مرور رده

روانشناسی

روانشناسی مطالعه علمی ذهن و رفتار است. روانشناسی یک رشته چند وجهی است و شامل بسیاری از زیر رشته های تحصیلی از جمله زمینه های توسعه انسانی ، ورزش ، سلامت ، بالینی ، رفتارهای اجتماعی و فرآیندهای شناختی است. روانشناسی شامل مطالعه پدیده های آگاهانه و ناخودآگاه و همچنین احساس و فکر است.

روانشناسی و رفتارشناسی از روی حالات چهره و بدن

آیا می‌دانید افرادی که شما را می‌بینند، در همان 3 ثانیه‌ی اول، شما را مورد قضاوت قرار می‌دهند؟ این زمان خیلی کمتر از آن است که فرصت پیدا کنید کلامی به زبان بیاورید. بنابراین به طور حتم، مبنای این قضاوت، چیز دیگری خواهد بود. واقعیت این…

تعریف روانشناسی اجتماعی چیست و به چه موضوعاتی در این حوزه پرداخته می‌شود؟

یکی از ویژگی‌های مهم هر انسان نحوه تعامل و برخورد او با دیگران است. این ویژگی می‌تواند بر موقعیت هر انسان در محیط کار، خانواده و هر گروه دیگری که عضو آن‌هاست، تاثیرگذار باشد. روانشناسی اجتماعی یکی از شاخه‌های علم روانشناسی است که نحوه…