سانترال چیست؟
  • سانترال چیست؟

    سانترال چیست؟ سانترال دستگاهی است که تعدای خطوط شهری را به تعدادی خطوط داخلی تقسیم بندی می کنند که روند ب ...

    سانترال چیست؟ سانترال دستگاهی است که تعدای خطوط شهری را به تعدادی خطوط داخلی تقسیم بندی می کنند که روند برقراری ارتباط را تسهیل کند. مجموعه ای که از دستگاه سانترال استفاده می کند، بسیار قوی تر است از ...

    بیشتر بخوانید