دفع نمک اضافی از بدن
  • عوارض خوردن نمک

    اثرات نمک بر بدن نمک، مستقیما بر روی کلیه اثر می کند و علت آن هم کمک بیشتر به روند ذخیره سازی آب می باشد. ...

    اثرات نمک بر بدن نمک، مستقیما بر روی کلیه اثر می کند و علت آن هم کمک بیشتر به روند ذخیره سازی آب می باشد. این آب اضافی ذخیره شده، فشار خون شما را افزایش می دهد و باعث فشار روی کلیه ها، شریان ها، قلب و ...

    بیشتر بخوانید