌مند بودن دلیل های خوبی برای انجام دادن کارهای خود داشته باشید. دلیل انجام هر کاری را بررسی کنید و از میان آن ها بهترینشان را نیز انتخاب کنید. وقتی بهترین دلیل را یافتید برای انجام آن کار هم انگیزه کافی را پیدا خواهید کرد. ممکن است دلیل اجام یک کار یا سود مادی باشد یا رشد فردی. در هر دو صورت شما در جهت رسیدن به اهداف خود با انگیزه خواهید بود.

تلاش کنید که کارتان را مفرح و جذاب نمایید. وقتی کار حالت تفریح و جذابیت را به خود بگیرد انگیزه انجام دادن آن نیز زیاد می شود چون باعث تقویت روحیه در انسان می گردد. مفرح کردن کار نیز مستلزم تغییر نگرش نسبت به کار می باشد. دگرگونی نگرش در سرعت و کیفیت انجام یک کار بسیار مهم است.

هدفمند بودن


صرف داشتن هدف در زندگی خود یکی از چند نکته برای اینکه فرد بهتری باشیم می باشد که در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تاثیر می گذارد. انسان هدفمند هم از دیدگاه خود و هم از دیدگاه جامعه دارای برتری نسبی نسبت به دیگر افراد می باشد.

افرادی که به مقام های بلندی رسیدند همیشه هدفمند بوده اند. نوع هدفی که هر انسان نیز انتخاب می کند بسیار با یکدیگر متفاوت هستند. یادمان باشد که هدف های بلند پروازانه انتخاب نکنیم چون ممکن به دلیل نرسیدن به آن ها سرخورده بشویم. پس اهدافی انتخاب کنیم که قابل دست یابی باشند. علاوه بر این هدف های بزرگ را به چند هدف کوچک تقسیم کرده و در جهت احقاق آن ها تلاش نمایید. داشتن هدف های کوتاه مدت و بلندمدت نیز بسیار یاررسان خواهد بود. می توانیم یک هدف بلند مدت انتخاب کنیم و برای رسیدن به آن چند هدف کوتاه مدت را تعیین نماییم.

این نکته را مد نظر قرار دهید که برای رسیدن به اهداف خود یک برنامه با راهکارهای موثر را طراحی کنید. در میانه راه هدف های خود را با یکدیگر تطبیق داده تا متوجه شوید تا چه اندازه به هدف مورد ظر و غایی خود رسیده اید در این صورت به بازخوردهای مثبت و منفی ناشی از رسیدن به اهداف خود دست خواهید یافت. سپس در جهت رفع موانع و تقویت راهکارها قدم های تاثیرگذاری بر خواهید داشت.

هدفمند بودن

۱۰ کاری که افراد موفق بعد از بیدار شدن از خواب انجام میدهند

داشتن افکار مثبت


داشتن افکار منفی خوره  نرسیدن به هدف غایی زندگی می باشد. شناختن ریشه افکار منفی و راه حل رهایی از آن در این راستا می تواند مفید واقع گردد. افکار منفی هر انسانی بزرگترین مانع در راه رسیدن به هدف می باشد. پس سعی کنید افکار منفی را از ذهن خود خارج کرده و مثبت فکر کنید.

در خصوص چند نکته برای اینکه فرد بهتری باشیم می توان به نقش افکار مثبت نیز اشاره ای داشت. داشتن افکار مثبت، انگیزه و اعتماد به نفس را در افراد افزایش می دهد. هر قدر مثبت تر فکر کنیم به همان اندازه هم به اهداف خود نزدیکتر می شویم.

ذهن انسان بیشتر به این تمایل دارد که انسان را اسیر خود کند و برای این منظور راهی جز افکار منفی و ناخوشایند ندارد. پس اگر می خواهید به سوی هدفی گام بردارید اولین هدفتان این باشد که مثبت فکر کردن را بیاموزید و بیازمایید. وقتی افکار منفی شروع به نفوذ در ذهن شما می کنند لطفا آن ها را ساکت کرده و سپس از بین ببرید. با جایگزینی افکار مثبت به جای افکار منفی می توانید در این امر به موفقیت چشمگیری برسید.

داشتن افکار مثبت

وقت شناس بودن


وقت شناسی نیز از دیگر ویژگی های مفیدی است که در افراد سبب تمایز می گردد. اینکه فرد وقت شناسی باشیم در کمیت و کیفیت کارهای روزانه ما نیز تاثیر می گذارد. در حقیقت افراد وقت شناس دارای هدف های مشخصی نیز هستند. کسانی که می دانند در زندگی خود به دنبال چه هستند از برنامه ریزی و وقت شناسی خاصی نیز پیروی می کنند. آن ها برای هر کاری وقتی تعیین کرد و آن کار را در همان زمان مقرر به انجام می رسانند.

اهمیت دادن به وقت خود و وقت دیگران از ویژگی های بارز افراد موفق و مثبت می باشد. ما هم در قبال وقت خود مسئول هستیم و هم در قبال وقت دیگران. نباید باعث هدررفت وقت اطرافیان خود گردیم.

امام علی (ع) نیز در مورد وقت شناسی می فرمایند: وقت‌هایتان پاره هایی از عمر شما هستند؛ پس نباید وقت خود را صرف نمایی مگر در چیزهایی که نجاتت در آن ها می باشد.

وقت شناس بودن

داشتن مطالعه


یکی از چند نکته برای اینکه فرد بهتری باشیم، داشتن مطالعه نظامند و با علاقه می باشد. مطالعه رمز تغییر و یادگیری های جدید است. هر چقدر بیشتر بتوانیم در حوزه های که کار می کنیم مطالعه نماییم به همان اندازه هم نسبت به دیگران متمایز خواهیم بود. تمایز در مهارت‌های شغلی به ویژه از طریق مطالعه گسترده به دست می آید.

سعی کنیم هدفمند و با برنامه مطالعه کنیم. اگر بتوانیم در حیطه های مورد فعالیت خود مطالعه خوبی داشته باشیم به طبع به مزایای مادی و معنوی ناشی از آن نیز خواهیم رسید. در مطالعه هدفمند می توانید از اصول زیر نیز پیروی نمایید:

 • یادداشت برداشتن
 • گوش دادن به موسیقی هنگام مطالعه
 • حفظ آرامش
 • در زمان خستگی مطالعه نمایید
 • نگرش و دیدگاه خود را تغییر دهید
 • فراموش کردن را رها کنید
 • در مرور کردن فعال باشید
 • بین مطالب پیوند و ارتباط برقرار کنید

داشتن مطالعه

سخن آخر

تمام موارد فوق را که به صورت خلاصه با هم بررسی کردیم از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اینکه چگونه می توانیم فرد بهتری باشیم به عوامل متعددی وابسته است. اما عوامل درون فردی و به ویژه خودشناسی بیشتر از عوامل دیگر حائز اهمیت هستند. چرا که رمز توسعه و پیشرفت تغییر است. تغییر باید در درون افراد به وقوع بپیوندد تا منجر به پیشرفت همه جانبه شخص و به تبع آن سبب توسعه جامعه انسانی شود.

این نوشته تا چه حد مفید بود؟
[Total: 1 Average: 5]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.