تاریخچه ویروس کامپیوتری
  • ویروس کامپیوتری

    تاریخچه ویروس کامپیوتری رابرت توماس، مهندس BBN Technologies اولین کامپیوتر شناخته شده ویروس را در سال 197 ...

    تاریخچه ویروس کامپیوتری رابرت توماس، مهندس BBN Technologies اولین کامپیوتر شناخته شده ویروس را در سال 1971 توسعه داد. اولین ویروس به نام ویروس Creeper کریستین شناخته شد و برنامه آزمایشی آن توسط رایانه ...

    بیشتر بخوانید