جدول دیه سال 1401 + دیه اعضای بدن چقدر است ؟

محاسبه دیه، بر اساس مبلغی که توسط قوه قضاییه و به صورت سالانه اعلام می‌گردد، انجام می‌شود. از همین رو پزشکی قانونی، با اعلام میزان صدمات وارده به فرد و اعلام آن به دادگاه، مسیر محاسبه دیه را هموار کرده و دادگاه نیز بر اساس گواهی پزشکی قانونی، مبلغ دیه را اعلام می‌کند.

نرخ دیه چگونه محاسبه می‌شود؟

مبلغ دیه کامل یک انسان، برابر است با نرخ به روز ۱۰۰ شتر سالم و بدون عیب که خیلی هم لاغر نباشند. لازم به ذکر است دیه در زمان پرداخت آن محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال اگر جنایت در سال ۹۸ واقع شده باشد، ولی دیه در سال ۱۴۰۱ پرداخت شود، مبلغ دیه بر اساس نرخ دیه ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.

نرخ دیه چگونه محاسبه می شود؟

از طرف دیگر در بعضی موارد و برای برخی از صدمات، دیه ‌ای در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است. به همین دلیل در هنگام بروز چنین مواردی، دادگاه مطابق گواهی پزشکی قانونی و براساس تشخیص خود، مبلغی را به عنوان ارش اعلام می‌کند که فرد خاطی موظف به پرداخت آن است.

ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ارش را اینچنین تعریف می‌کند: ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعئین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود

جدول دیه در سال ۱۴۰۱

به طور کل دیه اعضای بدن، هر ساله توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود. در جدول زیر محاسبه دیه و مبلغ آن در سال ۱۴۰۱ آورده شده است:

نوع دیهمبلغ در سال ۱۴۰۱
دیه کامل در ماه های غیر حرام۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه های حرام۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی بینی۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی ترقوه۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد حارصه۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد دامیه۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه دندان‌ های پیشین که کامل ساقط شوند۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه دندان‌ های پشتی که کامل ساقط شوند۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه یک دست۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه یک پا۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه خرد شدگی استخوان مطلوب التیام یافته۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

توجه: برخی از مقادیر مندرج در این جدول، ممکن است با ابلاغیه جدید قوه قضاییه، با تغییراتی مواجه شوند. در صورت اعلام نرخ قطعی دیه ۱۴۰۰ و جدول اصلی آن، این ارقام، بلافاصله به روز رسانی خواهند شد.

نرح دیه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با دیه ۱۴۰۱

در جدول زیر نرخ دیه در سال ۱۴۰۰ به تفکیک انواع آن، آورده شده است. مقایسه نرخ دیه سال ۱۴۰۱ با معادل آن در سال ۱۴۰۰، نشان می‌دهد که نرخ دیه در یک سال گذشته، ۳۳ درصد رشد داشته است.

نوع دیهمبلغ در سال ۱۴۰۰
دیه کامل در ماه های غیر حرام۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه های حرام۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی بینی۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی ترقوه۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد حارصه۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد دامیه۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
دیه دندان‌ های پیشین که کامل ساقط شوند۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه دندان‌ های پشتی که کامل ساقط شوند۱۱/۹۶۰/۰۰۰ تومان
دیه یک دست۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه یک پا۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب۱۱/۹۲۱/۴۲۸ تومان
دیه خرد شدگی استخوان مطلوب التیام یافته۸۲/۳۴۶/۱۴۲ تومان

حال برای فهم بهتر جدول فوق، به توضیح برخی از اصطلاحات به کار رفته در آن می‌پردازیم. در فقه از جراحت‌هاى پدید آمده در سر و صورت «شِجاج» و در غیر سر و صورت «جرح» تعبیر مى‌گردد.

شجاج خود بر هشت قسم است که در اینجا تنها به سه قسم آن اشاره میکنیم:

 • حارصه: خراشیدگى پوست بدون جریان خون
 • هاشمه: آنچه موجب شکستگی استخوان گردد، هرچند با جراحت همراه نباشد
 • دامیه: زخمى که کمى در گوشت نفوذ کرده و خون جارى شده است (در این صورت باید دیه دامیه پرداخت شود)

دیه‌های مربوط به حارصه

حارصه سر و صورت: جراحت حارصه چنان‌چه بر روی سر یا صورت ایجاد شود، دیه آن یک‌صدم یا یک درصد دیه کامل یا یک شتر خواهد بود.

حارصه بدن: جراحت حارصه چنان‌چه بر روی بدن  ایجاد شود، دیه آن نیم‌صدم  یا نیم درصد دیه کامل خواهد بود.

حارصه دست و پا: جراحت حارصه چنانچه بر روی هر یک از دست‌ها یا پاها ایجاد شود، دیه آن نیم‌صدم  یا نیم‌درصد دیه کامل خواهد بود.

حارصه هر بند انگشت (به جز انگشت شست): جراحت حارصه چنان‌چه در هر یک از بندهای انگشتان دست و یا پا ایجاد شود به غیر از انگشت شست، یک‌صدم از یک‌سوم از یک‌دهم دیه کامل خواهد بود.

حارصه هر بند انگشت شست دست یا پا: جراحت حارصه چنانچه در هر یک از بندهای انگشتان شست دست یا پا ایجاد شود، یک صدم از یک دوم از یک دهم دیه کامل خواهد بود.

حارصه گردن: جراحت حارصه جنانچه بر روی گردن ایجاد شود، دیه آن نیم صدم دیه کامل یا نیم درصد دیه کامل خواهد بود.

به طور کلی در مورد جراحت حارصه که در عضوی از اعضای بدن (غیر سر و صورت) واقع شده باشد، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به نسبت یک‌صدم از دیه آن عضو تعیین می‌شود، و چنانچه آن عضو دیه معین نداشته باشد، برای آن ارش تعیین می‌شود .

به عنوان مثال چنانچه حارصه بروی دست واقع شده باشد، دیه آن به روش یک‌صدم از نصف دیه کامل محاسبه می‌‎شودکه میزان دیه آن، معادل نیم‌درصد یا نیم‌صدم دیه کامل خواهد شد.

هر آنچه باید درباره دیه بخیه بدانید
بخوانید

انواع دیه

بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه را می‌توان به چند دسته زیر تقسیم کرد:

انواع دیه در قوانین مجازات اسلامی

دیه قتل: دیه قتل مطابق یک دیه کامل بوده که مبلغ آن هر ساله توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود.

دیه منافع اعضا: در صورتی که فرد مجرم، اعمالی انجام دهد که دیگری حواس خود را از دست بدهد، فرد خاطی باید دیه منافع آن عضو را پرداخت نماید. به طور مثال توانایی شنیدن مختل شده اما به خود گوش آسیبی وارد نشود. این نوع دیه شامل مواردی چون دیه بینایی، دیه شنوایی، دیه عقل، دیه بویایی و دیه صوت و گویایی است.

دیه جراحت: در صورتی که فردی مرتکب جنایتی شده که طرف مقابل با جراحت روبرو گردد، باید دیه جراحت بپردازد که تعیین مبلغ آن بر اساس میزان جراحت و به تشخیص پزشکی قانونی صورت می‌گیرد. مانند ایجاد کبودی، زخم، تورم و …

دیه اعضای بدن: در صورتی که از عضوی تنها یک عدد در بدن انسان وجود داشته باشد و فرد مجرم، آن عضو در بدن فردی دیگر را از بین ببرد، باید یک دیه کامل بپردازد. اما اگر از آن عضو، دو عدد وجود داشته باشد، از بین بردن یکی از آن دو، مجازات پرداخت نصف دیه کامل را به همراه خواهد داشت و اگر هر دو عضو از میان بروند، مبلغ دیه برابر با دیه کامل انسان محاسبه خواهد شد.

ماهیت دیه به زبانی ساده و قابل فهم
بخوانید

تفاوت دیه مرد و زن در قانون مجازات اسلامی

مطابق مواد ۵۶۰ و ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که آسیب و صدماتی منجر به نقص عضو و زوال منافع گردد، میزان « دیه زن نصف دیه مرد» محاسبه می‌شود.

تفاوت دیه زن و مرد

البته باید گفت تامین تفاوت دیه زن و مرد، مطابق ماده ۵۵۱ مجازات اسلامی، در کلیه جرایم بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.

در شرایطی که جهت آسیب وارده، ارش پرداخت شده یا صدمه از نوع جراحات منتهی به زوال منافع یا نقص عضو نشده باشد، تفاوتی میان زن و مرد نیست و دیه و ارش، حتی در صورتی که بیش از ثلث (یک سوم) باشد، نصف نخواهد شد و با دیه مرد مساوی است.

از طرف دیگر، مطابق قانون در تمامی خسارات وارده بر شخص ثالث (نفر سوم) که از طریق حوادث رانندگی ایجاد و دیه توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود، هیچ تفاوتی میان زن و مرد نبوده و هر دو جنس، از دیه کامل برخوردار خواهند شد.

دیه در ماه های حرام

مطابق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، دیه کامل، هر ساله در مقررات شرع تعیین می‌گردد. همچنین بر اساس ماده ۵۵۵ اگر رفتار مرتکب و فوت مضروب، هر دو در ماه‌های حرام انجام گیرد یا در محدوده حرم مکه واقع شود، خواه عمل به صورت عمد باشد و خواه غیر عمد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز به آن اضافه شده و فرد خاطی ملزم به پرداخت دیه در ماه حرام می‌گردد.

بر همین اساس، در نرخ دیه سال ۱۴۰۱  آخرین مبلغ دیه کامل انسان در ماه‌ های حرام ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان محاسبه شده است. ماه‌های حرام عبارتند از:

 • محرم
 • رجب
 • ذی القعده
 • ذی الحجه

مطابق تبصره همین ماده، معیار آغاز و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است.  یعنی ماه رجب از مغرب شرعی روز آخر ماه جمادی الثانی آغاز و با مغرب آخرین روز ماه رجب پایان می‌یابد.

لازم به تاکید است که تغلیظ دیه(افزایش یک سومی یا ۳۰ درصدی دیه) در ماه های حرام، تنها مربوط به قتل و منجر شدن به فوت مضروب است و جراحات و نقص عضو و غیره مشمول این قاعده نمیشوند

آیا می توان دیه را قسط بندی کرد؟

تقسیط دیه در دادگاه طبق قانونT فقط در صورت توافق و رضایت طرفهای دعوی امکان پذیر است. در این مواقع، قاضی برای قسط بندی دیه درصدی مشخص از مبلغ کل دیه را برای hقساط آن و با توجه به سال پرداختی، در نظر می‌گیرد تا دچار اشتباه نشود.

محاسبه نرخ دیه

همچنین ادعای اعسار (عدم توانائی مالی) نیز میتواند دلیل دیگری برای تقسیط دیه باشد. بدین ترتیب که معسر(شخص ناتوان در پرداخت مبلغ) ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، تمام مدارک مبتنی بر میزان دارائی و موجودی وجوه وی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خود را مستنداً تقدیم دادگاه نماید.

پس از ثبت دادخواست اعسار و برای جلوگیری از بازداشت نشدن شخص محکوم، کفیل یا وثیقه معتبر به میزان مبلغ مشخص شده توسط دادگاه به تشخیص دادگاه ضروری خواهد بود، مگر آنکه شخص متضرر با رضایت خود و بدون دریافت تامین با آزادی او موافقت نماید.

نحوه اعتراض به پزشکی قانونی

نظریه‌های پزشکی قانونی، نظریه‌هایی کارشناسانه به حساب می‌آیند که می‌توان مانند نظر کارشناسان رسمی دادگستری، به آن‌ها اعتراض داشت.

اعتراض به پزشکی قانونی برای پرداخت دیه

چنین مسئله‌ای به این معنا بوده که ممکن است در نظریه کارشناسان پزشکی قانونی، تمامی خسارات وارده اعم از جراحات، آسیب‌ها و… به صورت کامل ذکر نشده باشند یا به هر دلیلی، در نظریه پزشکی قانونی ابهامات، ایرادات و مشکلات متعدد دیده شود.

که در این شرایط نیاز است تا در زمان قانونی، نسبت به آن اعتراض صورت بگیرد یا توسط یکی از طرفین، تقاضای دریافت توضیح، ارائه شود.

از زمان اعلام رای کمیسیون پزشکی، طرفین به مدت یک هفته زمان اعتراض دارند و پس از اتمام این زمان حق اعتراض از آنها سلب می‌گردد. در این زمان و هنگام اعلام اعتراض، فرد معترض وظیفه دارد هزینه‌های کمیسیون پزشکی را پرداخت کند که این مبلغ مطابق با تعرفه تعیین شده از جانب پزشکی قانونی است.

اگر پس از اعلام اعتراض و بررسی‌های مجدد، پزشک مقصر شناخته شود، این امکان برای فرد معترض وجود دارد که خسارات و ضرر و زیان‌های وارده از جمله هزینه‌های پرداختی بابت کمیسیون پزشکی را مطالبه کند.

دیه شکستگی اعضای بدن در سال ۱۴۰۱ + جدول کامل
بخوانید

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت و یا حادثه به ترتیب زیر است (مگر اینکه به نحو دیگری تراضی (توافق) شده باشد)

در جرائم عمدی موجب دیه مانند ضرب و جرح عمدی، مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است.

در جرائم شبه عمد مانند تصادف جرحی یا فوتی، حوادث ناشی از کار و قصور پزشکی و … مهلت پرداخت دیه  ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت نماید،

در جرائم خطای محض مانند جرح و آسیبی که به وسیله صغیر انجام شده باشد، مهلت پرداخت دیه، ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت نماید.

هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده) مکلف به قبول آن است.

در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود اما مهلت پرداخت دیه مشخص نگردد، دیه باید ظرف مدت یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

دیه تصادف چیست و قانون پرداخت دیه در تصادفات رانندگی چگونه است؟
بخوانید

کلام پایانی

در انتها در خصوص نحوه دریافت و پرداخت دیه باید گفت که پس از تعئین میزان دیه، حکم به بخش اجرای احکام ارسال می‌شود و محکوم له (شخص زیان دیده) شماره حساب بانکی خود را اعلام می‌کند، سپس محکوم علیه موظف است در زمان مشخص شده وجه را به حساب وی واریز کرده و فیش پرداختی را تسلیم بخش مربوطه نماید.

۲.۸/۵ - (۲۵ امتیاز)
212 نظرات
 1. سعیدی می گوید

  سلام خسته نباشید
  من در تاریخ ۲۷/۵/۱۴۰۰تصادف کردم و مقصر طرف بود

  ۱جراخت حارصه ساعد چپ و آرنج چپ و زانو چپ و مچ پای چپ
  ۲شکستگی نده های ۶و ۷ سمت چپ قفسه سینه که منجر به آسیب به ریه و تجمع هوا در اطراف ریه چپ شده
  که با تعبیه لوله قفسه سینه ای تخلیه گردیه است
  دنده های فوق الاشاره محیط بر قلب هستند

  ماه تصادف ذی الحجه بوده آیا دیه ۲برابر میشود یا خیر

  دیه من چقدر میشود
  ممنون تشکر

  1. زواره زادگان می گوید

   سلام و عرض ادب، مقدار دیه جراحت و شکستگی در ماه‌های حرام و غیرحرام با هم تفاوتی ندارند. با توجه به توضیحات شما حدود ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دیه برای شما تعیین می‌شود.

   1. عبلس می گوید

    سلام وقت بخیر توی تصادف آبروی من کلا دیگه تکون نمیخوره و نمیتونم بالا پایین کنم چند در صد دیه تعلق میگیره

    1. زواره زادگان می گوید

     سلام و روزبخیر، برای تعیین دیه ابتدا باید جراحت شما توسط پزشکی قانونی بررسی شود؛ ممکن است با گذشت زمان مشکل ابروی شما حل شود و پزشکی قانونی مبلغی به عنوان ارش برای شما تعیین کند.

     1. احسان می گوید

      سلام میخواستم بدونم دیه مادرم که در حین کار در کارگاه پلاستیک دست راستش لایه قالب موند واستوخان انگوشتها دست شکسته شد و بعداز جراحی و درمان خوب شدو سالم موندن ولی دست مثل اول نشد دست کاملآ مشت و جمع نمیشه میخواستم ببینم دیه اش چقدر میشه ومارو راهنمایی بفرماید از شماسپاس گزارم.

     2. خسروی می گوید

      دوست عزیز برای هر کدام از انگشت ها ۱.۶ درصد از دیه کامل تعیین میشه. دیه از کار افتادگی دست رو هم باید دادگاه بر اساس نظر پزشکی قانونی تعیین کنه

  2. محسن شهرکی می گوید

   سلام خسته نباشید من تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰تصادف کردم پزشک قانونی این مرارد تشخیص دادن و ۲ ماه استیلاجی دادن خاستم بدونم چقد میشه
   ۱.جراحت حارصه پیشانی وابرویه چپ و بینی
   ۲.کبودی ساق چپ
   ۳.شکستگی بند اخر انگشت پنجم دست راست
   ۴. اسیب استخوان بینی

   1. رحمان حسینی می گوید

    سلام.بنده مورد ضرب و شتم توسط دو نفر قرار گرفتم که از ناحیه سر سه بخیه خورده و قسمتای دیگه سرم جای زخم و کبودی هست.از طرف ارنج دست چپ هم استخوان ارنج ضربه دیده که جای ضربه مشخص و دور آن کلا سیاه شده است و.از روی دستمم جسم سخت خورده که ورم کرده و یکی از انگشتام ته ناخنم شکسته و زخم شده و یکی دیگش هم فقط زخم هست.میخواستم بدونم میزان دیه بطور حدودی چقدر میشه

 2. محمدی می گوید

  سلام بنده در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ با درگیری که باراننده داشتم و از ماشین به بیرون پرتابم کرد انگشت اشاره دست چپم یه بند قط شد و پای چپم به آسفالت کشیده شد.خواستم ببینم دیه من چقدر میشود؟

  1. زواره زادگان می گوید

   سلام و روز بخیر، برای قطع شدن یک بند از انگشت اشاره، ۱۱ میلیون تومان دیه در نظر گرفته می‌شود. برای دیه زخم پای چپ هم ابتدا باید نوع جراحت توسط پزشکی قانونی تعیین شود.

 3. رضا می گوید

  سلام ،در جریان تصادفی که تو اسفند سال ۹۹،بوده که تشکیل پرونده و رسیدگی و حکم دادگاه سال ۱۴۰۰ بوده.،رسیدگی و تعیین دیه به نرخ سال ۱۴۰۰ حساب میشه یا سال ۱۳۹۹؟ ممنون

  1. زواره زادگان می گوید

   سلام و روز بخیر، نرخ دیه شما با توجه به مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود.

 4. میلاد می گوید

  سلام.بنده در سال ۹۶ بندهای اول دوتا از انگشتان دستم زیر دستگاه خورد شد .کارشناس اومد و بررسی کرد و گفت مدارک مربوطرو به بیمه ارسال کنید.بنده هم بعداز تکمیل مدارک به کارفرما تحویل دادم تا ایشون پیگیری کنن.الان ۴ ساله میگه دارم پیگیری میکنم.ناگفته نمونه چون که کارفرما آشنا بود من هم اعتماد کردم.تا اینکه چند روز پیش زنگ زدم گف بیمه گفته به علت خراب بودن اتومات دستگاه دیه تعلق نمیگیرد.منم رفتم بیمه مرکزی پیگیری کردم گفتن اصلا مدارکی برای ما ارسال نشده حتی گفتن ما دوسال پیش نامه هم زدیم ولی جوابی دریافت نکردیم .میخاستم اگه میشه راهنماییم کنین
  ممنون

  1. زواره زادگان می گوید

   سلام و روزبخیر، برای گرفتن دیه احتمالا باید از کارفرما بابت قصور در تکمیل پرونده شکایت کنید. اگر تمایلی به این کار ندارید بهتر است از واحد مشاوره بیمه و کارشناسان آن مشورت بگیرید. در مراکز قوه قضائیه و دادگاه‌ها هم دفاتر مشاوره وجود دارد که وکلایی به صورت رایگان، در مورد مسائل حقوقی شما را راهنمایی می‌کنند.

 5. مجید می گوید

  سوالی داشتم.سال ۹۹ برج ۹ مشغول کار با پرس ۶۰ تن بودم که بعدظهر یکمرتبه پرس یکسره شد و انگشت نشانه و بعدیش از هر کدام دو بند دست راستم قطع شد میخواستم بپرسم که چقدر دیه بهم تعلق می‌گیرد.تمام کارهای قانونی را انجام دادم ولی هیچ اطلاعی و پرداختی هنوز صورت نگرفته است ممنون میشم اگه جوابما بدهیند

  1. زواره زادگان می گوید

   سلام و روز بخیر، با توجه به توضیحات شما چون هنوز حکمی برای شما صادر نشده، دیه انگشتان شما با توجه به نرخ سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود. دیه هر بند انگشت ۳.۳۳ درصد از دیه یک انسان است. ۴ بند از انگشتان شما قطع شده است پس مقدار دیه شما ۶۳ میلیون و ۹۰۰ میلیون تومان می‌شود.

 6. سنا می گوید

  سلام من روز دوم محرم ۱۴۰۰/۰۵/۲۰تصادف کردم بازوی سمت راستم و پیشانیم کبود شد یک ماه هم اتل بسته شد کتفم،بر این اساس چقد دیه بهم تعلق میگیره؟

  1. زواره زادگان می گوید

   سلام و عرض ادب، دیه کبودی و جراحت در ماه حرام و غیرحرام با هم تفاوتی ندارد. برای هر کبودی مبلغ ۷۲۰ هزار تومان دیه در نظر گرفته می‌شود. در مورد آسیب به کتف هم دادگاه باید نوعی جریمه به نام ارش تعیین کند که نیاز به حکم پزشکی قانونی دارد.

 7. مهین باباجانی می گوید

  سلام روز بخیر همسرم۱۴۰۰/۰۵/۰۵ برق سه فاز گرفته پای راست از بالای زانو قطع شده و دست چپ تمام انگشتان پین دارد دچار ۳۰درصد سوختگی هم شده چقدر دیه تعلق میگیرد

  1. زواره زادگان می گوید

   سلام و روزبخیر، دیه پای همسر شما ۲۴۰ میلیون تومان تعیین می‌شود. برای هر انگشت مبلغی معادل ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیه تعیین می‌شود و برای ۳۰ درصد سوختگی هم باید درجه آن (نوع ۲ یا ۳) مشخص باشد تا بتوان دیه تعیین کرد.

 8. علی می گوید

  سلام وقت بخییر .ببخشید من در محرم سال ۹۹ تصادف کردم ک پزشک قانونی نظر داده ک که :ساییدگی حارصه دست چپ و همچنین قوزک خارجی مچ پای چپ و سیاه شدگی خلف ران راست هست ..ممنون میشم بگین دیش چقدر میشه.

 9. علی می گوید

  و از نظر بینی مزخواستم بدونم ک چقدر میشه البته متن پزشکی قانونی اینطور گفته شده.
  نظر پزشکی قانونی:
  دچار شکستگی باستخوان بینی گردیده است ک در حال حاضر مطلوب ب التیام یافته تلقی می گرددو سایر صدمات واجد دیه مقدر میباشد.ممنون میشم بفرمایین ک دیه تعلق میگیره و مبلغش چقدره

 10. سعید می گوید

  سلام وقت بخیر بنده تو درگیری با چاقو دست راستم جراحت داره و چار انگشت بالاتر از زانویه پام و رگه عصب انگشت شستم ویه تاندون دستم ک انگشت شصتم الان بی‌حس هس عصب نداره و ی تاندون پامم پاره شده دوبار عمل کردم خاستم ببینم دیه احتمالی بنده چقدره چون برا رضایت امدن من نمیدونم دیم چقدر میشه ممنون از لطفم کمکتون

 11. محمد رسول می گوید

  سلام وقت بخیر ، بنده ۴ ماه پیش در حین کار از ناحیه ۴ انگشت دست چپ بجز انگشت شصت دچار کراش شدید گردید و مفصل های بند انگشتانم از بین رفته و بغیر از انگشت کوچک که فقط ۲۰ درصد تا میشه ۳ انگشت دیگر کلا از بند های ۱ ، ۲ و ۳ کلر نمی‌کند لطفا حدود دیه منم را برآورد بفرمایید، ممنون

 12. محمد رسول می گوید

  لطفا جواب بدهید

 13. علیرضا می گوید

  با سلام من منیسک زانوی راستم توی شرکت پاره شده چقد دیه بهم تعلق میگیره؟

 14. میثم اسدی شفیع می گوید

  سلام.من در تاریخ۱۴۰۰/۴/۱۲ تصادف کردم.۱_جراحت دامیه گونه صورت با انتشار تا بینی در ۲ناحیه(جای بخیه ها مونده).۲-خونریزی داخلی مفصل زانوی چپ و احتمال آسیب به مینیسک و..۳-کبودی انتهای تحتانی خلف قفسه صدری.چند سوال دارم:۱: چقدر دیه تعلق میگیره.۲:طرف من صندوق تامین خسارت بدنی هست چند ماه طول میکشد دیه رو بده.۳:من سه ماه خونه ام بخاطر جراحت کار نرفتم اینو حساب میکنن.۴:الان صورتم عمل لیزر میخوادهزینش رو آیا میدن و زانوم کاملا خوب نشده دکتر پزشک قانونی دوباره نوشتهMRI اگر مثلا عمل بخواد یا یکسال طول بکشه خوب بشه تکلیف چیه خواهشا کامل توضیح بدین

  1. خسروی می گوید

   سلام دوست عزیز. پرونده شما نیاز به بررسی دقیق توسط یک کارشناس حقوقی داره . بهترین راه، مراجعه حضوری هست

   1. مرجان سادات حسینی می گوید

    میخوام بدونم میتونید یه روتخمین بزنید

 15. امیر می گوید

  سلام و عرض ادب
  در شهریور ماه ۱۴۰۰ از طریق ربات تلگرام پسر ۱۵ ساله من با یه ختری آشنا میشه که در واقع خودش پسر۳۳ ساله بوده و به پسرم میگه اگه می خوای به من برسی اول باید داداش من رو راضی کنی و پسرم با داداشش (که همان دختر بوده) آشنا میشه و تقاضای تماس بدنی میکنه و ما در پنجمین روز متوجه شده و از کلیه چتها بکاپ تهیه کردیم و با آگاه کردن پسرم بصورت نامحسوس اقدام به بلا ک کردن کرده و محتویات چتها پاک شد ولی متاسفانه مجددا شروع به چت کرده که این دفعه خودمون رفتیم سر قرار و پسر ۳۳ ساله را بردیم تحویل کلانتری کردیم ولی متاسفانه تو راه زدم بینی اش شکست . حالا بحث اینه که دیه و حکم قضایی در این مورد چی خواهد شد. ممنونم میشم راهنمایی کنین

  1. خسروی می گوید

   بابت شکستگی بینی قطعا به شما دیه تعلق میگیره. در مورد حکم قضایی هم متاسفانه چت های تلگرام مدرک رسمی محسوب نمیشه ولی باز هم برای اطمینان بیشتر، با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید

  2. Reza می گوید

   سلام

 16. پوریا می گوید

  ممنون اگه جواب بدین

 17. پوریا می گوید

  سلام من پای چپم از دو طرف یکی نازک نی شکست که دوتا پیچ گذاشتن تا سه ماه
  و از قوزک داخلی پای چپ که پلاتین شیش پیچه گذاشن
  و دوستم دس و پای راستش از ارنج و پاشنه پاش ترک خورد
  ممنون جواب بدین

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پرونده شما نیاز به بررسی دقیق توسط یک کارشناس حقوقی داره

 18. َمحمد سینا شیری زاده می گوید

  سلام من در دعوا ۱.خردشدگی استخوان بند اول انگشت چهارم دست بدون عیب التیام یافته و دیه مقدر دارد ۲.به علت محدودیت حرکتی در مفصل بین ۲ بند انگشت چهارم انگشت دست چپ و نقص عضوی حاصل شده که ارش ان به میزان دو دهم درصد دیه کامل انسان تعیین میگردد سایر صدمات دیه مقدر دارد.
  میخواستم ببینم حدودا چقدر دیه بهم تعلق میگیره ممنون

 19. شهاب می گوید

  سلام خسته نباشبد. من ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ دست و پام ۸ تا جراحت حارصه سرخی روی ابرو جراحت روی بینی. شکستگی جمجه و خونریزی سخت شامه ای داشتم که ۳درصد تایین شده دیه میشه چقدر

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پاسخ کامنت شما داده شد

 20. امیرحسین می گوید

  سلام خسته نباشید. من دستم. اعصب اولنارش قطع شده ۲انگشت پایین. بعد از داخل. ۲۰ تا بخیه خورده. از بیرونم ۹ تا دیه دست چقدر میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پرونده شما نیاز به رای دقیق پزشکی قانونی و مراجعه به یک کارشناس حقوقی و بررسی های بیشتر نیاز داره

 21. امین می گوید

  سلام. من چند روز پیش با موتور تصادف کردم و راننده خودرو مقصره، دست چپم از بین آرنج و مچ دست شکست و مجبور به جراحی و گذاشتن پلاتین شدم.
  لطفا میفرمایید چقدر دیه تعلق میگیره؟
  ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه پلاتین باید توسط دادگاه و تحت عنوان ارش تعیین بشه

 22. محسن اسماعلیی می گوید

  سلام من حدود دوماه پیش توعین کارکردن انگشت سومی درست راستم قطع شده تااونجای که خیلی کم ناخن مونده پیوند زدن تودومین عمل که داشتم قطع کردن توبیمارستان میخواستم ببینم دیه انگشت چقدر شده توسال ۱۴۰۰البته ناگفته نماند من شکایت نکردم

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه قطع انگشت معادل یک دهم دیه کامل یعنی ۴۸ میلیون تومان هست

 23. Mahta می گوید

  سلام
  خواهرزاده ام ۵سالش هس ، درکوچه درحال بازی کردن بود دست میزندبه اَلَمک گاز همسایه که شارژی شده بوده برق میگیردش دست راستش میسوزه انگشت وسطی دوبند کاملا سیاه میکنه وکف دست وانگشتانش به شدت میسوزه الانم بیمارستان بستری هس
  (همسایه برقشون کنتور نداشته وبصورت غیر قانونی سیم کشی کرده بوده وبه همین دلیل اَلَمک گاز شارژی شده بوده وباعث برق گرفتگی خواهرزاده ام شده)
  الان دکترهاگفتندکه باید انگشتش راقطع کنند وبه کف دستش وانگشتان دیگرش پوست پیوندبزنند
  میخواستم بپرسم آیا شکایت کنیم دیه تعلق میگیره ؟چقدر؟مجارج بیمارستان را میتونیم ازش بگیریم ؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز ما در جایگاهی نیستیم که بتونیم در مورد این پرونده نظر بدیم. ولی شما باید شکایت کنید به هر حال و ترجیحا وکیل هم بگیرید.

 24. shiva می گوید

  سلام
  ببخشید پارگی رباط و اسیب کپسول مفصلی انگشت چهارم دست چپ در حد قابل قبول للتیام یافته و ارش ان به میزلن سه دهم درصد دیه کامل انسان و اسیب عصب انگشت چهارم و پنجم دست چپ که در حد قابل قبول التیام یافته و ارش ان به میزان یک درصد دیه کامل انسان تعیین میگردد و ارش نقص عضو ناشی از محدودیت حرکتی انگشت چهارم دست چپ به میزان نیم درصد دیه کامل انسان تعیین میگردد سایر ضایعات گواهی قبل در حد قابل قبول التیام یافته و دیه مقدار دارد
  چقد دیه شاملش میشه؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز این درصدها رو بر اساس دیه کامل که ۴۸۰ میلیون تومان هست حساب کنید

 25. علی اکبرم می گوید

  سلام
  بنده یه بند انگشتام رفته زیره دستگاه قطع شده،شرکت بیمه حوادث(بیمه اسیا) هست،بنظرتون چند درصد بیمه تعلق میگیره بهم

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه قطع شدن یک بند انگشت معادل ۱۶ میلیون تومان خواهد بود

 26. سیدعلی موسوی می گوید

  سلام من دچار شکستی مهره کمر از دو جا شده م بنظرتون چند ددصد دیه بهم تعلق میگیره سه ماه هم دکترا استعلاجی نوشتن

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شکستگی ستون فقرات معادل ۱۰ درصد از دیه کامل میشه . ولی مقدار نهایی دیه رو باید دادگاه تعیین کنه

 27. مهسا می گوید

  سلام و عرض ادب.من در کارخونه ای مشغول بکار بودم و متاسفانه انعجار صورت گرفت و بدن و دستهای من دچار سوختگی ۳۰ درصد شد و یکی از گوشهای من حدودا ۳۰ درصد از شنوایی اش رو از دست داد .دیه من حدودا چقدر میشه؟؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما باید بر اساس رای دادگاه تعیین بشه . برای ما مقدور نیست تخمین زدن این مبلغ

 28. محسن می گوید

  سلام خسته نباشید.دیه ۳۰ درصد سوختگی و از دست دادن شنوایی یک گوش به میزان ۳۰ درصد چقدر میشه؟آیا صورت و دست چون زیبایی محسوب میشن علاوه بر دیه مبلغ(ارش)تعلق میگیره؟؟ممنکن از پاسختون

 29. حسین رئیسی می گوید

  سلام روز بخیر..
  من در کنار جاده پیاده روی میکردم که یهو یه ماشین منو میزنه در میره..منو آمبولانس می‌بره بیمارستان عکس میگرن که ران پای راستم می‌شکنه و از لگن جدا میشه و پاشنه پای راستم می‌شکنه الان دیه ام چقدر بمن تعلق میگیره
  ممنون

 30. امیدنادری می گوید

  سلام دست بابای من درحین کارشکسته شد وپین گذاری شده وکارشناس دادگستری هم ۸۰درصد ب نفع ما ۲۰درصد به نفع کارفرما زده حالا چگونه حساب میکنن دیه رو طول درمان هم ۳ماه زدن براش

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما معادل ۴۸ میلیون تومان خواهد بود . نحوه پرداخت این مبلغ رو باید دادگاه مشخص کنه

 31. فاطمه می گوید

  با سلام.خسته نباشید.دخترمن پارسال فوت شد.دخترم عابرپیاده بود.و ۸۰درصد راننده مقصر شناخته شد.۲۰درصد قصور والدین.آیا دیه یک انسان کامل به ما تعلق میگیرد یا خیر.چون بیمه گفته اون ۲۰درصد که قصور والدین بوده از مقدار دیه کم میشه.در ماه حرام هم بود.
  جراحاتی هم که به دخترم وارد شد.گفتن ۳۰درصدش بهتون تعلق میگیره.چون بعد دوهفته منجر به فوت شد

  1. خسروی می گوید

   خدا دخترتون رو رحمت کنه . دیه بر اساس نظر دادگاه پرداخت میشه . ولی چون در ماه حرام بوده مشمول افزایش مبلغ دیه میشه

 32. Noushin می گوید

  من در تاریخ ۹ ابان ۱۴۰۰ تصادف کردم و پام و لگنم شکست دستم و قفسه سینم اسیب دید پشتم از بالا تا پایین زخم شد و گردنم هم اسیب دید صورتم زخم شد ران سمت چپم هم اسیب دید میخواسم بدونم دیه من چقدره؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما باید بر اساس نوع و میزان جراحت ها و توسط دادگاه تعیین بشه

 33. maleki می گوید

  سلام وقت بخير
  بعد از جراحي ايمپلنت به علت قصور پزشکي و ايمپلنت کج ريشه دندان نيش سالم شکست و مجبور به کشيدن شدم و جراحي پيوند استخوان فک انجام شد و نياز به پيوند لثه هم ميباشد خسارت چقدر ميشود و اينکه هزينه درمان هم به همراه ديه بايد توسط پزشک پرداخت شود يا فقط ديه؟ ممنون ميشم پاسخ بدهيد

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما باید بر اساس پزشکی قانونی و توسط دادگاه به عنوان ارش تعیین بشه

 34. فائزه موسوی می گوید

  سلام خسته نباشید من همسرم تو شرکت تاریخ تیر ماه۱۴۰۰دستش رفت داخل دستگاه نخ. الان پزشکی قانونی نظریه نهایی داده. ۱_شکستگی بند میانی انگشت دوم دست راست بدون عیب التیام یافته است و ارش پارگی تاندونی انگشت مذکور به میزان دو دهم درصد دیه کامل انسان تعیین میگردد. نامبرده دچار درجاتی محدودیت حرکتی درخم کردن انگشت ارش آن چهاردهم درصد دیه کامل انسان.و پزشکی قانونی گفتن شکستگیه انگشت رو قاضی تعیین میکنه. میشه بگید کلا چقد دیه به ب همسرم بابت شکستگی، تاندون، محدودیت حرکتب تعلق میگیره؟؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز درصدهای تعیین شده و بر اساس ۴۸۰ میلیون تومان حساب کنید

   1. فاطمه می گوید

    سلام وقت بخیر . ببخشید داداش دومادمون یه نفرو با چاقو زده تو شکمش چاقو رو فرو کرده تو شکمش الان طرف ۱۰ روزه بستریه داداش دومادمون تو زندانه. دیه ش تقریبا چقد میشه و چقدر باید تو زندان بمونه؟
    چون این اتفاق تو عروسی خواهرم افتاده

    1. خسروی می گوید

     دوست عزیز بسته به آسیبی که به فرد وارد شده برای ایشون دیه تعیین میشه . بعد از گزارش پزشکی قانونی برای این شخص دادگاه تشکیل میشه و تا اون زمان، هیچ نظری نمیشه داد

 35. طاها می گوید

  من در یک تیر ۱۴۰۰ تصادف کردم و دو تا استخوان مای چپم و کتفم و مچ دست راستم و جمجمه سرم شکست مقدار دیه چنده مال من ؟؟؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای هر کدام از شکستگی های شما مبلغ ۴۸ میلیون تومان در نظر گرفته میشه

 36. محمد می گوید

  سلام..من دوماه پیش تصادف کردم و طرف مقابل مقصر صد درصد شناخته شد..میخواستم ببینم بجز دیه‌ای که دادگاه مشخص میکنه بخاطر آسیب هایی که به پام وارد شده…بیمه تامین اجتماعی هم چیزی به من میده؟!! من الان دانشجوام و بیمه‌رو پدرم واریز میکنه…در طول درمان و استراحت پزشکی آیا بیمه تامین اجتماعی به من تعلق میگیره؟!!

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز بیمه بر اساس قراردادی که با ماشینی که با شما تصادف کرده، دیه شما رو پرداخت می‌کنه. بعید میدونم مبلغ اضافه ای به شما تعلق بگیره

 37. Wali می گوید

  به شماخیرامابه بیمه شده اصلی هرچندکه استراحت پزشکی داشته باشه حقوق پرداخت میکنه

 38. مهدی می گوید

  سلام و درود من حدودا ی هفته پیش تصادف کردم طرفیم مقصرع من لگنم در رفته و استخون رون بزرگم شکسته حدودا ۳۰ سانتم بریده شده و بخیه شده چقدر بر من دیه میبرن؟؟

 39. مهدی می گوید

  سلام من ی هفته پیش تصادف کردم مقصرم طرفه و پاعه چپم هم لگنش همم رون بزرگه شکسته خورد شده پلاتین بزرگیم گزاشتن و ب اندازه ۳۰ ۴۰ سانت پام بریده شده ک بخیه و اینا زدن دیه اش چقدره؟؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای هر کدوم از شکستگی های شما مبلغ ۴۸ میلیون تومان دیه در نظر گرفته میشه. برای پارگی پا هم باید بر اساس نوع جراحت که پزشکی قانونی تعیین میکنه دیه مشخص بشه

 40. مهدی می گوید

  جواب منو میدید بی زحمتت؟؟

 41. مهدی می گوید

  جواب کامنتتو میدید بی زحمت

 42. فرزانه می گوید

  سلام ..من در کودکی خواستم پسر همسایه رو بترسونم با چوب، از دستم در رفت و خورد به پیشونیش ی زخم کوچیک ایجاد شد و کمی خون اومد …دیه اش به الان چقدر میشه ؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز اگر دادگاه حق رو به اون بده و دیه براتون تعیین بشه بر اساس مبلغ امسال تعیین میشه . بسته به نوع زخم که پزشکی قانونی تعیین کنه ممکنه از یک تا ۱۰ درصد دیه کامل که ۴۸۰ میلیون تومان است براتون دیه تعیین بشه

   1. سعید می گوید

    سلام. من شش ماه پیش تصادف کردم. ۳خرداد ۱۴۰۰ با موتور . الان پزشکی قانونی پس از طول درمان این موارد رو داخل نامه ذکر کرده . لطفا دیه رو محاسبه کنید.
    ۱.شکستگی ثلث میانی استخوان درشت نی ساق راست که به طور مطلوب التیام یافته است
    ۲.شکستگی ثلث میانی استخوان نازک نی ساق راست بدون عیب بهبود یافته است.۳. جراحت بخیه شده دامیه خلف ساعد راست و قدام زانوی راست
    ۴.ساییدگی التیام یافته حارصه خلف ساعد چپ. صدمات بر اثر اصابت جسم سخت طی حدود ۳/۳/۱۴۰۰ حادث شده است

    1. خسروی می گوید

     دوست عزیز شکستگی های مورد ۱ و ۲ هر کدام ۳۸ میلیون دیه خواهند داشت. برای دامیه مورد ۳ شما ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومن دیه تعلق میگیره. برای حارصه مورد ۴ هم ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دیه تعلق میگیره

 43. محسن می گوید

  سلام من دست راستم انگشت وسط ازدوناحیه و انگشت اشاره دچارشکستگی وتعداد۱۰بخیه انگشت اشاره ۳بخیه انگشت وسطم خورد انگشت اشارم بهبودنیافت و جمع نمیشه این حادثه درمحل کاربرام اتفاق افتادمیخواستم ببینم دیه من چقدمیشه ممنون میشم

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پرونده شما باید به طور دقیق توسط پزشک قانونی بررسی بشه و دادگاه در نهایت رای نهایی رو صادر کنه

 44. روح الله می گوید

  سلام من در حین کار انگشت چهارم دست چپم نیم بندش شکست و گوشتشم کامل کنده شد وناخونم سیاه شده چقدر دیه بهم تعلق میگیرد

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما باید بر اساس ارش و بر حسب گزارش پزشک قانونی توسط دادگاه تعیین بشه

 45. روح الله می گوید

  لطفا زود جواب بدید چون باید ب کار فرمام بگم ک میخوام دنبالش برم یا نه

 46. سینا می گوید

  سلام خسته نباشین من رفتم پزشک قانونی نامش گرفتم داخلش این نوشته بود صدمات التیام یافته و درمان خاتمه یافته است.شکستگی استخوان زند اعلی ساعد دست چپ به صورت مطلوب التیام یافته است.صدمات دارای دیه مقدر می باشد.درضمن حسب بررسی رادیوگرافی اخیر نامبرده دچار استحاله زود رس مفصل مچ دست چپ شده است که ارش ان به میزان نیم درصد (۵٪) دیه کامل انسان تعیین می گردد. نیازی به معاینه مجدد ندارد. لطفا دیه منو بگین چقدر میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شکستگی استخوان ساعد دست چپ شما برابر ۳۸ میلیون تومان خواهد بود. بابت استحاله هم نیم درصد معادل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومن بهتون دیه تعلق میگیره

 47. محمد چ می گوید

  سلام خسته نباشید..لطفا حدود دیه‌رو بفرمایید..حادثه تصادف بوده و طرف مقصره
  شکستگی زانو(تیبیا) شکستگی مچ(نویکولار) شکستگی پاشنه پا..پارگی نسبی رباط صلیبی(Acl).. پارگی طولی و عرضی منیسک داخلی..کبودی و ورم شدید پا
  بعد من عمل آرتروسکوپی انجام دادم..پیوند منیسک داخلی..۱۰ تومن خودم هزینه بیمارستان دادم..چیزی بابت اینم میدن؟!
  خیلی ممنونم🙏

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای شکستگی ها بر اساس گزارش قانونی هر کدام ۳۸ یا ۴۸ میلیون تومان در نظر گرفته میشه
   برای پارگی‌ها و کبودی ها باید پزشکی قانونی مبلغ دیه رو تعیین کنه
   در مورد بقیه موارد هم دادگاه باید نظر نهایی رو بده

 48. رهنورد می گوید

  شکستگی استخوان جمجه که باعث شد عمل جراحی بشن و کرانیوپلاستی انجام بشه، استخوان خارج و پروتز پلاستیکی در سر جای گذاری بشه،دیه کرانیوپلاستی جمجه چقدر است و اینکه پشت سر به خاطر جراحت وعمل کاملا بخیه است
  و اینکه اگر در حین تصادف پلاتین که از قبل در بدن بوده ب‌شکند ولی به استخوان صدمه وارد نکند و باید طی عمل جراحی پلاتین ها خارج شوند دیه تعلق میگیرد
  میشه حدودی بگید چقد دیه تعلق میگیرد

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز بدون گزارش پزشکی قانونی نمیشه در مورد مبلغ دیه شما نظر داد متاسفانه

 49. سالاری می گوید

  سلام
  منو ماشین روی خط عابر پیاده زده و لگنم شکسته دکتر پزشک قانونی دوماه طول درمان بهم داده میخواستم بدونم دیه من چقد میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز شما بعد از دو ماه باید مجددا به پزشکی قانونی مراجعه کنید تا مبلغ دیه شما تعیین بشه

 50. عارف می گوید

  سلام من با ماشین واژگون شدم و از ناحیه کمر دچار شکستگی مهرهای کمر شدم واز کمر به پایین فلج شدم چقدر دیه بهم تعلق میگیره ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما به گزارش پزشکی قانونی و بررسی دقیق نیاز داره

   1. عارف می گوید

    پزشکی قانونی نظر داده فلج کامل است

 51. فرزاد می گوید

  با سلام
  حین کار بند انگشت سوم دست راستم شکست و
  تاندون انگشتان سوم و چهارم دستم پاره شد
  خواستم بدونم تقریبا چقدر دیه بهم تعلق میگیره
  ممنونم

 52. ایمان نهالگر می گوید

  سلام من درحین کار مچ دست راستم ترک خورده به تشخیص متخصص ارتوپد و گچ گرفتن حالا خواستم بگم خسارت یا دیه ای به من تعلق میگیره ؟؟
  چقدر؟؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دادگاه بر اساس گزارش پزشکی قانونی و بر اساس ارش، دیه شما رو تعیین میکنه

 53. علی می گوید

  سلام خسته نباشید جناب بنده درتاریخ تیرماه ۱۴۰۰تصادف کردم میخواستم ببینم دیه چقدر میشه
  یک سابیدگی حارصه سرشانه راست نیم درصد دیه کامل دوم سابیدگی حارصه سمت راست صورت سوم جرح حارثه کف دست راست هردو جداگانه حارثه چهارم خراشیدگی خلف دست چپ پنجم آسیب نسج نرم کف دست چب نیم درصد. ششم آسیب نسج نرم مچ دست راست نیم درصد دیه کامل

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز این درصدها رو بر اساس دیه کامل که مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان است محاسبه کنید

 54. قاسم می گوید

  سلام وقت بخیر یکی از همکارام انگشت شست منو به شوخی به عقب تا کرد و تاندولش پاره شده من شکایت کنم به بنده دیه تعلق میگیره ممنون میشم جواب بدید

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز به شما دیه تعلق خواهد گرفت. البته در صورتی که به صورت رسمی شکایت کنید

 55. مجید می گوید

  سلام.وقت شما بخیر
  من دریک شرکت با دستگاه پرس کارمیکردم.وانگشت دست چپ من انگشت وسطی بلنده زیر پرس رفت قطع شدازبند اولی کمی بالاتر پشت ناخن،پیوند زدن ودوتا میله آتل روتودستم بوددکتر گفت استخوان دست شماخورد شده،باید میله ها باشد.پیوند نگرفت سیاه شدولی بانوان عفونت وسیله‌ی داره انگشتم رشد می‌کنه.همه کارهام کردم برای بیمه حوادث ولی هنوز دکتر بیمه ندید.انگشت رومیخواستم این انگشت داره خوب میشه ازمبلغ دیه چیزی فرق می‌کنه.ودیه انگشت من بااین وضعیت چقدر هست.حتی انگشتم هم ارزند اول کبودهم شده بود.ممنون از شما وبسایت گرامی…

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پرونده شما نیاز به بررسی دقیق توسط یک کارشناس حقوقی داره

 56. سعید می گوید

  سلام .
  بواسطه نقص فنی در ماشین دچار واژگونی شده وساعد دست راست وترقوه دست راست دچار شکستگی ودر نهایت با عمل جراحی وگذاشتن پلاتین انرا جوش داده اند .ضمنا در ناحیه روی سرم برای خارج کردن شیشه که بطور سطحی وعمقی فرو رفته بود جزاحی صورت کرفته .بفرمایید دیه جراحاتم چقدر میشه.تشکر

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز به نظر میرسه برای شکستگی های دست شما ۱۰ درصد و برای جراحت سر هم ۲ درصد از دیه کامل محاسبه بشه. ولی باز هم باید منتظر رای نهایی پزشکی قانونی و دادگاه باشید

 57. Elyas می گوید

  با عرض سلام من در حین کار با یکی از دوستانم شوخی میکردم من سنگی پرتاب کردم وه به چشم او خورد خودش چشمش الان خوبس ولی دوربینی اش ضعیف حالا پدرش بعد چند وقت میخواهد شکایت کند به نظر شما رای دادگاه چه خواهد بود

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای این موضوع باید با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید

 58. محمد کرنی می گوید

  سلام عرض ادب
  ۱_دو درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوان کف پایی پنجم پای چپ
  ۲ _ درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوان کف پایی اول پای راست
  ۳_ یک درصد دیه کامل بابت ارش اسیب نسج نرم گردن
  دوتا سوال داشتتم اینکه دیه با ارش فرق داره یانه
  دوم محسبه این مواردی که براتون فرستاد
  ممنون🙏

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه مقدارش در قانون مشخص شده ولی ارش رو دادگاه تعیین می‌کنه. درصدهای بالا رو هم بر اساس دیه کامل انسان که ۴۸۰ میلیون تومان است محاسبه کنید

 59. مهدی می گوید

  سلام دو ماه پیش تصادف کردم شونه دست راستم شکست و کتفم رباطش پاره شد بیمه ایران هم هستم دیه ام چقدر میشه ؟

 60. مهسا می گوید

  سلام دیه شخصی که بینایی چشمش رو در حین کار بطور نسبی از دست داده و در ماه حرام بوده آیا تغلیظ میشه؟؟؟؟

  1. خسروی می گوید

   خیر دوست عزیز فقط دیه قتل نفس شامل این قانون میشه

 61. رضا می گوید

  سلام خسته نباشین،من در کارگاه یک قطعه روی پای راستم افتاد و انگشت شصت وسه انگشت بعدیش شکسته شد که انگش شصتم پین بهش وصل کردن،ممنون میشم نرخ دیه اش رو بهم بگین؟

  1. رضا می گوید

   روی پنجه ی پا

  2. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای انگشت شصت شما ۰.۸ درصد و برای بقیه انگشت‌ها هر کدام ۰.۶ درصد از دیه کامل تعیین میشه

 62. مهدی می گوید

  سلام.در اثر تصادف صورتم دچار شکستگی گونه شده و دندانها فشردگی پیدا کرده و عصب نیمه ی چپ صورتم تحت فشار قرار گرفته و الان نیمه ی چپ صورتم در قسمتهایی حس نداره.و حین عمل از زیر چشم چپ و داخل دهان دو برش انجام شده و پلاتین گذاشته شده.دکتری که عمرم کرده آسیب عصب رو تو شرح پرونده نوشته ولی پزشک قانونی در حال حاضر فقط شکستگی گونه رو تایید کردن.خواستم بدونم تو این حالت تقریبا چقدر دیگه بهم تعلق میگیره

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای شما باید ارش تعیین بشه که فقط رای نهایی دادگاه میتونه اون رو تعیین کنه

 63. حسن می گوید

  سلام من توی تصادف روی پای سمت راستم شکسته و فعلا دکتر گفته یک هفته باید توی گچ باشه ،میخواستم ببینم دیه و طول درمان را چطوری حساب میکنن؟
  ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شکستگی پای شما ۸ درصد از دیه کامل میشه و برای طول درمانتون هم بر اساس گزارش پزشکی قانونی ارش تعیین میشه

  2. حسن شمع می گوید

   سلام دوستم استخوان بازوی چپش کاملا شکسته یعنی توی عکس کامل دونیم شده و با پلاتین به هم وصل کردن و پیچ و مهره شده و دستش تقریبا سی درصد حس داره جم میشه ولی حس نداره که کامل راست کنه بنظرتون چقدر تعلق میگیره. لگنش هم از داخل شکسته و با پلاتین به هم وصل شده حدود بیست سانتی متر لطفا نظرتونو بگید

   1. خسروی می گوید

    دوست عزیز برای هر کدوم از شکستگی های دست و لگن به صورت جداگانه ۶۰ میلیون دیه تعیین خواهد شد. برای از کار افتادگی دست هم باید دادگاه بر اساس گزارش پزشکی قانونی ارش تعیین کنه

 64. Mk می گوید

  سلام تو کارگاه من که آهنگری هستش یه کارگر افغانی بدون مجوز کار( یعنی غیر قانونی اومده ایران )کار میکنه که با دستگاه انگشت شصت دست چپ قطع میشه و انگشت کوچیکه دست چپ پیوند شده .آیا میتونه قانونی اقدام کنه یا خیر واینکه مبلغ دیه چقدر میشه ممنون

 65. علیرضا می گوید

  سلام
  توی تصادف پشت کتفم شکست وترقوه چپم هم خوردشده وپلاتین گذاشتن وبطورکامل ودرست جوش خورده میخواستم بدونم چقد دیش میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای ترقوه شما معادل ۴۸ میلیون تومان دیه تعلق میگیره و مابقی موارد باید بر اساس گزارش پزشکی قانونی ارش تعیین بشه

 66. پیام می گوید

  سلام من دست چم با تبر ضربه دید ۴ تاندونم و رگ دستم پاره شد الان ۲تا از انگشتانم درحال فلجی هست دیه من چنده؟

 67. علیرضا می گوید

  سلام خسته نباسین.من تصادف کردم و استخوان درشت نی پام از دو جا و نازک نی از یه جا و زانوم هم شکست میخواستم بدونم دیه برای هر شکستگی جداست مثلا برای دوتا شکستگی درشت نی دوتا دیه تعلق میگیره یا نه و اینکه پلاتین گذاشتن هم ساق و هم زانو و اینکه مبلغ فرق میکنه یا نه؟ ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز اگر پلاتین یا پین استفاده شده باشه دیه معادل ۴۸ میلیون تومان خواهد بود. در غیر این صورت برای هر شکستگی معادل ۳۸ میلیون تومان دیه لحاظ میشه

 68. سالاری می گوید

  سلام خسته نباشی
  من لگنم شکسته بود برام پین گذاشتن بعد از دوماه طول درمان دوباره رفتم دکتر بهم گفت لگنت جوش خورده ونامه پایان درمان بردم به پزشک قانونی و پزشک قانونی ۴درصد نامه زده برای کلانتری میخواستم بدونم دیه من چقد میشه
  ممنون از شما

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز ۴ درصد از دیه کامل معادل ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود

   1. Reza می گوید

    سلام وقت بخیر
    بنده تصادف کردم میخاستم بدونم که دیه ضربه مغزی که عوارض بخاطر لخته های خون روی مغزم بی حس بودن زانوی پای چپ و دوبینی و شکستگی مهره کمر که
    ۲۵درصد کوچیک شده ک صورت خمیده در اومده و شکستگی سه تا دنده سمت قلب و شکستگی ابرو بینی و سر میخاستم نرخ دیه این موارد رو در سال ۱۴۰۱ بدونم ممنونم اگر جواب بدید

    1. خسروی می گوید

     دوست عزیز متاسفانه پرونده شما پیچیدگی های زیادی داره و باید به دقت و توسط یک کارشناس حقوقی مورد بررسی قرار بگیره

 69. کیان می گوید

  سلام و درود فراوان.سال گذشته تصادف کردم ۱۶روز کما بودم.خونریزی کبد داشتم و هوا در ریه ام جم شده بود که با گذاشتن درن خونریزی خارج شد.ایست قلبی داشتم که احیا کردن.عصب بیناییم قطع شد و چشم چپم نابینا شد جمجمه سرم به اندازه ده سانت شکسته شد.خونریزی مغزی هماتوم داشتم.و ورم مغزی.ازسمت چپ پیشانی ام به اندازه ده سانت بخیه زدن.شکستی حفره حفره حدقه چشمی داشتم.شکستگی حفره حفره و در رفتگی مفصل ران چپ.که بعداز یک ماه پلاتین پیچ و پلاک گذاشتن.وبعداز یک سال تعویض مفصل لگن پای چپ انجام دادم.میشه میشه برای من زحمت بکشید بگید چند درصد بهم تعلق میگیره با تشکر

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برآورد دیه شما نیاز به گزارش پزشکی قانونی و معلوم شدن نوع و شدت آسیب دیدگی‌های شما داره

 70. اکبری می گوید

  سلام
  پسر من در کارگاهی حدود دو ماه هست کار میکرد که در حین کار با دستگاه پرس انگشت اشاره دست راست زیر دستگاه میره و کمتر از یک بند قطع شده که قابل پیوند نبوده حالا باتوجه به اینکه کارفرما کارگران رو بیمه نکرده آیا دیه به ما تعلق میگیرد و چقدر و آیا در ماه حرام هستیم دیه دو برابر هست یا خیر با تشکر از پاسختون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما معادل ۱۶ میلیون تومان خواهد بود و ماه حرام هم تاثیری روی افزایش اون نخواهد داشت. برای پیگیری بیمه هم باید با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید

 71. محمد حسین می گوید

  سلام در کارگاه به دستگاه فرز انگشت اشاره دست راستم بند اول بریده شد جوری که نصف استخوانش رفت و استخوان مفصل هم رفته تاندون هم پاره شده .امروز پزشک معتمد بیمه دانا واسم شکستگی استخوان و پارگی تاندون فلکسور ومحدودیت حرکتی انگشت نوشت خواستم بدونم چقدر دیه ام میشه.‍چرا به پزشک قانونی معرفی نشدیم و بیمه خودش همه کارها رو انجام داد.؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما تقریبا معادل ۱.۸ درصد از دیه کامل خواهد بود. با این‌حال رای نهایی دادگاه مشخص میکنه دیه رو . در مورد چرایی عدم معرفی به پزشک قانونی هم باید با کارشناسان حقوقی زبده مشورت کنید

 72. محمد حسین می گوید

  مگه شکستگی استخوان دست الان ده درصد دیه کامل نیست.؟آیا انگشت فرق داره و جدا حساب میشه.دوست من ساعدش ترک برداشت دیه اش ده درصد شد و هیچ مشکلی هم نداره الان ولی من انگشتم از کار افتاده و علاوه بر این که شکسته تاندون هم بریده و جراحتش هم جوری بوده که استخوان هم بریده شده و تازه رفیقم یکماه درمانش طول کشید ولی من سه ماه آتل بوده و درنهایت حرکت هم نداره.

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه انگشت با دیه شکستگی دست فرق داره و در قانون مجازات های اسلامی این دو عضو به صورت جداگانه بررسی شدند.

 73. ناشناس می گوید

  با سلام حادثه ۱۴۰۰/۸/۲۹ توسط پزشک قانونی روئت شده و من برای تایید ۱۱/۵ دوباره مراجعه کردم و داخل نامه اینگونه ذکر شده۱ کبودی و تورم نسبتا شدید زیر چشم راست۲ کبودی پل بینی ۳سیاه سادگی داخل ران راست از بابت تورم زیر چشم‌ راست ارشی معادل شش دهم از دیه کامل
  میخواستم بدونم فروردین ۱۴۰۱ اقدام به شکایت کنم و‌اینکه دیه به چه تاریخ حساب میشه و حدودا چقدر میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما بر اساس آخرین رای دادگاه و طق دیه اصلی همون سال محاسبه میشه

 74. مهرداد می گوید

  سلام وقتتون بخیر باشه لطفا راهنمایی بفرماید مبلغ دیه : ۱- خراشیدگی کوچک حارصه پشت دست راست و خلف مچ دست راست جداگانه ۲- ساییدگی کوچک حارصه کنار داخلی زانوی راست ۳- کبودی و تورم کنار خارجی ران راست ۴- شکستگی حفره حقه ای سمت راست لگن . هزینه ۳ ماه طول درمان چون سرپرست خانواده هستم و قرار در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ معاینه مجدد بشوم . شما لطفا بمبلغ ۱۴۰۰ اعلام نمایید

 75. محسن شهرکی می گوید

  سلام خسته نباشید یه سوال داشتم ویه این موارد چقد میشه
  ۱.جراحت حارصه پیشانی وابرو چپ و بینی
  ۲.کبودی ساق چپ
  ۳.شکستگی بند اخر انگشت پنجم دست راست
  ۴ آسیب استخون بینی

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای این موارد و بر اساس گزارش پزشکی قانونی باید ارش تعیین بشه

 76. هوشنگ می گوید

  سلام من طی حادثه رانندگی مورخ ۵ فروردین ۱۳۸۱ که ۱۷ سال داشتم در ماشین سنگین تریلر که مالک اون پدرم بود بعنوان شاگرد کار میکردم پای راست خودم رو از بالای ران از دست دادم و هیچ اقدامی جهت دریافت دیه از پدرم نکردم آیا اکنون مینونم درخواست دیه کنم؟ و چقدر بهم دیه تعلق می گیره؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز باید با یک کارشناس حقوقی و به صورت حضوری مشورت کنید

 77. محمد امین شه بخش می گوید

  سلام دوم فرودین سال۱۴۰۰ سه نفر نزدیک ۱۶ضربه چاقو به بدنم زدن و یک چاقو به دستم زدن که باعث قطع شدن تاندون های ساعد دست راستم شد که برای خفت گیری اومدن و گوشیمم دزدین میخواستم بدونم که دیش چقدر میشه و اگه هزینه دیه رو نداشتن ایا دولت پرداخت میکنه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز مبلغ دیه باید بر اساس بررسی های پزشکی قانونی و برآورد شدت و نوع جراحت‌های شما مشخص بشه

 78. ناصر می گوید

  سلام من توی دعوا استخوان بینیم شکسته وحارصه تیغه بینی ولخته شدن خون زیر چشم حدودی چقدر دیه برام میبرن

 79. سپید می گوید

  سلام وقت بخیر
  من حدود ۳ ماه پیش پروتز سینه انجام دادم بعد از ۲هفته عفونت کرد و مجدد جراحیم کردن پروتز رو شستن و دوباره گذاشتن و باز هم عفونت کرد و مجددا جراحیم کردن و شستشو دادن
  که متاسفانه عفونت بدتر شد
  و بار چهارم تخلیه کردن
  میخواستم بدونم این جزو قصور پزشکی هست؟
  چون به من گفتن بدنت قبول نکرده اما اگر اینطور بود بار اول باید تخلیه میکرد و بافت سینه ام و حس سینه ام از بین رفته
  واینکه ایشون گفتن پدر من در پزشک قانونیه اگرم شکایت کنی چیزی دستت نمیرسه
  و اینکه من قصوری انجام ندادم
  حالا من شامل دیه و خسارت میشم اگر شکایت کنم؟
  و مبلغ دیه ام چقدر میشه؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز شما باید با یک کارشناس حقوقی به صورت حضوری مشورت کنید

 80. ساحلی می گوید

  سلام من درتاریخ ۲۹بهمن تصادف کردم ساق پای راستم شکست وران همین پام از سه جا توی عکسش مشخصه شکست زانوم پاره شد وبخیه خورد وورم کرده بود، یه تیکه از پوست روی ساقمم کنده شده بود که بخیه زدن، بنظر شما دیگه من چقد میشه هنوز درمانم کامل نشده، وراه نرفتم،خونریزیم داشتم که در بیمارستان دوواحد خون گرفتم

 81. ماهان می گوید

  سلام لطف میکنید دیه شکستگی رون پا که پلاتین بزارن و ترک برداشتگی لگن و حدود سی تا بخیه روی صورت رو بگید

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شکستگی ران شما معادل ۶۰ میلیون خواهد بود و برای دو مورد دیگه باید گزارش پزشکی قانونی و نوع و شدت جراحات در دسترس باشه

 82. ناصر می گوید

  سلام من توی دعوا استخوان بینیم شکسته وحارصه تیغه بینی ولخته شدن خون زیر چشم حدودی چقدر دیه برام میبرن ممنونم

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای شکستگی بینی شما معادل ۶۰ میلیون تومان و برای سایر موارد هم بسته به گزارش پزشکی قانونی براتون ارش تعیین میشه

 83. وحید می گوید

  سلام دیه انگشت پا کنار شصت که یه بند از آن پیوند نگرفته و قطع شده دیش چقدره و آیا بیمه مسولیت قبول میکنه دیش را بده چون زیر ۱۸ سال داره یا خیر
  من کار فرما هستم

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز مبلغ دیه ممکنه از ۱۸ تا ۳۰ میلیون باشه و در مورد بیمه هم باید با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید

 84. مرجان سادات حسینی می گوید

  سلام. من ام و جوابم ذوازپزشکی قانونی گرفتم اینجوری نوشته. سیاه شدگی ساعد است. ساق پای راست. زانوی راست.زانوی چپ. ران راست(۳مورد)پهلوی راست. وکبودی درپهلوی چپ که دربرخوردباجسم سخت بوجودامده. همچنین شکستگی دنده هفت وهشت سمت چپ که خارج ازمحیط قلب میباشد. وی درپاوسرگردن مدعی در میباشد. این دقیقانوشته پزشکی قانونیه. البته هم دربرگه ترخیص ازبیمارستان ذکرشده بود هم دکترپزشکی قانونی تاکید اشت که تادوماه این درد طول میکشه دکترهم تاکیدا

  1. مرجان سادات حسینی می گوید

   میخوام بدونم میتونید یه روتخمین بزنید۵۷۵۵۸

  2. خسروی می گوید

   دوست عزیز برآورد تقریبی دیه شما معادل ۴۵ میلیون تومن است ولی باز هم هیچ چیز قطعی نیست و ممکنه رای نهایی دادگاه متفاوت باشه . فعلا فقط دیه شکستگی دنده های شما قطعیه که معادل ۳۰ میلیون تومان خواهد بود

 85. یوسف می گوید

  سلام. دیه سه زخم دامیه در صورت چقدر میشه. ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز مبلغ دیه شما معادل ۳۶ میلیون تومان خواهد بود

 86. مهدی می گوید

  سلام توی تصادف ۲ تا از انگشت های پای من شکست و یک انگشت در رفت .
  براورد دیه تقریبا چقدر میشه ؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای شکستگی هر انگشت شما معادل ۴۸ میلیون تومان دیه تعیین میشه و برای در رفتگی انگشت هم باید ارش تعیین بشه

 87. صابر می گوید

  سلام وقت بخیر دیه جراحات من چقدمیشه؟شکستگی خردشده داخل مفصلی انتهای زنداعلی ساعددست راست باانتشاربه غضروف مفصلی
  شکستگی زائده نیزه ای انتهای تحتانی استخوان زند اسفل ساعد دست راست
  سائیدگی حارصه زانوی پای چپ دردوناحیه
  کبودی انتهای تحتانی ران چپ
  سائیدگی حارصه بنددوم انگشت دوم پای چپ
  شکستگی انتهای استخوان زنداعلی ساعد دست راست توسط عمل جراحی وکارگذاری پیچ وپلاک ارتوپدی ثابت شده شکستگی زائده نیزه ای انتهای استخوان زنداسفل ساعد دست راست التیام نیافته (عدم درمان)شکستگی خردشده

 88. حسین می گوید

  سلام
  ما تو تاریخ ۱۴۰۰.۰۶.۱۳ تصادف کردیم
  نازک نی پام شیکست و مچ پام به صورتی خرد شد که الانم پیچ و مهره هست دیه این صدمه چقدر میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز باری شکستگی پای شما معادل ۴۸ میلیون تومان و برای مچ پا هم بر اساس گزارش پزشکی قانونی ارش تعیین میشه

 89. ارسلان می گوید

  سلام
  بنده قبل از عید ترک نشین موتور بودم و تصادف کردم
  نامه پزشک قانونی که به دادگاه نوشته داخلش اینا بود
  ۱)ضربدیدگی شانه چپ که موجب کشیدگی تاندون ناحیه شده و تحت درمان است
  ۲)خراشیدگی (حارصه) کف دست چپ
  ۳)شکستگی خردشده (کوبیدگی) استخوان کشک زانوی چپ که تحت درمان است
  ۴)ضربدیدگی ناحیه زیر شکم که اظهارنظر در مورد ضایعات این ناحیه متعاقبا پس از معاینه مجدد اعلام خواهد شد
  در مورد گزینه ۴ دکتر داخلی نوشته باد فتق کشاله ران دو طرفه داری و الان هم خیلی درد دارم ودر ضمن پزشک قانونی برام سه ماه طول درمان نوشته خواستم بدونم دیه بنده تقریبا چقد میشه ؟
  و اینکه تو این چند ماه که من بیکارم آیا دادگاه هزینه اون رو هم حساب میکنه یعنی به طول درمان هزینه تعلق میگیره چون واقعا الان هیچ درآمدی ندارم

 90. پیمان می گوید

  عرض سلام و خسته نباشید
  من در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ تصادف کردم و استخوان ران پام شکست و خورد شدگی هم داشت و مچ دست راستم مفصلش شکست و یه پلاک ۷ میلیمتری زدن بهش مچم یکبار عمل شد و پام عمل اول داخل استخوان میله پلاتینی گذاشتن ولی بعد ۵ ماه دوباره عمل کردن چون یک قسمت جوش نخورده بود پیوند استخوان از لگنم کردن و یه پلاتین دیگه کنار استخوان گذاشتن و طول درمانم تا برج ۴ سال ۴۰۱ تمدید شد.
  یک اینکه دیه من با سال ۴۰۰ محاسبه میشه یا ۴۰۱ و دو اینکه تقریبا چقدر میشه؟
  ممنون از شما.

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما بر اساس تاریخ اعلام گزارش پزشکی قانونی و رای دادگاه محاسبه میشه . به احتمال زیاد مبلغی در حدود ۱۲۰ میلیون تومان برای دیه و مقداری هم برای ارش طول درمان تعیین خواهد شد

   1. عبدالله می گوید

    سلام عليكم
    لطفا
    ديه تورم وکبودی پل بینی به همراه شکستگی استخوان بینی
    خراشیدگی (حارصه) توام باورم سمت چپ سر.خراشیدگی حارصه توام باتورم ساعد پای چپ.مفدار ديه چقدر متشکرم

    1. خسروی می گوید

     دوست عزیز ۳ میلیون برای تورم و کبودی بینی، ۶۰ میلیون برای استخوان بینی، ۶ میلیون تومان بابت حارصه سمت چپ سر و ۳ میلیون برای حارصه ساعد پای چپ شما در نظر گرفته خواهد شد.

 91. پیرانی می گوید

  سلام خسته نباشید میخواستم بدونم مبلغ دیه ام چقدر میشه.
  ۱-جراحت دامیه قدام وخلف بند اول ودوم سوم انگشت پنجم دست راست وقدام بند اول ودوم انگشت چهارم دست راست
  ۲-سقوط ناخن انگشت چهارم و پنجم دست راست
  ۳-شکستگی استخوان بند میانی و انتهایی انگشت پنجم دست راست
  ۴-شکستگی‌ استخوان بند انتهایی انگشت چهارم دست راست

 92. معین عزیزی می گوید

  سلام من در کارگاهی در امل کار میکنم در حین کار با دستگاه خم و برش میلگرد یک بند از انگشت شست دست چپ را از دست دادم و قابل پیوند نیست عمل کردم بنظرتون دیه اش چنده و آیا من شکایت کنم یا نه

  1. خسروی می گوید

   دیه شما معادل ۲۰ میلیون تومان خواهد بود دوست عزیز

 93. باقر بندری می گوید

  سلام
  لطفا در صورت امکان دیه من رو محاسبه بفرمایید
  ۱-اسیب مجرای ادراری که موجب احتباس مجرای ادراری شده درمان بعد از یکسال
  ۲-پارگی درجه دو کبد
  ۳-پارگی سطحی پانکراس
  ۴-کوفتگیی دو طررف ریه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما به صورت ارش و بر اساس گزارش پزشکی قانونی و رای نهایی دادگاه قابل محاسبه است.

 94. باقر بندری می گوید

  سلام
  من در حال رفتن سر کار با اتوببوس شرکت بودم که زد به عقب تانکر و صددرصد راننده شرکت مقصر بود با توجه به اینکه حادثه در مسیر کار حادثه ناشی از کار محسوب میشه شرکتم شکایت کنم یا به دیه بیمه رضایت بدم ،راننده شرکتم پایه سه داره متاسفانه و گواهی نامش مرتبط نمیباشد ،فقط شاکی راننده شدیم بعد فهمیدیم گواهی نامش مرتبط نیست

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز شما در این زمینه باید با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید تا به صورت دقیق راهنمایی بشید

 95. Amir می گوید

  سلام با موتور با عابر تصادف کردم طبق برگ پزشک قانونی صدمه ها به شرح زیر است :۱_ قرمزی پلک فوقانی چشم چپ و سمت چپ صورت ۲_ کبودی در حال جذب قسمت داخلی آرنج چپ ۳_ جراحت سمت چپ صورت و ابروی چپ (هر دو حارصه) و ۴_ شکستگی تنه استخوان فک تحتانی چپ که طول درمان ۳ ماه دادند. و بعد ۳ ماه که رفتم در معاینه مجدد شکستگی به میزان ۲۰% از قسمت نمایان دومین دندان خلفی نیمه چپ فک تحتانی را اضافه کردند
  خواستم بدونم چقدر دیه تعلق میگیره و اینکه طول درمان تاثیری داره ؟ چون من دی ماه ۱۴۰۰ تصادف کردم و چون ۳ ماه طول درمان بود معاینه مجدد فروردین ۱۴۰۱ شد مبلغ خسارت جانی با توجه به نرخ دیه در سال ۱۴۰۱ برای من محاسبه می شود ؟

 96. نجفی می گوید

  با سلام به خاطر حادثه ناشی از کار و بر اثر ضربه ای که وارد شد سه تا مهره های گردنم دیسکش پاره و به سمت کانال نخاعی زده بود جراحی کردم و به مدت ۵۵ روز استراحت پزشکی داشتم درصد دیه و مبلغ آن چقدر میشه

 97. علی اکبرنجفی می گوید

  با سلام به خاطر حادثه ناشی از کار و بر اثر ضربه ای که وارد شد سه تا مهره های گردنم دیسکش پاره و به سمت کانال نخاعی زده بود جراحی کردم و به مدت ۵۵ روز استراحت پزشکی داشتم درصد دیه و مبلغ آن چقدر میشه

 98. محمد مهدی می گوید

  با سلام وخسته نباشید بنده مادرم پارسال تصادف کرد بر اثر تصادف چند تا از مهره های کمرش شکست و نخاع اسیب دیده بود که الان بعد گذشت ۱۴ ماه پای سمت راستش حس داره اما تکون نمیتونه بده دیه اون پا به چه صورتی محاسبه میشه ؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز مادر شما باید دوباره توسط پزشکی قانونی مورد معاینه قرار بگیره تا میران آسیب دیدگی و نوع دیه مشخص بشه

 99. علی زهیری می گوید

  یکدرصد از دیه کامل تعیین مگردد/زانوي چپ دیه مقدر دارد / ساعد راست ديه مقدردارد/شکستگی کامل تاج دندان قدامی دیه مقدر دارد /میزان یازده ونیم درصداز دیه کامل تعین مگردد /ارش نقص عضوي اختلال عمل كرد درباطى زانو راست ميزان پنج وهفت دهم درصد از دیه کامل تعین مگردد

 100. زینب می گوید

  سلام من از پزشک زیبایی بخاطر قصور پزشکی شکایت کردم. تیغه بینی ام سوراخ شده خسارتش چقدر میشه؟ اینکه آیا بیشتر از یک سوم باشد شامل نصف شدن دیه زنها میشه؟ آیا این نقص عضو مخسوب میشه؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز نقص عضو حساب نمیشه و اگر دادگاه به نفع شما رای بده یک سوم دیه کامل رو دریافت خواهید کرد

   1. زینب می گوید

    علاوه بر سوراخ شدن تیغه بینی صدمات دیگه ای هم وارد شده. مثل نامتقارن بودن سوراخها.زایده استخوانی و … بااین شرایط دیه چطور محسوب میشه.هر کدوم جدا جدا حساب میشه؟ و اون موقع فک کنم دیه زیاد بش. باز هم نصف نمیشه؟

    1. خسروی می گوید

     برای این مواردی که مطرح کردید باید ارش تعیین بشه چون در قانون دیه مقدر ندارن . باز هم بعیده به نصف دیه کامل برسه البته

 101. ابول می گوید

  سلام چندروز پیش تصادف کردم گردن و کتفم درد می‌کنه و کوفتگی داره چقد دیه داره؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز باید توسط پزشکی قانونی مورد معاینه قرار بگیرید تا شدت آسیب ها تعیین بشه و بر اساس اون ها دادگاه مقدار ارش رو مشخص کنه

 102. M می گوید

  با سلام.
  دیه قطع یک سوم انتهایی بند آخر انگشت دوم دست راست(انگشت اشاره) به میزان یک سوم از یک دهم دیه کامل چقدر میشه؟
  باتشکر

  1. خسروی می گوید

   مبلغ دیه شما معادل ۲ میلیون تومان میشه دوست عزیز

 103. صادق می گوید

  با سلام دیه شکستگی بند انگشت شست پای چپ طبق سال جدید و درصدش چنده هست(بندی که ناخن روشه انگشتم هم افتاد)

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه هر بند انگشت ۰.۸ درصد از دیه کامل معادل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میشه

   1. صادق می گوید

    جناب خسروی پس تکلیف ناخن که افتاده چی میشه تازه این دو ماه هنوز جوش نخورده شکستگی وزشک قانونی هم خودش اساره کرد که هیچ جوش نخورده ولی من تو نامه مینویسم جوش خورده استخوان و نیاز به دوران نقاهت ندارد

    1. خسروی می گوید

     دوست عزیز برای افتادن ناخن باید برای شما ارش تعیین بشه و مقدار اون رو فقط دادگاه می‌تونه مشخص کنه

 104. ماهان می گوید

  سلام
  دیه مقدر شکستگی ترمیم یافته هاشمه و شکستگی مقدر بینی ترمیم یافته چقدر است ؟؟؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز هم دیه هاشمه و هم دیه شکستگی بینی هر کدام ۱۰ درصد از دیه کامل معادل ۶۰ میلیون تومان محاسبه می‌شوند.

 105. مهدی می گوید

  با سلام . دیه شکستگی خرد شده استخوان استابولوم چقدر است . و دیه شکستگی بینی زن و بخیه خوردن زیر چشم زن چقدر است؟ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه استخوان استابولوم معادل ۲ درصد از دیه کامل یعنی ۱۲ میلیون تومان است. دیه شکستگی بینی زن و مرد تفاوتی ندارد و معادل ۶۰ میلیون تومان است. همچنین دیه بخیه هم برای مرد و زن یکسان است و بر اساس شدت جراحت وارد شده تعیین می‌گردد.

 106. Parvin می گوید

  سلام وقت بخیر
  مادر من به یک نفر سیلی زده و متهم هم شده
  الان حکم ک اومده نوشته دوهم دیه کامل…
  میشه بدونم یعنی چقدر؟چون مرجع قضایی گفت اشتباه نوشتن و باید میشه دو صدم…
  الان ما اعتراض کردیم
  و واقعا جای تصحیح داره؟

  1. خسروی می گوید

   بله دوست عزیز می تونید به رای صادره اعتراض کنید. دیه سیلی زدن هم به احتمال بسیار زیاد همون ۲ صدم درصد خواهد بود. مگر اینکه سیلی منجر به آسیب شدید از قبیل پارگی پرده گوش شده باشه

 107. جواد می گوید

  سلام من چند وقت پیش ی نفر زد تو بینی من پزشک قانونی نوشته بود ۱ شکستی پل بینی و کج شدگی ۲تورم بینی
  ولی الان معاینه مجدد نوشته ک ارش تورم بینی ۳دهم درصد از دیه کامل است شکستگی پل بینی در حد قابل قبول التیام یافته است.کجی تیغه بینی دارد ک ارتباط ان با حادثه مورد ادعا اثبات نگردید

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای شکستگی بینی شما به احتمال زیاد ۶۰ میلیون تومان دیه در نظر گرفته خوهد شد. برای تورم بینی هم تشخیص پزشکی فانونی بوده و ارش تعیین شده

 108. علیرضا احسان منش می گوید

  سلام
  شرمنده بنده بخاطر حادثه کاری شکایت کردم و دادگاه بنده را معرفی کرد پزشکی قانونی پزشکی قانونی در جواب نامه قاضی درصد ننوشتن فقط نوشتن ۱)قطع بند میانی و انتهایی انگشت پنج دست راست ۲) سقوط ناخن انگشت ۲و۳و۴ دست راست که بنحوی معیوبی و رویش پیدا نمیکند

  آقای وکیل چرا پزشکی قانونی درصدی برای انگشت های من ننوشته است احتمال داره اشتباه کرده باشن

  1. خسروی می گوید

   خیر دوست عزیز اشتباهی صورت نگرفته. پرونده شما به دادگاه ارجاع داده میشه و قاضی برای شما مبلغ دیه رو معین می کنه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code