مرور رده

ویدیو

urea در آزمایش خون چیست 💉 [+ تفسیر نتایج]
آزمایش urea یا اوره خون برای بررسی نحوه عملکرد کلیه‌ها انجام می شود. در آزمایش اوره، یک تست خون از بیمار گرفته شده و میزان اوره موجود در خون، اندازه گیری می‌شود. آزمایش خون، یکی از رایج‌ترین انواع تست‌های پزشکی به شمار می‌رود و یکی از…