اختلال وسواس اجباری چیست؟
  • OCD چیست؟

    اختلال وسواسی چیست؟ اختلال وسواسی-اجباری (OCD) یک اختلال رایج، مزمن و طولانی مدت است که در آن فرد دارای ا ...

    اختلال وسواسی چیست؟ اختلال وسواسی-اجباری (OCD) یک اختلال رایج، مزمن و طولانی مدت است که در آن فرد دارای افکار غلط ، وسواس و رفتارهای اجباری است که وی تمایل دارد رفتار خود را بیش از حد تکرار کند.اختلال ...

    بیشتر بخوانید