مرور رده

دکوراسیون

دکوراسیون به هر عملی گفته می شود که در جهت بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت سازی زندگی در آن صورت گیرد. دکوراتور به شخصی گفته می شود که وظیفه چیدمان و مدیریت دکوراسیون را بر عهده می گیرد. مهم ترین شاخه این علم، دکوراسیون داخلی است.