جدول دیه در سال 1401 + نرخ دیه اعضای بدن چقدر است؟

محاسبه دیه، بر اساس مبلغی که توسط قوه قضاییه و به صورت سالانه اعلام می‌گردد، انجام می‌شود. از همین رو پزشکی قانونی، با اعلام میزان صدمات وارده به فرد و اعلام آن به دادگاه، مسیر محاسبه دیه را هموار کرده و دادگاه نیز بر اساس گواهی پزشکی قانونی، مبلغ دیه را اعلام می‌کند.

نرخ دیه چگونه محاسبه می‌شود؟

مبلغ دیه کامل یک انسان، برابر است با نرخ به روز ۱۰۰ شتر سالم و بدون عیب که خیلی هم لاغر نباشند. لازم به ذکر است دیه در زمان پرداخت آن محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال اگر جنایت در سال ۹۸ واقع شده باشد، ولی دیه در سال ۱۴۰۱ پرداخت شود، مبلغ دیه بر اساس نرخ دیه ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.

نرخ دیه چگونه محاسبه می شود؟

از طرف دیگر در بعضی موارد و برای برخی از صدمات، دیه ‌ای در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است. به همین دلیل در هنگام بروز چنین مواردی، دادگاه مطابق گواهی پزشکی قانونی و براساس تشخیص خود، مبلغی را به عنوان ارش اعلام می‌کند که فرد خاطی موظف به پرداخت آن است.

ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ارش را اینچنین تعریف می‌کند: ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعئین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود

جدول دیه در سال ۱۴۰۱

به طور کل دیه اعضای بدن، هر ساله توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود. در جدول زیر محاسبه دیه و مبلغ آن در سال ۱۴۰۱ آورده شده است:

نوع دیهمبلغ در سال ۱۴۰۱
دیه کامل در ماه های غیر حرام۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه های حرام۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی بینی۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی ترقوه۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد حارصه۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد دامیه۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه دندان‌ های پیشین که کامل ساقط شوند۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه دندان‌ های پشتی که کامل ساقط شوند۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه یک دست۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه یک پا۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه خرد شدگی استخوان مطلوب التیام یافته۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

توجه: برخی از مقادیر مندرج در این جدول، ممکن است با ابلاغیه جدید قوه قضاییه، با تغییراتی مواجه شوند. در صورت اعلام نرخ قطعی دیه ۱۴۰۰ و جدول اصلی آن، این ارقام، بلافاصله به روز رسانی خواهند شد.

نرح دیه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با دیه ۱۴۰۱

در جدول زیر نرخ دیه در سال ۱۴۰۰ به تفکیک انواع آن، آورده شده است. مقایسه نرخ دیه سال ۱۴۰۱ با معادل آن در سال ۱۴۰۰، نشان می‌دهد که نرخ دیه در یک سال گذشته، ۳۳ درصد رشد داشته است.

نوع دیهمبلغ در سال ۱۴۰۰
دیه کامل در ماه های غیر حرام۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه های حرام۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی بینی۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی ترقوه۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد حارصه۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد دامیه۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
دیه دندان‌ های پیشین که کامل ساقط شوند۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه دندان‌ های پشتی که کامل ساقط شوند۱۱/۹۶۰/۰۰۰ تومان
دیه یک دست۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه یک پا۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب۱۱/۹۲۱/۴۲۸ تومان
دیه خرد شدگی استخوان مطلوب التیام یافته۸۲/۳۴۶/۱۴۲ تومان

حال برای فهم بهتر جدول فوق، به توضیح برخی از اصطلاحات به کار رفته در آن می‌پردازیم. در فقه از جراحت‌هاى پدید آمده در سر و صورت «شِجاج» و در غیر سر و صورت «جرح» تعبیر مى‌گردد.

شجاج خود بر هشت قسم است که در اینجا تنها به سه قسم آن اشاره میکنیم:

 • حارصه: خراشیدگى پوست بدون جریان خون
 • هاشمه: آنچه موجب شکستگی استخوان گردد، هرچند با جراحت همراه نباشد
 • دامیه: زخمى که کمى در گوشت نفوذ کرده و خون جارى شده است (در این صورت باید دیه دامیه پرداخت شود)

دیه‌های مربوط به حارصه

حارصه سر و صورت: جراحت حارصه چنان‌چه بر روی سر یا صورت ایجاد شود، دیه آن یک‌صدم یا یک درصد دیه کامل یا یک شتر خواهد بود.

حارصه بدن: جراحت حارصه چنان‌چه بر روی بدن  ایجاد شود، دیه آن نیم‌صدم  یا نیم درصد دیه کامل خواهد بود.

حارصه دست و پا: جراحت حارصه چنانچه بر روی هر یک از دست‌ها یا پاها ایجاد شود، دیه آن نیم‌صدم  یا نیم‌درصد دیه کامل خواهد بود.

حارصه هر بند انگشت (به جز انگشت شست): جراحت حارصه چنان‌چه در هر یک از بندهای انگشتان دست و یا پا ایجاد شود به غیر از انگشت شست، یک‌صدم از یک‌سوم از یک‌دهم دیه کامل خواهد بود.

حارصه هر بند انگشت شست دست یا پا: جراحت حارصه چنانچه در هر یک از بندهای انگشتان شست دست یا پا ایجاد شود، یک صدم از یک دوم از یک دهم دیه کامل خواهد بود.

حارصه گردن: جراحت حارصه جنانچه بر روی گردن ایجاد شود، دیه آن نیم صدم دیه کامل یا نیم درصد دیه کامل خواهد بود.

به طور کلی در مورد جراحت حارصه که در عضوی از اعضای بدن (غیر سر و صورت) واقع شده باشد، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به نسبت یک‌صدم از دیه آن عضو تعیین می‌شود، و چنانچه آن عضو دیه معین نداشته باشد، برای آن ارش تعیین می‌شود .

به عنوان مثال چنانچه حارصه بروی دست واقع شده باشد، دیه آن به روش یک‌صدم از نصف دیه کامل محاسبه می‌‎شودکه میزان دیه آن، معادل نیم‌درصد یا نیم‌صدم دیه کامل خواهد شد یا به طور مثال دیه شکستگی انگشت دست برای هر انگشت معادل یک دهم دیه کامل محاسبه می ود.

هر آنچه باید درباره دیه بخیه بدانید
بخوانید

انواع دیه

بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه را می‌توان به چند دسته زیر تقسیم کرد:

انواع دیه در قوانین مجازات اسلامی

دیه قتل: دیه قتل مطابق یک دیه کامل بوده که مبلغ آن هر ساله توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود.

دیه منافع اعضا: در صورتی که فرد مجرم، اعمالی انجام دهد که دیگری حواس خود را از دست بدهد، فرد خاطی باید دیه منافع آن عضو را پرداخت نماید. به طور مثال توانایی شنیدن مختل شده اما به خود گوش آسیبی وارد نشود. این نوع دیه شامل مواردی چون دیه بینایی، دیه شنوایی، دیه عقل، دیه بویایی و دیه صوت و گویایی است.

دیه جراحت: در صورتی که فردی مرتکب جنایتی شده که طرف مقابل با جراحت روبرو گردد، باید دیه جراحت بپردازد که تعیین مبلغ آن بر اساس میزان جراحت و به تشخیص پزشکی قانونی صورت می‌گیرد. مانند دیه کبودی، زخم، تورم و …

دیه اعضای بدن: در صورتی که از عضوی تنها یک عدد در بدن انسان وجود داشته باشد و فرد مجرم، آن عضو در بدن فردی دیگر را از بین ببرد، باید یک دیه کامل بپردازد. اما اگر از آن عضو، دو عدد وجود داشته باشد، از بین بردن یکی از آن دو، مجازات پرداخت نصف دیه کامل را به همراه خواهد داشت و اگر هر دو عضو از میان بروند، مبلغ دیه برابر با دیه کامل انسان محاسبه خواهد شد. در این حالت دیه چشم، ست و یا گوش فرقی با هم ندارند و در صورت از بین رفتن یا دو عضو میزان دیه تعین می شود.

دیه چیست؟ تعریف دیه و ماهیت دیه در قانون مجازات اسلامی
بخوانید

تفاوت دیه مرد و زن در قانون مجازات اسلامی

مطابق مواد ۵۶۰ و ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که آسیب و صدماتی منجر به نقص عضو و زوال منافع گردد، میزان « دیه زن نصف دیه مرد» محاسبه می‌شود.

تفاوت دیه زن و مرد

البته باید گفت تامین تفاوت دیه زن و مرد، مطابق ماده ۵۵۱ مجازات اسلامی، در کلیه جرایم بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.

در شرایطی که جهت آسیب وارده، ارش پرداخت شده یا صدمه از نوع جراحات منتهی به زوال منافع یا نقص عضو نشده باشد، تفاوتی میان زن و مرد نیست و دیه و ارش، حتی در صورتی که بیش از ثلث (یک سوم) باشد، نصف نخواهد شد و با دیه مرد مساوی است.

از طرف دیگر، مطابق قانون در تمامی خسارات وارده بر شخص ثالث (نفر سوم) که از طریق حوادث رانندگی ایجاد و دیه توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود، هیچ تفاوتی میان زن و مرد نبوده و هر دو جنس، از دیه کامل برخوردار خواهند شد.

دیه در ماه های حرام

مطابق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، دیه کامل، هر ساله در مقررات شرع تعیین می‌گردد. همچنین بر اساس ماده ۵۵۵ اگر رفتار مرتکب و فوت مضروب، هر دو در ماه‌های حرام انجام گیرد یا در محدوده حرم مکه واقع شود، خواه عمل به صورت عمد باشد و خواه غیر عمد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز به آن اضافه شده و فرد خاطی ملزم به پرداخت دیه در ماه حرام می‌گردد.

بر همین اساس، در نرخ دیه سال ۱۴۰۱  آخرین مبلغ دیه کامل انسان در ماه‌ های حرام ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان محاسبه شده است. ماه‌های حرام عبارتند از:

 • محرم
 • رجب
 • ذی القعده
 • ذی الحجه

مطابق تبصره همین ماده، معیار آغاز و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است.  یعنی ماه رجب از مغرب شرعی روز آخر ماه جمادی الثانی آغاز و با مغرب آخرین روز ماه رجب پایان می‌یابد.

لازم به تاکید است که تغلیظ دیه(افزایش یک سومی یا ۳۰ درصدی دیه) در ماه های حرام، تنها مربوط به قتل و منجر شدن به فوت مضروب است و جراحات و نقص عضو و غیره مشمول این قاعده نمیشوند

آیا می توان دیه را قسط بندی کرد؟

تقسیط دیه در دادگاه طبق قانونT فقط در صورت توافق و رضایت طرفهای دعوی امکان پذیر است. در این مواقع، قاضی برای قسط بندی دیه درصدی مشخص از مبلغ کل دیه را برای hقساط آن و با توجه به سال پرداختی، در نظر می‌گیرد تا دچار اشتباه نشود.

محاسبه نرخ دیه

همچنین ادعای اعسار (عدم توانائی مالی) نیز میتواند دلیل دیگری برای تقسیط دیه باشد. بدین ترتیب که معسر(شخص ناتوان در پرداخت مبلغ) ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، تمام مدارک مبتنی بر میزان دارائی و موجودی وجوه وی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خود را مستنداً تقدیم دادگاه نماید.

پس از ثبت دادخواست اعسار و برای جلوگیری از بازداشت نشدن شخص محکوم، کفیل یا وثیقه معتبر به میزان مبلغ مشخص شده توسط دادگاه به تشخیص دادگاه ضروری خواهد بود، مگر آنکه شخص متضرر با رضایت خود و بدون دریافت تامین با آزادی او موافقت نماید.

نحوه اعتراض به پزشکی قانونی

نظریه‌های پزشکی قانونی، نظریه‌هایی کارشناسانه به حساب می‌آیند که می‌توان مانند نظر کارشناسان رسمی دادگستری، به آن‌ها اعتراض داشت.

اعتراض به پزشکی قانونی برای پرداخت دیه

چنین مسئله‌ای به این معنا بوده که ممکن است در نظریه کارشناسان پزشکی قانونی، تمامی خسارات وارده اعم از جراحات، آسیب‌ها و… به صورت کامل ذکر نشده باشند یا به هر دلیلی، در نظریه پزشکی قانونی ابهامات، ایرادات و مشکلات متعدد دیده شود.

که در این شرایط نیاز است تا در زمان قانونی، نسبت به آن اعتراض صورت بگیرد یا توسط یکی از طرفین، تقاضای دریافت توضیح، ارائه شود.

از زمان اعلام رای کمیسیون پزشکی، طرفین به مدت یک هفته زمان اعتراض دارند و پس از اتمام این زمان حق اعتراض از آنها سلب می‌گردد. در این زمان و هنگام اعلام اعتراض، فرد معترض وظیفه دارد هزینه‌های کمیسیون پزشکی را پرداخت کند که این مبلغ مطابق با تعرفه تعیین شده از جانب پزشکی قانونی است.

اگر پس از اعلام اعتراض و بررسی‌های مجدد، پزشک مقصر شناخته شود، این امکان برای فرد معترض وجود دارد که خسارات و ضرر و زیان‌های وارده از جمله هزینه‌های پرداختی بابت کمیسیون پزشکی را مطالبه کند.

دیه شکستگی اعضای بدن در سال ۱۴۰۱ + جدول کامل
بخوانید

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت و یا حادثه به ترتیب زیر است (مگر اینکه به نحو دیگری تراضی (توافق) شده باشد)

در جرائم عمدی موجب دیه مانند ضرب و جرح عمدی، مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است.

در جرائم شبه عمد مانند تصادف جرحی یا فوتی، حوادث ناشی از کار و قصور پزشکی و … مهلت پرداخت دیه  ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت نماید،

در جرائم خطای محض مانند جرح و آسیبی که به وسیله صغیر انجام شده باشد، مهلت پرداخت دیه، ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت نماید.

هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده) مکلف به قبول آن است.

در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود اما مهلت پرداخت دیه مشخص نگردد، دیه باید ظرف مدت یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

دیه تصادف چیست و قانون پرداخت دیه در تصادفات رانندگی چگونه است؟
بخوانید

کلام پایانی

در انتها در خصوص نحوه دریافت و پرداخت دیه باید گفت که پس از تعئین میزان دیه، حکم به بخش اجرای احکام ارسال می‌شود و محکوم له (شخص زیان دیده) شماره حساب بانکی خود را اعلام می‌کند، سپس محکوم علیه موظف است در زمان مشخص شده وجه را به حساب وی واریز کرده و فیش پرداختی را تسلیم بخش مربوطه نماید.

۳.۳ | (۶۹)
ممکن است شما دوست داشته باشید
618 نظرات
 1. سعیدی می گوید

  سلام خسته نباشید
  من در تاریخ ۲۷/۵/۱۴۰۰تصادف کردم و مقصر طرف بود

  ۱جراخت حارصه ساعد چپ و آرنج چپ و زانو چپ و مچ پای چپ
  ۲شکستگی نده های ۶و ۷ سمت چپ قفسه سینه که منجر به آسیب به ریه و تجمع هوا در اطراف ریه چپ شده
  که با تعبیه لوله قفسه سینه ای تخلیه گردیه است
  دنده های فوق الاشاره محیط بر قلب هستند

  ماه تصادف ذی الحجه بوده آیا دیه ۲برابر میشود یا خیر

  دیه من چقدر میشود
  ممنون تشکر

  1. زواره زادگان می گوید

   سلام و عرض ادب، مقدار دیه جراحت و شکستگی در ماه‌های حرام و غیرحرام با هم تفاوتی ندارند. با توجه به توضیحات شما حدود ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دیه برای شما تعیین می‌شود.

   1. عبلس می گوید

    سلام وقت بخیر توی تصادف آبروی من کلا دیگه تکون نمیخوره و نمیتونم بالا پایین کنم چند در صد دیه تعلق میگیره

    1. زواره زادگان می گوید

     سلام و روزبخیر، برای تعیین دیه ابتدا باید جراحت شما توسط پزشکی قانونی بررسی شود؛ ممکن است با گذشت زمان مشکل ابروی شما حل شود و پزشکی قانونی مبلغی به عنوان ارش برای شما تعیین کند.

     1. احسان می گوید

      سلام میخواستم بدونم دیه مادرم که در حین کار در کارگاه پلاستیک دست راستش لایه قالب موند واستوخان انگوشتها دست شکسته شد و بعداز جراحی و درمان خوب شدو سالم موندن ولی دست مثل اول نشد دست کاملآ مشت و جمع نمیشه میخواستم ببینم دیه اش چقدر میشه ومارو راهنمایی بفرماید از شماسپاس گزارم.

     2. خسروی می گوید

      دوست عزیز برای هر کدام از انگشت ها ۱.۶ درصد از دیه کامل تعیین میشه. دیه از کار افتادگی دست رو هم باید دادگاه بر اساس نظر پزشکی قانونی تعیین کنه

     3. محمد می گوید

      سلام دوتن از همکارام تبعه افغانستان هست و در یک کارگاه کار می‌کند و یک همکار در حین کار دستش زیر دستگاه میشه و سه انگشت اش قطع میشه و تهمت میزنه که تو باعث شدی که دستم زیر دستگاه شده حالا این آدم که دستش رفته زیر دستگاه میتونه شکایت کنه از همکار افغانستانی دیگه ؟

     4. خسروی می گوید

      میتونه شکایت کنه ولی باید اثبات کنه در دادگاه … بنابراین اگر همکار شما بیگناه باشه جای نگرانی نیست

    2. کارو می گوید

     سلام من درتصادف استخوام رانم شکست از وسط دو نصف شدو میله داخل استخوان گذاشتن و خون ریزی داخلی ران داشتم
     بازوی راستم هم شکست و پلاتین گذاشتن
     خونریزی داخلی کبد و معده داشتم
     ۸ دنده پشتیم شکست
     لگنم از دوجا ترک برداشت و ۸ ماه طول درمان خوردم
     و درماه حرام بود
     لطف میکنید راهنمایی کنید که چقدر بهم دیه تعلق میگیره

     1. خسروی می گوید

      دوست عزیز برای شما در حدود ۲۰۰ میلیون تومان دیه محاسبه خواهد شد ولی باز هم باید منتظر گزارش کامل پزشکی قانونی باشید

   2. Mahdi می گوید

    سلام من ۱ماه پیش با موتور تصادف کردم
    مقصر کامل هم طرف مقابل بود
    تو این تصادف استخوان درشت نی پای بنده کامل خرد شد
    و داخل پام پلاتین گذاشتن
    میخواستم بدونم چقدر دیه صادر میکنن برای پام
    ممنون

    1. خسروی می گوید

     در صورت خرد شدگی استخوان، مبلغ ۱۰۸ میلیون تومان برای شما دیه در نظر گرفته خواهد شد

     1. بهار می گوید

      سلام آقای خسروی
      بنده دو عدد از دنده های سمت راست شکسته شدن وریه دچار له‌ شدگی و وجود هوا در ریه هام هست تقریبا چقدر دیه درنظر گرفته میشود

  2. محسن شهرکی می گوید

   سلام خسته نباشید من تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰تصادف کردم پزشک قانونی این مرارد تشخیص دادن و ۲ ماه استیلاجی دادن خاستم بدونم چقد میشه
   ۱.جراحت حارصه پیشانی وابرویه چپ و بینی
   ۲.کبودی ساق چپ
   ۳.شکستگی بند اخر انگشت پنجم دست راست
   ۴. اسیب استخوان بینی

   1. رحمان حسینی می گوید

    سلام.بنده مورد ضرب و شتم توسط دو نفر قرار گرفتم که از ناحیه سر سه بخیه خورده و قسمتای دیگه سرم جای زخم و کبودی هست.از طرف ارنج دست چپ هم استخوان ارنج ضربه دیده که جای ضربه مشخص و دور آن کلا سیاه شده است و.از روی دستمم جسم سخت خورده که ورم کرده و یکی از انگشتام ته ناخنم شکسته و زخم شده و یکی دیگش هم فقط زخم هست.میخواستم بدونم میزان دیه بطور حدودی چقدر میشه

    1. کیان می گوید

     سلام خسته نباشید
     من حین انجام کار مچ پای چپم در رفته و
     ام ار ای انجام دادم و جوابش پارگی رباط بیرونی مچ پای چپ بوده و پیمانکار از بیمه مسئولیت مدنی استفاده کرده
     مبلغ دیه مسئولیت مدنی چقد میشه و اگه تامین اجتماعی شکایت کنم چقدر میشه

     با تشکر

  3. ترکی باووو می گوید

   باسلام اولا دیه درماههای حرام دوبرابر نمیشود، بلکه ۳۳درصد اضاف بر مبلغ کل دیه اضافه میشود،
   ثانیا این ۳۳ درصد ماههای حرام فقط مختص جراحات مبتنی برفوت شخص صدق میکند، ودرخصوص جراحات چهتصادف وغیرتصادف عمدی یاسهوی یاغیرعمدی اصلا صدق نمیکند ودیه جراحات مبنی برشکستگی وهردیه ای بغیراز دیه فوت درماههای حرام همون مبلغ دیه درماههای غیرحرام میباشدوهیچ درصدی اضاف نمیشود،
   دیه ماههای حرام فقط درمورد فوت شخص صدق میکندونه درهیچ مورد دیگرجراحات یاشکستگیها

  4. hanieh می گوید

   سلام همسر من در ماه صفر به علت بر خورد آهن بر روی دست راستش دوتا انگشتش دچار آسیب‌دیدگی شده (انگشت حلقه یک بند و انگشت کنارش نیم بند)جدا شد می خواستم ببینم چقد دیه بهمون تعلق میگیره.

 2. محمدی می گوید

  سلام بنده در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ با درگیری که باراننده داشتم و از ماشین به بیرون پرتابم کرد انگشت اشاره دست چپم یه بند قط شد و پای چپم به آسفالت کشیده شد.خواستم ببینم دیه من چقدر میشود؟

  1. زواره زادگان می گوید

   سلام و روز بخیر، برای قطع شدن یک بند از انگشت اشاره، ۱۱ میلیون تومان دیه در نظر گرفته می‌شود. برای دیه زخم پای چپ هم ابتدا باید نوع جراحت توسط پزشکی قانونی تعیین شود.

 3. رضا می گوید

  سلام ،در جریان تصادفی که تو اسفند سال ۹۹،بوده که تشکیل پرونده و رسیدگی و حکم دادگاه سال ۱۴۰۰ بوده.،رسیدگی و تعیین دیه به نرخ سال ۱۴۰۰ حساب میشه یا سال ۱۳۹۹؟ ممنون

  1. زواره زادگان می گوید

   سلام و روز بخیر، نرخ دیه شما با توجه به مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود.

  2. ایمان می گوید

   با سلام.من تصادف کردم با. موتور.طهالمم ترکید خارج کردن.کبدم اندازه دو سانت پاره شد.ریه سمت چپم آب آورد.چست تیوپ ۲تا یک سمتم وصل کردن.کتف چپم شکست.لگن راستم شکست.
   ۸تا دندم شکست.۲بار لیست قلبی ۱۰ دقیقه داشتم.سی پی ار شدم.۳روز تو کما بودم .مردم و زنده شدم.با کمال احترام لطفا راهنمایی کنید.
   صد در صدر هم مقصر ماشین مقابل بوده.
   ۱۱روز ای سی یو بودم.۱۴روز بخش.
   این دیه و ارش چجوری محاسبه میشه.هرکی یه چی میگه.لطفا شما آگاهی داری منو کمک کنید.

   1. خسروی می گوید

    دوست عزیز متاسفانه ما در این پرونده نمی توانیم دیه شما را مشخص کنیم. آسیب دیدگی های شما مشمول ارش خواهند بود که باید توسط گزارش پزشکی قانونی و رای دادگاه تعیین بشه

 4. میلاد می گوید

  سلام.بنده در سال ۹۶ بندهای اول دوتا از انگشتان دستم زیر دستگاه خورد شد .کارشناس اومد و بررسی کرد و گفت مدارک مربوطرو به بیمه ارسال کنید.بنده هم بعداز تکمیل مدارک به کارفرما تحویل دادم تا ایشون پیگیری کنن.الان ۴ ساله میگه دارم پیگیری میکنم.ناگفته نمونه چون که کارفرما آشنا بود من هم اعتماد کردم.تا اینکه چند روز پیش زنگ زدم گف بیمه گفته به علت خراب بودن اتومات دستگاه دیه تعلق نمیگیرد.منم رفتم بیمه مرکزی پیگیری کردم گفتن اصلا مدارکی برای ما ارسال نشده حتی گفتن ما دوسال پیش نامه هم زدیم ولی جوابی دریافت نکردیم .میخاستم اگه میشه راهنماییم کنین
  ممنون

  1. زواره زادگان می گوید

   سلام و روزبخیر، برای گرفتن دیه احتمالا باید از کارفرما بابت قصور در تکمیل پرونده شکایت کنید. اگر تمایلی به این کار ندارید بهتر است از واحد مشاوره بیمه و کارشناسان آن مشورت بگیرید. در مراکز قوه قضائیه و دادگاه‌ها هم دفاتر مشاوره وجود دارد که وکلایی به صورت رایگان، در مورد مسائل حقوقی شما را راهنمایی می‌کنند.

 5. مجید می گوید

  سوالی داشتم.سال ۹۹ برج ۹ مشغول کار با پرس ۶۰ تن بودم که بعدظهر یکمرتبه پرس یکسره شد و انگشت نشانه و بعدیش از هر کدام دو بند دست راستم قطع شد میخواستم بپرسم که چقدر دیه بهم تعلق می‌گیرد.تمام کارهای قانونی را انجام دادم ولی هیچ اطلاعی و پرداختی هنوز صورت نگرفته است ممنون میشم اگه جوابما بدهیند

  1. زواره زادگان می گوید

   سلام و روز بخیر، با توجه به توضیحات شما چون هنوز حکمی برای شما صادر نشده، دیه انگشتان شما با توجه به نرخ سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شود. دیه هر بند انگشت ۳.۳۳ درصد از دیه یک انسان است. ۴ بند از انگشتان شما قطع شده است پس مقدار دیه شما ۶۳ میلیون و ۹۰۰ میلیون تومان می‌شود.

 6. سنا می گوید

  سلام من روز دوم محرم ۱۴۰۰/۰۵/۲۰تصادف کردم بازوی سمت راستم و پیشانیم کبود شد یک ماه هم اتل بسته شد کتفم،بر این اساس چقد دیه بهم تعلق میگیره؟

  1. زواره زادگان می گوید

   سلام و عرض ادب، دیه کبودی و جراحت در ماه حرام و غیرحرام با هم تفاوتی ندارد. برای هر کبودی مبلغ ۷۲۰ هزار تومان دیه در نظر گرفته می‌شود. در مورد آسیب به کتف هم دادگاه باید نوعی جریمه به نام ارش تعیین کند که نیاز به حکم پزشکی قانونی دارد.

 7. مهین باباجانی می گوید

  سلام روز بخیر همسرم۱۴۰۰/۰۵/۰۵ برق سه فاز گرفته پای راست از بالای زانو قطع شده و دست چپ تمام انگشتان پین دارد دچار ۳۰درصد سوختگی هم شده چقدر دیه تعلق میگیرد

  1. زواره زادگان می گوید

   سلام و روزبخیر، دیه پای همسر شما ۲۴۰ میلیون تومان تعیین می‌شود. برای هر انگشت مبلغی معادل ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیه تعیین می‌شود و برای ۳۰ درصد سوختگی هم باید درجه آن (نوع ۲ یا ۳) مشخص باشد تا بتوان دیه تعیین کرد.

 8. علی می گوید

  سلام وقت بخییر .ببخشید من در محرم سال ۹۹ تصادف کردم ک پزشک قانونی نظر داده ک که :ساییدگی حارصه دست چپ و همچنین قوزک خارجی مچ پای چپ و سیاه شدگی خلف ران راست هست ..ممنون میشم بگین دیش چقدر میشه.

 9. علی می گوید

  و از نظر بینی مزخواستم بدونم ک چقدر میشه البته متن پزشکی قانونی اینطور گفته شده.
  نظر پزشکی قانونی:
  دچار شکستگی باستخوان بینی گردیده است ک در حال حاضر مطلوب ب التیام یافته تلقی می گرددو سایر صدمات واجد دیه مقدر میباشد.ممنون میشم بفرمایین ک دیه تعلق میگیره و مبلغش چقدره

 10. سعید می گوید

  سلام وقت بخیر بنده تو درگیری با چاقو دست راستم جراحت داره و چار انگشت بالاتر از زانویه پام و رگه عصب انگشت شستم ویه تاندون دستم ک انگشت شصتم الان بی‌حس هس عصب نداره و ی تاندون پامم پاره شده دوبار عمل کردم خاستم ببینم دیه احتمالی بنده چقدره چون برا رضایت امدن من نمیدونم دیم چقدر میشه ممنون از لطفم کمکتون

 11. محمد رسول می گوید

  سلام وقت بخیر ، بنده ۴ ماه پیش در حین کار از ناحیه ۴ انگشت دست چپ بجز انگشت شصت دچار کراش شدید گردید و مفصل های بند انگشتانم از بین رفته و بغیر از انگشت کوچک که فقط ۲۰ درصد تا میشه ۳ انگشت دیگر کلا از بند های ۱ ، ۲ و ۳ کلر نمی‌کند لطفا حدود دیه منم را برآورد بفرمایید، ممنون

 12. محمد رسول می گوید

  لطفا جواب بدهید

 13. علیرضا می گوید

  با سلام من منیسک زانوی راستم توی شرکت پاره شده چقد دیه بهم تعلق میگیره؟

 14. میثم اسدی شفیع می گوید

  سلام.من در تاریخ۱۴۰۰/۴/۱۲ تصادف کردم.۱_جراحت دامیه گونه صورت با انتشار تا بینی در ۲ناحیه(جای بخیه ها مونده).۲-خونریزی داخلی مفصل زانوی چپ و احتمال آسیب به مینیسک و..۳-کبودی انتهای تحتانی خلف قفسه صدری.چند سوال دارم:۱: چقدر دیه تعلق میگیره.۲:طرف من صندوق تامین خسارت بدنی هست چند ماه طول میکشد دیه رو بده.۳:من سه ماه خونه ام بخاطر جراحت کار نرفتم اینو حساب میکنن.۴:الان صورتم عمل لیزر میخوادهزینش رو آیا میدن و زانوم کاملا خوب نشده دکتر پزشک قانونی دوباره نوشتهMRI اگر مثلا عمل بخواد یا یکسال طول بکشه خوب بشه تکلیف چیه خواهشا کامل توضیح بدین

  1. خسروی می گوید

   سلام دوست عزیز. پرونده شما نیاز به بررسی دقیق توسط یک کارشناس حقوقی داره . بهترین راه، مراجعه حضوری هست

   1. مرجان سادات حسینی می گوید

    میخوام بدونم میتونید یه روتخمین بزنید

   2. سید مرتضی حسینی می گوید

    سلام خسته نباشین
    ببخشید من ۲تا بند از انگشت اشاره دست چپمو از دست دادم در هین کار و انگشت سومم زخم شدید و بخیه خورده خاستم بدونم چقد دیه تعلق میگیره

    1. خسروی می گوید

     ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای قطع شدن ۲ بند انگشت و ارش برای زخم شدن انگشت سوم

 15. امیر می گوید

  سلام و عرض ادب
  در شهریور ماه ۱۴۰۰ از طریق ربات تلگرام پسر ۱۵ ساله من با یه ختری آشنا میشه که در واقع خودش پسر۳۳ ساله بوده و به پسرم میگه اگه می خوای به من برسی اول باید داداش من رو راضی کنی و پسرم با داداشش (که همان دختر بوده) آشنا میشه و تقاضای تماس بدنی میکنه و ما در پنجمین روز متوجه شده و از کلیه چتها بکاپ تهیه کردیم و با آگاه کردن پسرم بصورت نامحسوس اقدام به بلا ک کردن کرده و محتویات چتها پاک شد ولی متاسفانه مجددا شروع به چت کرده که این دفعه خودمون رفتیم سر قرار و پسر ۳۳ ساله را بردیم تحویل کلانتری کردیم ولی متاسفانه تو راه زدم بینی اش شکست . حالا بحث اینه که دیه و حکم قضایی در این مورد چی خواهد شد. ممنونم میشم راهنمایی کنین

  1. خسروی می گوید

   بابت شکستگی بینی قطعا به شما دیه تعلق میگیره. در مورد حکم قضایی هم متاسفانه چت های تلگرام مدرک رسمی محسوب نمیشه ولی باز هم برای اطمینان بیشتر، با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید

  2. Reza می گوید

   سلام

 16. پوریا می گوید

  ممنون اگه جواب بدین

 17. پوریا می گوید

  سلام من پای چپم از دو طرف یکی نازک نی شکست که دوتا پیچ گذاشتن تا سه ماه
  و از قوزک داخلی پای چپ که پلاتین شیش پیچه گذاشن
  و دوستم دس و پای راستش از ارنج و پاشنه پاش ترک خورد
  ممنون جواب بدین

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پرونده شما نیاز به بررسی دقیق توسط یک کارشناس حقوقی داره

   1. فرشاد می گوید

    سلام ارادت
    غرض از مزاحمت
    دیه کبودی بازوی چپ ۲،جرح حارصه زانوی راست ۳،جرح حارصه ساق چپ ۴،شکستکی استخوان کف دستی چهارم دست راست پین گذاری ۵، شکستگی انتهای فوقانی استخوان بازو چپ
    چقد میشه مجموعا بی زحمت

    1. خسروی می گوید

     دیه شما به صورت تقریبی معادل ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود

     1. فرشاد می گوید

      ممنون
      یه سوال دیگه اینکه اون لحظه اخر گفتن (ارش) یعنی چی این !؟!؟

     2. خسروی می گوید

      ارش یعنی دیه ای که در قانون مشخص نشده و دادگاه بر اساس گزارش پزشکی قانونی اونو تعیین میکنه

     3. فرشاد می گوید

      خب اقای خسروی عزیز ارش دیه من چقد میشه !؟
      دیه کبودی بازوی چپ ۲،جرح حارصه زانوی راست ۳،جرح حارصه ساق چپ ۴،شکستکی استخوان کف دستی چهارم دست راست پین گذاری ۵، شکستگی انتهای فوقانی استخوان بازو چپ

      ممنون از کمکتون

     4. خسروی می گوید

      دیه شما در حدود ۹۰ میلیون تومان خواهد بود دوست عزیز

     5. فرشاد می گوید

      سلام ارادت
      جواب نامه معاینه مجددم اومده به این صورت
      کبودی بازوی چپ ۲،جرح حارصه زانوی راست ۳،جرح حارصه ساق چپ ۴،(ارش )شکستکی استخوان کف دستی چهارم دست راست پین گذاری( دو درصد) ۵، شکستگی انتهای فوقانی استخوان بازو چپ
      بعد رفتم پیش قاضی میگه همه اینا میشه ۱۲ درصد
      درسته ایا یا نه !؟
      بعده اینکه بهم ابلاغ شد چه جور میتونم به درصده داده شده اعتراض کنم !؟

     6. خسروی می گوید

      بله دیه شما درسته و معادل ۷۲ میلیون تومان است

 18. َمحمد سینا شیری زاده می گوید

  سلام من در دعوا ۱.خردشدگی استخوان بند اول انگشت چهارم دست بدون عیب التیام یافته و دیه مقدر دارد ۲.به علت محدودیت حرکتی در مفصل بین ۲ بند انگشت چهارم انگشت دست چپ و نقص عضوی حاصل شده که ارش ان به میزان دو دهم درصد دیه کامل انسان تعیین میگردد سایر صدمات دیه مقدر دارد.
  میخواستم ببینم حدودا چقدر دیه بهم تعلق میگیره ممنون

 19. شهاب می گوید

  سلام خسته نباشبد. من ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ دست و پام ۸ تا جراحت حارصه سرخی روی ابرو جراحت روی بینی. شکستگی جمجه و خونریزی سخت شامه ای داشتم که ۳درصد تایین شده دیه میشه چقدر

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پاسخ کامنت شما داده شد

 20. امیرحسین می گوید

  سلام خسته نباشید. من دستم. اعصب اولنارش قطع شده ۲انگشت پایین. بعد از داخل. ۲۰ تا بخیه خورده. از بیرونم ۹ تا دیه دست چقدر میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پرونده شما نیاز به رای دقیق پزشکی قانونی و مراجعه به یک کارشناس حقوقی و بررسی های بیشتر نیاز داره

 21. امین می گوید

  سلام. من چند روز پیش با موتور تصادف کردم و راننده خودرو مقصره، دست چپم از بین آرنج و مچ دست شکست و مجبور به جراحی و گذاشتن پلاتین شدم.
  لطفا میفرمایید چقدر دیه تعلق میگیره؟
  ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه پلاتین باید توسط دادگاه و تحت عنوان ارش تعیین بشه

 22. محسن اسماعلیی می گوید

  سلام من حدود دوماه پیش توعین کارکردن انگشت سومی درست راستم قطع شده تااونجای که خیلی کم ناخن مونده پیوند زدن تودومین عمل که داشتم قطع کردن توبیمارستان میخواستم ببینم دیه انگشت چقدر شده توسال ۱۴۰۰البته ناگفته نماند من شکایت نکردم

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه قطع انگشت معادل یک دهم دیه کامل یعنی ۴۸ میلیون تومان هست

 23. Mahta می گوید

  سلام
  خواهرزاده ام ۵سالش هس ، درکوچه درحال بازی کردن بود دست میزندبه اَلَمک گاز همسایه که شارژی شده بوده برق میگیردش دست راستش میسوزه انگشت وسطی دوبند کاملا سیاه میکنه وکف دست وانگشتانش به شدت میسوزه الانم بیمارستان بستری هس
  (همسایه برقشون کنتور نداشته وبصورت غیر قانونی سیم کشی کرده بوده وبه همین دلیل اَلَمک گاز شارژی شده بوده وباعث برق گرفتگی خواهرزاده ام شده)
  الان دکترهاگفتندکه باید انگشتش راقطع کنند وبه کف دستش وانگشتان دیگرش پوست پیوندبزنند
  میخواستم بپرسم آیا شکایت کنیم دیه تعلق میگیره ؟چقدر؟مجارج بیمارستان را میتونیم ازش بگیریم ؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز ما در جایگاهی نیستیم که بتونیم در مورد این پرونده نظر بدیم. ولی شما باید شکایت کنید به هر حال و ترجیحا وکیل هم بگیرید.

 24. shiva می گوید

  سلام
  ببخشید پارگی رباط و اسیب کپسول مفصلی انگشت چهارم دست چپ در حد قابل قبول للتیام یافته و ارش ان به میزلن سه دهم درصد دیه کامل انسان و اسیب عصب انگشت چهارم و پنجم دست چپ که در حد قابل قبول التیام یافته و ارش ان به میزان یک درصد دیه کامل انسان تعیین میگردد و ارش نقص عضو ناشی از محدودیت حرکتی انگشت چهارم دست چپ به میزان نیم درصد دیه کامل انسان تعیین میگردد سایر ضایعات گواهی قبل در حد قابل قبول التیام یافته و دیه مقدار دارد
  چقد دیه شاملش میشه؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز این درصدها رو بر اساس دیه کامل که ۴۸۰ میلیون تومان هست حساب کنید

 25. علی اکبرم می گوید

  سلام
  بنده یه بند انگشتام رفته زیره دستگاه قطع شده،شرکت بیمه حوادث(بیمه اسیا) هست،بنظرتون چند درصد بیمه تعلق میگیره بهم

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه قطع شدن یک بند انگشت معادل ۱۶ میلیون تومان خواهد بود

 26. سیدعلی موسوی می گوید

  سلام من دچار شکستی مهره کمر از دو جا شده م بنظرتون چند ددصد دیه بهم تعلق میگیره سه ماه هم دکترا استعلاجی نوشتن

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شکستگی ستون فقرات معادل ۱۰ درصد از دیه کامل میشه . ولی مقدار نهایی دیه رو باید دادگاه تعیین کنه

 27. مهسا می گوید

  سلام و عرض ادب.من در کارخونه ای مشغول بکار بودم و متاسفانه انعجار صورت گرفت و بدن و دستهای من دچار سوختگی ۳۰ درصد شد و یکی از گوشهای من حدودا ۳۰ درصد از شنوایی اش رو از دست داد .دیه من حدودا چقدر میشه؟؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما باید بر اساس رای دادگاه تعیین بشه . برای ما مقدور نیست تخمین زدن این مبلغ

 28. محسن می گوید

  سلام خسته نباشید.دیه ۳۰ درصد سوختگی و از دست دادن شنوایی یک گوش به میزان ۳۰ درصد چقدر میشه؟آیا صورت و دست چون زیبایی محسوب میشن علاوه بر دیه مبلغ(ارش)تعلق میگیره؟؟ممنکن از پاسختون

 29. حسین رئیسی می گوید

  سلام روز بخیر..
  من در کنار جاده پیاده روی میکردم که یهو یه ماشین منو میزنه در میره..منو آمبولانس می‌بره بیمارستان عکس میگرن که ران پای راستم می‌شکنه و از لگن جدا میشه و پاشنه پای راستم می‌شکنه الان دیه ام چقدر بمن تعلق میگیره
  ممنون

 30. امیدنادری می گوید

  سلام دست بابای من درحین کارشکسته شد وپین گذاری شده وکارشناس دادگستری هم ۸۰درصد ب نفع ما ۲۰درصد به نفع کارفرما زده حالا چگونه حساب میکنن دیه رو طول درمان هم ۳ماه زدن براش

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما معادل ۴۸ میلیون تومان خواهد بود . نحوه پرداخت این مبلغ رو باید دادگاه مشخص کنه

   1. اسماعیل می گوید

    سلام میخواستم بدونم دیه شکستگی پاشنه پا.،ران ،لگن سمت راستراست،ومچ دستو چقدر میشود

    1. خسروی می گوید

     برای هر کدام از این شکستگی ها مبلغ ۴۸ میلیون تومان محاسبه خواهد شد

 31. فاطمه می گوید

  با سلام.خسته نباشید.دخترمن پارسال فوت شد.دخترم عابرپیاده بود.و ۸۰درصد راننده مقصر شناخته شد.۲۰درصد قصور والدین.آیا دیه یک انسان کامل به ما تعلق میگیرد یا خیر.چون بیمه گفته اون ۲۰درصد که قصور والدین بوده از مقدار دیه کم میشه.در ماه حرام هم بود.
  جراحاتی هم که به دخترم وارد شد.گفتن ۳۰درصدش بهتون تعلق میگیره.چون بعد دوهفته منجر به فوت شد

  1. خسروی می گوید

   خدا دخترتون رو رحمت کنه . دیه بر اساس نظر دادگاه پرداخت میشه . ولی چون در ماه حرام بوده مشمول افزایش مبلغ دیه میشه

 32. Noushin می گوید

  من در تاریخ ۹ ابان ۱۴۰۰ تصادف کردم و پام و لگنم شکست دستم و قفسه سینم اسیب دید پشتم از بالا تا پایین زخم شد و گردنم هم اسیب دید صورتم زخم شد ران سمت چپم هم اسیب دید میخواسم بدونم دیه من چقدره؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما باید بر اساس نوع و میزان جراحت ها و توسط دادگاه تعیین بشه

 33. maleki می گوید

  سلام وقت بخير
  بعد از جراحي ايمپلنت به علت قصور پزشکي و ايمپلنت کج ريشه دندان نيش سالم شکست و مجبور به کشيدن شدم و جراحي پيوند استخوان فک انجام شد و نياز به پيوند لثه هم ميباشد خسارت چقدر ميشود و اينکه هزينه درمان هم به همراه ديه بايد توسط پزشک پرداخت شود يا فقط ديه؟ ممنون ميشم پاسخ بدهيد

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما باید بر اساس پزشکی قانونی و توسط دادگاه به عنوان ارش تعیین بشه

 34. فائزه موسوی می گوید

  سلام خسته نباشید من همسرم تو شرکت تاریخ تیر ماه۱۴۰۰دستش رفت داخل دستگاه نخ. الان پزشکی قانونی نظریه نهایی داده. ۱_شکستگی بند میانی انگشت دوم دست راست بدون عیب التیام یافته است و ارش پارگی تاندونی انگشت مذکور به میزان دو دهم درصد دیه کامل انسان تعیین میگردد. نامبرده دچار درجاتی محدودیت حرکتی درخم کردن انگشت ارش آن چهاردهم درصد دیه کامل انسان.و پزشکی قانونی گفتن شکستگیه انگشت رو قاضی تعیین میکنه. میشه بگید کلا چقد دیه به ب همسرم بابت شکستگی، تاندون، محدودیت حرکتب تعلق میگیره؟؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز درصدهای تعیین شده و بر اساس ۴۸۰ میلیون تومان حساب کنید

   1. فاطمه می گوید

    سلام وقت بخیر . ببخشید داداش دومادمون یه نفرو با چاقو زده تو شکمش چاقو رو فرو کرده تو شکمش الان طرف ۱۰ روزه بستریه داداش دومادمون تو زندانه. دیه ش تقریبا چقد میشه و چقدر باید تو زندان بمونه؟
    چون این اتفاق تو عروسی خواهرم افتاده

    1. خسروی می گوید

     دوست عزیز بسته به آسیبی که به فرد وارد شده برای ایشون دیه تعیین میشه . بعد از گزارش پزشکی قانونی برای این شخص دادگاه تشکیل میشه و تا اون زمان، هیچ نظری نمیشه داد

 35. طاها می گوید

  من در یک تیر ۱۴۰۰ تصادف کردم و دو تا استخوان مای چپم و کتفم و مچ دست راستم و جمجمه سرم شکست مقدار دیه چنده مال من ؟؟؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای هر کدام از شکستگی های شما مبلغ ۴۸ میلیون تومان در نظر گرفته میشه

 36. محمد می گوید

  سلام..من دوماه پیش تصادف کردم و طرف مقابل مقصر صد درصد شناخته شد..میخواستم ببینم بجز دیه‌ای که دادگاه مشخص میکنه بخاطر آسیب هایی که به پام وارد شده…بیمه تامین اجتماعی هم چیزی به من میده؟!! من الان دانشجوام و بیمه‌رو پدرم واریز میکنه…در طول درمان و استراحت پزشکی آیا بیمه تامین اجتماعی به من تعلق میگیره؟!!

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز بیمه بر اساس قراردادی که با ماشینی که با شما تصادف کرده، دیه شما رو پرداخت می‌کنه. بعید میدونم مبلغ اضافه ای به شما تعلق بگیره

   1. جواد می گوید

    سلام وقت بخیر من از ناحیه‌ی بینی آسیب دیدن نمیتونم بو کنم مقدار دیه من چقدر میشود

    1. خسروی می گوید

     دوست عزیز پزشکی قانونی باید شدت آسیب وارده رو مشخص کنه و دادگاه هم متناسب با اون، ارش تعیین کنه

 37. Wali می گوید

  به شماخیرامابه بیمه شده اصلی هرچندکه استراحت پزشکی داشته باشه حقوق پرداخت میکنه

 38. مهدی می گوید

  سلام و درود من حدودا ی هفته پیش تصادف کردم طرفیم مقصرع من لگنم در رفته و استخون رون بزرگم شکسته حدودا ۳۰ سانتم بریده شده و بخیه شده چقدر بر من دیه میبرن؟؟

 39. مهدی می گوید

  سلام من ی هفته پیش تصادف کردم مقصرم طرفه و پاعه چپم هم لگنش همم رون بزرگه شکسته خورد شده پلاتین بزرگیم گزاشتن و ب اندازه ۳۰ ۴۰ سانت پام بریده شده ک بخیه و اینا زدن دیه اش چقدره؟؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای هر کدوم از شکستگی های شما مبلغ ۴۸ میلیون تومان دیه در نظر گرفته میشه. برای پارگی پا هم باید بر اساس نوع جراحت که پزشکی قانونی تعیین میکنه دیه مشخص بشه

 40. مهدی می گوید

  جواب منو میدید بی زحمتت؟؟

 41. مهدی می گوید

  جواب کامنتتو میدید بی زحمت

 42. فرزانه می گوید

  سلام ..من در کودکی خواستم پسر همسایه رو بترسونم با چوب، از دستم در رفت و خورد به پیشونیش ی زخم کوچیک ایجاد شد و کمی خون اومد …دیه اش به الان چقدر میشه ؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز اگر دادگاه حق رو به اون بده و دیه براتون تعیین بشه بر اساس مبلغ امسال تعیین میشه . بسته به نوع زخم که پزشکی قانونی تعیین کنه ممکنه از یک تا ۱۰ درصد دیه کامل که ۴۸۰ میلیون تومان است براتون دیه تعیین بشه

   1. سعید می گوید

    سلام. من شش ماه پیش تصادف کردم. ۳خرداد ۱۴۰۰ با موتور . الان پزشکی قانونی پس از طول درمان این موارد رو داخل نامه ذکر کرده . لطفا دیه رو محاسبه کنید.
    ۱.شکستگی ثلث میانی استخوان درشت نی ساق راست که به طور مطلوب التیام یافته است
    ۲.شکستگی ثلث میانی استخوان نازک نی ساق راست بدون عیب بهبود یافته است.۳. جراحت بخیه شده دامیه خلف ساعد راست و قدام زانوی راست
    ۴.ساییدگی التیام یافته حارصه خلف ساعد چپ. صدمات بر اثر اصابت جسم سخت طی حدود ۳/۳/۱۴۰۰ حادث شده است

    1. خسروی می گوید

     دوست عزیز شکستگی های مورد ۱ و ۲ هر کدام ۳۸ میلیون دیه خواهند داشت. برای دامیه مورد ۳ شما ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومن دیه تعلق میگیره. برای حارصه مورد ۴ هم ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دیه تعلق میگیره

 43. محسن می گوید

  سلام من دست راستم انگشت وسط ازدوناحیه و انگشت اشاره دچارشکستگی وتعداد۱۰بخیه انگشت اشاره ۳بخیه انگشت وسطم خورد انگشت اشارم بهبودنیافت و جمع نمیشه این حادثه درمحل کاربرام اتفاق افتادمیخواستم ببینم دیه من چقدمیشه ممنون میشم

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پرونده شما باید به طور دقیق توسط پزشک قانونی بررسی بشه و دادگاه در نهایت رای نهایی رو صادر کنه

 44. روح الله می گوید

  سلام من در حین کار انگشت چهارم دست چپم نیم بندش شکست و گوشتشم کامل کنده شد وناخونم سیاه شده چقدر دیه بهم تعلق میگیرد

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما باید بر اساس ارش و بر حسب گزارش پزشک قانونی توسط دادگاه تعیین بشه

 45. روح الله می گوید

  لطفا زود جواب بدید چون باید ب کار فرمام بگم ک میخوام دنبالش برم یا نه

 46. سینا می گوید

  سلام خسته نباشین من رفتم پزشک قانونی نامش گرفتم داخلش این نوشته بود صدمات التیام یافته و درمان خاتمه یافته است.شکستگی استخوان زند اعلی ساعد دست چپ به صورت مطلوب التیام یافته است.صدمات دارای دیه مقدر می باشد.درضمن حسب بررسی رادیوگرافی اخیر نامبرده دچار استحاله زود رس مفصل مچ دست چپ شده است که ارش ان به میزان نیم درصد (۵٪) دیه کامل انسان تعیین می گردد. نیازی به معاینه مجدد ندارد. لطفا دیه منو بگین چقدر میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شکستگی استخوان ساعد دست چپ شما برابر ۳۸ میلیون تومان خواهد بود. بابت استحاله هم نیم درصد معادل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومن بهتون دیه تعلق میگیره

 47. محمد چ می گوید

  سلام خسته نباشید..لطفا حدود دیه‌رو بفرمایید..حادثه تصادف بوده و طرف مقصره
  شکستگی زانو(تیبیا) شکستگی مچ(نویکولار) شکستگی پاشنه پا..پارگی نسبی رباط صلیبی(Acl).. پارگی طولی و عرضی منیسک داخلی..کبودی و ورم شدید پا
  بعد من عمل آرتروسکوپی انجام دادم..پیوند منیسک داخلی..۱۰ تومن خودم هزینه بیمارستان دادم..چیزی بابت اینم میدن؟!
  خیلی ممنونم🙏

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای شکستگی ها بر اساس گزارش قانونی هر کدام ۳۸ یا ۴۸ میلیون تومان در نظر گرفته میشه
   برای پارگی‌ها و کبودی ها باید پزشکی قانونی مبلغ دیه رو تعیین کنه
   در مورد بقیه موارد هم دادگاه باید نظر نهایی رو بده

 48. رهنورد می گوید

  شکستگی استخوان جمجه که باعث شد عمل جراحی بشن و کرانیوپلاستی انجام بشه، استخوان خارج و پروتز پلاستیکی در سر جای گذاری بشه،دیه کرانیوپلاستی جمجه چقدر است و اینکه پشت سر به خاطر جراحت وعمل کاملا بخیه است
  و اینکه اگر در حین تصادف پلاتین که از قبل در بدن بوده ب‌شکند ولی به استخوان صدمه وارد نکند و باید طی عمل جراحی پلاتین ها خارج شوند دیه تعلق میگیرد
  میشه حدودی بگید چقد دیه تعلق میگیرد

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز بدون گزارش پزشکی قانونی نمیشه در مورد مبلغ دیه شما نظر داد متاسفانه

 49. سالاری می گوید

  سلام
  منو ماشین روی خط عابر پیاده زده و لگنم شکسته دکتر پزشک قانونی دوماه طول درمان بهم داده میخواستم بدونم دیه من چقد میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز شما بعد از دو ماه باید مجددا به پزشکی قانونی مراجعه کنید تا مبلغ دیه شما تعیین بشه

 50. عارف می گوید

  سلام من با ماشین واژگون شدم و از ناحیه کمر دچار شکستگی مهرهای کمر شدم واز کمر به پایین فلج شدم چقدر دیه بهم تعلق میگیره ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما به گزارش پزشکی قانونی و بررسی دقیق نیاز داره

   1. عارف می گوید

    پزشکی قانونی نظر داده فلج کامل است

 51. فرزاد می گوید

  با سلام
  حین کار بند انگشت سوم دست راستم شکست و
  تاندون انگشتان سوم و چهارم دستم پاره شد
  خواستم بدونم تقریبا چقدر دیه بهم تعلق میگیره
  ممنونم

 52. ایمان نهالگر می گوید

  سلام من درحین کار مچ دست راستم ترک خورده به تشخیص متخصص ارتوپد و گچ گرفتن حالا خواستم بگم خسارت یا دیه ای به من تعلق میگیره ؟؟
  چقدر؟؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دادگاه بر اساس گزارش پزشکی قانونی و بر اساس ارش، دیه شما رو تعیین میکنه

 53. علی می گوید

  سلام خسته نباشید جناب بنده درتاریخ تیرماه ۱۴۰۰تصادف کردم میخواستم ببینم دیه چقدر میشه
  یک سابیدگی حارصه سرشانه راست نیم درصد دیه کامل دوم سابیدگی حارصه سمت راست صورت سوم جرح حارثه کف دست راست هردو جداگانه حارثه چهارم خراشیدگی خلف دست چپ پنجم آسیب نسج نرم کف دست چب نیم درصد. ششم آسیب نسج نرم مچ دست راست نیم درصد دیه کامل

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز این درصدها رو بر اساس دیه کامل که مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان است محاسبه کنید

 54. قاسم می گوید

  سلام وقت بخیر یکی از همکارام انگشت شست منو به شوخی به عقب تا کرد و تاندولش پاره شده من شکایت کنم به بنده دیه تعلق میگیره ممنون میشم جواب بدید

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز به شما دیه تعلق خواهد گرفت. البته در صورتی که به صورت رسمی شکایت کنید

 55. مجید می گوید

  سلام.وقت شما بخیر
  من دریک شرکت با دستگاه پرس کارمیکردم.وانگشت دست چپ من انگشت وسطی بلنده زیر پرس رفت قطع شدازبند اولی کمی بالاتر پشت ناخن،پیوند زدن ودوتا میله آتل روتودستم بوددکتر گفت استخوان دست شماخورد شده،باید میله ها باشد.پیوند نگرفت سیاه شدولی بانوان عفونت وسیله‌ی داره انگشتم رشد می‌کنه.همه کارهام کردم برای بیمه حوادث ولی هنوز دکتر بیمه ندید.انگشت رومیخواستم این انگشت داره خوب میشه ازمبلغ دیه چیزی فرق می‌کنه.ودیه انگشت من بااین وضعیت چقدر هست.حتی انگشتم هم ارزند اول کبودهم شده بود.ممنون از شما وبسایت گرامی…

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پرونده شما نیاز به بررسی دقیق توسط یک کارشناس حقوقی داره

 56. سعید می گوید

  سلام .
  بواسطه نقص فنی در ماشین دچار واژگونی شده وساعد دست راست وترقوه دست راست دچار شکستگی ودر نهایت با عمل جراحی وگذاشتن پلاتین انرا جوش داده اند .ضمنا در ناحیه روی سرم برای خارج کردن شیشه که بطور سطحی وعمقی فرو رفته بود جزاحی صورت کرفته .بفرمایید دیه جراحاتم چقدر میشه.تشکر

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز به نظر میرسه برای شکستگی های دست شما ۱۰ درصد و برای جراحت سر هم ۲ درصد از دیه کامل محاسبه بشه. ولی باز هم باید منتظر رای نهایی پزشکی قانونی و دادگاه باشید

 57. Elyas می گوید

  با عرض سلام من در حین کار با یکی از دوستانم شوخی میکردم من سنگی پرتاب کردم وه به چشم او خورد خودش چشمش الان خوبس ولی دوربینی اش ضعیف حالا پدرش بعد چند وقت میخواهد شکایت کند به نظر شما رای دادگاه چه خواهد بود

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای این موضوع باید با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید

 58. محمد کرنی می گوید

  سلام عرض ادب
  ۱_دو درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوان کف پایی پنجم پای چپ
  ۲ _ درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوان کف پایی اول پای راست
  ۳_ یک درصد دیه کامل بابت ارش اسیب نسج نرم گردن
  دوتا سوال داشتتم اینکه دیه با ارش فرق داره یانه
  دوم محسبه این مواردی که براتون فرستاد
  ممنون🙏

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه مقدارش در قانون مشخص شده ولی ارش رو دادگاه تعیین می‌کنه. درصدهای بالا رو هم بر اساس دیه کامل انسان که ۴۸۰ میلیون تومان است محاسبه کنید

  2. شیرین می گوید

   سلام وقت بخیر
   همسرم تو کارخونه آهن افتاده روی پاش و پین گذاشتن تو انگشتش. خواستم بدونم چقدر بهش دیه تعلق میگیره. البته اینم بگم ک بجای کفش دمپایی پاش بوده.

   1. خسروی می گوید

    در صورتی که مقصر تشخیص داده نشه مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیه تعلق میگیره بهش

    1. شیرین می گوید

     ممنون از پاسختون
     امروز مامور بیمه به همسرم گفته مقصر خودت بودی که کفش نپوشیدی و دیه بهت تعلق نمیگیره.
     آیا راهی هست که بتونیم دیه بگیریم؟

 59. مهدی می گوید

  سلام دو ماه پیش تصادف کردم شونه دست راستم شکست و کتفم رباطش پاره شد بیمه ایران هم هستم دیه ام چقدر میشه ؟

 60. مهسا می گوید

  سلام دیه شخصی که بینایی چشمش رو در حین کار بطور نسبی از دست داده و در ماه حرام بوده آیا تغلیظ میشه؟؟؟؟

  1. خسروی می گوید

   خیر دوست عزیز فقط دیه قتل نفس شامل این قانون میشه

 61. رضا می گوید

  سلام خسته نباشین،من در کارگاه یک قطعه روی پای راستم افتاد و انگشت شصت وسه انگشت بعدیش شکسته شد که انگش شصتم پین بهش وصل کردن،ممنون میشم نرخ دیه اش رو بهم بگین؟

  1. رضا می گوید

   روی پنجه ی پا

  2. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای انگشت شصت شما ۰.۸ درصد و برای بقیه انگشت‌ها هر کدام ۰.۶ درصد از دیه کامل تعیین میشه

 62. مهدی می گوید

  سلام.در اثر تصادف صورتم دچار شکستگی گونه شده و دندانها فشردگی پیدا کرده و عصب نیمه ی چپ صورتم تحت فشار قرار گرفته و الان نیمه ی چپ صورتم در قسمتهایی حس نداره.و حین عمل از زیر چشم چپ و داخل دهان دو برش انجام شده و پلاتین گذاشته شده.دکتری که عمرم کرده آسیب عصب رو تو شرح پرونده نوشته ولی پزشک قانونی در حال حاضر فقط شکستگی گونه رو تایید کردن.خواستم بدونم تو این حالت تقریبا چقدر دیگه بهم تعلق میگیره

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای شما باید ارش تعیین بشه که فقط رای نهایی دادگاه میتونه اون رو تعیین کنه

 63. حسن می گوید

  سلام من توی تصادف روی پای سمت راستم شکسته و فعلا دکتر گفته یک هفته باید توی گچ باشه ،میخواستم ببینم دیه و طول درمان را چطوری حساب میکنن؟
  ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شکستگی پای شما ۸ درصد از دیه کامل میشه و برای طول درمانتون هم بر اساس گزارش پزشکی قانونی ارش تعیین میشه

  2. حسن شمع می گوید

   سلام دوستم استخوان بازوی چپش کاملا شکسته یعنی توی عکس کامل دونیم شده و با پلاتین به هم وصل کردن و پیچ و مهره شده و دستش تقریبا سی درصد حس داره جم میشه ولی حس نداره که کامل راست کنه بنظرتون چقدر تعلق میگیره. لگنش هم از داخل شکسته و با پلاتین به هم وصل شده حدود بیست سانتی متر لطفا نظرتونو بگید

   1. خسروی می گوید

    دوست عزیز برای هر کدوم از شکستگی های دست و لگن به صورت جداگانه ۶۰ میلیون دیه تعیین خواهد شد. برای از کار افتادگی دست هم باید دادگاه بر اساس گزارش پزشکی قانونی ارش تعیین کنه

 64. Mk می گوید

  سلام تو کارگاه من که آهنگری هستش یه کارگر افغانی بدون مجوز کار( یعنی غیر قانونی اومده ایران )کار میکنه که با دستگاه انگشت شصت دست چپ قطع میشه و انگشت کوچیکه دست چپ پیوند شده .آیا میتونه قانونی اقدام کنه یا خیر واینکه مبلغ دیه چقدر میشه ممنون

 65. علیرضا می گوید

  سلام
  توی تصادف پشت کتفم شکست وترقوه چپم هم خوردشده وپلاتین گذاشتن وبطورکامل ودرست جوش خورده میخواستم بدونم چقد دیش میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای ترقوه شما معادل ۴۸ میلیون تومان دیه تعلق میگیره و مابقی موارد باید بر اساس گزارش پزشکی قانونی ارش تعیین بشه

 66. پیام می گوید

  سلام من دست چم با تبر ضربه دید ۴ تاندونم و رگ دستم پاره شد الان ۲تا از انگشتانم درحال فلجی هست دیه من چنده؟

 67. علیرضا می گوید

  سلام خسته نباسین.من تصادف کردم و استخوان درشت نی پام از دو جا و نازک نی از یه جا و زانوم هم شکست میخواستم بدونم دیه برای هر شکستگی جداست مثلا برای دوتا شکستگی درشت نی دوتا دیه تعلق میگیره یا نه و اینکه پلاتین گذاشتن هم ساق و هم زانو و اینکه مبلغ فرق میکنه یا نه؟ ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز اگر پلاتین یا پین استفاده شده باشه دیه معادل ۴۸ میلیون تومان خواهد بود. در غیر این صورت برای هر شکستگی معادل ۳۸ میلیون تومان دیه لحاظ میشه

 68. سالاری می گوید

  سلام خسته نباشی
  من لگنم شکسته بود برام پین گذاشتن بعد از دوماه طول درمان دوباره رفتم دکتر بهم گفت لگنت جوش خورده ونامه پایان درمان بردم به پزشک قانونی و پزشک قانونی ۴درصد نامه زده برای کلانتری میخواستم بدونم دیه من چقد میشه
  ممنون از شما

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز ۴ درصد از دیه کامل معادل ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود

   1. Reza می گوید

    سلام وقت بخیر
    بنده تصادف کردم میخاستم بدونم که دیه ضربه مغزی که عوارض بخاطر لخته های خون روی مغزم بی حس بودن زانوی پای چپ و دوبینی و شکستگی مهره کمر که
    ۲۵درصد کوچیک شده ک صورت خمیده در اومده و شکستگی سه تا دنده سمت قلب و شکستگی ابرو بینی و سر میخاستم نرخ دیه این موارد رو در سال ۱۴۰۱ بدونم ممنونم اگر جواب بدید

    1. خسروی می گوید

     دوست عزیز متاسفانه پرونده شما پیچیدگی های زیادی داره و باید به دقت و توسط یک کارشناس حقوقی مورد بررسی قرار بگیره

 69. کیان می گوید

  سلام و درود فراوان.سال گذشته تصادف کردم ۱۶روز کما بودم.خونریزی کبد داشتم و هوا در ریه ام جم شده بود که با گذاشتن درن خونریزی خارج شد.ایست قلبی داشتم که احیا کردن.عصب بیناییم قطع شد و چشم چپم نابینا شد جمجمه سرم به اندازه ده سانت شکسته شد.خونریزی مغزی هماتوم داشتم.و ورم مغزی.ازسمت چپ پیشانی ام به اندازه ده سانت بخیه زدن.شکستی حفره حفره حدقه چشمی داشتم.شکستگی حفره حفره و در رفتگی مفصل ران چپ.که بعداز یک ماه پلاتین پیچ و پلاک گذاشتن.وبعداز یک سال تعویض مفصل لگن پای چپ انجام دادم.میشه میشه برای من زحمت بکشید بگید چند درصد بهم تعلق میگیره با تشکر

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برآورد دیه شما نیاز به گزارش پزشکی قانونی و معلوم شدن نوع و شدت آسیب دیدگی‌های شما داره

 70. اکبری می گوید

  سلام
  پسر من در کارگاهی حدود دو ماه هست کار میکرد که در حین کار با دستگاه پرس انگشت اشاره دست راست زیر دستگاه میره و کمتر از یک بند قطع شده که قابل پیوند نبوده حالا باتوجه به اینکه کارفرما کارگران رو بیمه نکرده آیا دیه به ما تعلق میگیرد و چقدر و آیا در ماه حرام هستیم دیه دو برابر هست یا خیر با تشکر از پاسختون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما معادل ۱۶ میلیون تومان خواهد بود و ماه حرام هم تاثیری روی افزایش اون نخواهد داشت. برای پیگیری بیمه هم باید با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید

   1. محمد می گوید

    سلام من رفتم پزشک قانونی شکستگی بینی و کبودی هایی داشتم و بعد ازین که کارهای پزشک قانونی را انجام دادم و قرار شده نامه بزنن برای دادگاه .الان متوجه شدم که کمر درد شدیدی دارم بعد تصادف که زیاد توجه نمی‌کردم بهش اگر مشکلی پیش اومده باشه راهی هست که دوباره بخوام معاینه مجدد و بررسی کنند؟

    1. خسروی می گوید

     دوست عزیز اگر مدت زیادی از حادثه گذشته باشه پزشکی قانونی و دادگاه به سختی می تونه تایید کنه که آسیب کمر شما هم مال همون حادثه بوده. ولی برای اطمینان بیشتر حتما با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید

     1. مسیح می گوید

      کاراییب:
      با سلام برادرم سوخته الان جوابیه پزشک قانونی اومده دقیق بگید دیه اش چقدر میشه با توضیحات خیلی ممنونم

      ۱.سوختگی به میزان هفت درصد سطح بدن در سر و صورت و گردن از نوع درجه دو عمقی به صورت پیوسته
      ۲. سوختگی به میزان پنج درصد از سطح کل بدن در اندام فوقانی چپ از نوع درجه دو عمقی به صورت پیوسته
      ۳. سوختگی به میزان پنج درصد از سطح بدن در اندام فوقانی راست از نوع درجه دو عمقی به صورت پیوسته
      ۴. سوختگی به میزان پنج درصد از سطح کل بدن در قدام و خلف تنه از نوع درجه دو عمقی که سه درصد به صورت پیوسته و دو ناحیه ناپیوسته هر کدام به مساحت یک درصد
      ۵. سوختگی به میزان سه درصد از سطح کل بدن در اندام تحتانی راست از نوع درجه دو عمقی
      ۶. سوختگی به میزان سه درصد از کل بدن در اندام تحتانی چپ از نوع درجه دو عمقی +معاینه مجدد سه ماه دیگر لازم هست……
      در کل ۲۸ درصد سوختگی در ناحیه های مختلف ۲۶ درصد پیوسته و ۲ درصد ناپیوسته
      ممنون میشم دقیق بگید

   2. وحیدعلیزاده می گوید

    سلام و خسته نباشید .
    من با یکی درگیرشدم
    پشت گردن ۲۵تا بخیه خورده
    ۹تا بخیه رو کمرش زدن
    و دست چپش ۶تا بخیه خورده ودوتااز رگاش بریده شده
    میشه بگین چقدر دیه برای اون صادرمیشه؟

    1. خسروی می گوید

     پاسخ شما داده شد دوست عزیز

 71. محمد حسین می گوید

  سلام در کارگاه به دستگاه فرز انگشت اشاره دست راستم بند اول بریده شد جوری که نصف استخوانش رفت و استخوان مفصل هم رفته تاندون هم پاره شده .امروز پزشک معتمد بیمه دانا واسم شکستگی استخوان و پارگی تاندون فلکسور ومحدودیت حرکتی انگشت نوشت خواستم بدونم چقدر دیه ام میشه.‍چرا به پزشک قانونی معرفی نشدیم و بیمه خودش همه کارها رو انجام داد.؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما تقریبا معادل ۱.۸ درصد از دیه کامل خواهد بود. با این‌حال رای نهایی دادگاه مشخص میکنه دیه رو . در مورد چرایی عدم معرفی به پزشک قانونی هم باید با کارشناسان حقوقی زبده مشورت کنید

 72. محمد حسین می گوید

  مگه شکستگی استخوان دست الان ده درصد دیه کامل نیست.؟آیا انگشت فرق داره و جدا حساب میشه.دوست من ساعدش ترک برداشت دیه اش ده درصد شد و هیچ مشکلی هم نداره الان ولی من انگشتم از کار افتاده و علاوه بر این که شکسته تاندون هم بریده و جراحتش هم جوری بوده که استخوان هم بریده شده و تازه رفیقم یکماه درمانش طول کشید ولی من سه ماه آتل بوده و درنهایت حرکت هم نداره.

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه انگشت با دیه شکستگی دست فرق داره و در قانون مجازات های اسلامی این دو عضو به صورت جداگانه بررسی شدند.

 73. ناشناس می گوید

  با سلام حادثه ۱۴۰۰/۸/۲۹ توسط پزشک قانونی روئت شده و من برای تایید ۱۱/۵ دوباره مراجعه کردم و داخل نامه اینگونه ذکر شده۱ کبودی و تورم نسبتا شدید زیر چشم راست۲ کبودی پل بینی ۳سیاه سادگی داخل ران راست از بابت تورم زیر چشم‌ راست ارشی معادل شش دهم از دیه کامل
  میخواستم بدونم فروردین ۱۴۰۱ اقدام به شکایت کنم و‌اینکه دیه به چه تاریخ حساب میشه و حدودا چقدر میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما بر اساس آخرین رای دادگاه و طق دیه اصلی همون سال محاسبه میشه

 74. مهرداد می گوید

  سلام وقتتون بخیر باشه لطفا راهنمایی بفرماید مبلغ دیه : ۱- خراشیدگی کوچک حارصه پشت دست راست و خلف مچ دست راست جداگانه ۲- ساییدگی کوچک حارصه کنار داخلی زانوی راست ۳- کبودی و تورم کنار خارجی ران راست ۴- شکستگی حفره حقه ای سمت راست لگن . هزینه ۳ ماه طول درمان چون سرپرست خانواده هستم و قرار در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ معاینه مجدد بشوم . شما لطفا بمبلغ ۱۴۰۰ اعلام نمایید

  1. ازادی می گوید

   سلام لطفا راهنماییم کنید که۱۹درصد دیه کامل چقدر میشه

   1. خسروی می گوید

    ۱۱۴ میلیون دوست عزیز

 75. محسن شهرکی می گوید

  سلام خسته نباشید یه سوال داشتم ویه این موارد چقد میشه
  ۱.جراحت حارصه پیشانی وابرو چپ و بینی
  ۲.کبودی ساق چپ
  ۳.شکستگی بند اخر انگشت پنجم دست راست
  ۴ آسیب استخون بینی

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای این موارد و بر اساس گزارش پزشکی قانونی باید ارش تعیین بشه

 76. هوشنگ می گوید

  سلام من طی حادثه رانندگی مورخ ۵ فروردین ۱۳۸۱ که ۱۷ سال داشتم در ماشین سنگین تریلر که مالک اون پدرم بود بعنوان شاگرد کار میکردم پای راست خودم رو از بالای ران از دست دادم و هیچ اقدامی جهت دریافت دیه از پدرم نکردم آیا اکنون مینونم درخواست دیه کنم؟ و چقدر بهم دیه تعلق می گیره؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز باید با یک کارشناس حقوقی و به صورت حضوری مشورت کنید

 77. محمد امین شه بخش می گوید

  سلام دوم فرودین سال۱۴۰۰ سه نفر نزدیک ۱۶ضربه چاقو به بدنم زدن و یک چاقو به دستم زدن که باعث قطع شدن تاندون های ساعد دست راستم شد که برای خفت گیری اومدن و گوشیمم دزدین میخواستم بدونم که دیش چقدر میشه و اگه هزینه دیه رو نداشتن ایا دولت پرداخت میکنه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز مبلغ دیه باید بر اساس بررسی های پزشکی قانونی و برآورد شدت و نوع جراحت‌های شما مشخص بشه

 78. ناصر می گوید

  سلام من توی دعوا استخوان بینیم شکسته وحارصه تیغه بینی ولخته شدن خون زیر چشم حدودی چقدر دیه برام میبرن

 79. سپید می گوید

  سلام وقت بخیر
  من حدود ۳ ماه پیش پروتز سینه انجام دادم بعد از ۲هفته عفونت کرد و مجدد جراحیم کردن پروتز رو شستن و دوباره گذاشتن و باز هم عفونت کرد و مجددا جراحیم کردن و شستشو دادن
  که متاسفانه عفونت بدتر شد
  و بار چهارم تخلیه کردن
  میخواستم بدونم این جزو قصور پزشکی هست؟
  چون به من گفتن بدنت قبول نکرده اما اگر اینطور بود بار اول باید تخلیه میکرد و بافت سینه ام و حس سینه ام از بین رفته
  واینکه ایشون گفتن پدر من در پزشک قانونیه اگرم شکایت کنی چیزی دستت نمیرسه
  و اینکه من قصوری انجام ندادم
  حالا من شامل دیه و خسارت میشم اگر شکایت کنم؟
  و مبلغ دیه ام چقدر میشه؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز شما باید با یک کارشناس حقوقی به صورت حضوری مشورت کنید

 80. ساحلی می گوید

  سلام من درتاریخ ۲۹بهمن تصادف کردم ساق پای راستم شکست وران همین پام از سه جا توی عکسش مشخصه شکست زانوم پاره شد وبخیه خورد وورم کرده بود، یه تیکه از پوست روی ساقمم کنده شده بود که بخیه زدن، بنظر شما دیگه من چقد میشه هنوز درمانم کامل نشده، وراه نرفتم،خونریزیم داشتم که در بیمارستان دوواحد خون گرفتم

 81. ماهان می گوید

  سلام لطف میکنید دیه شکستگی رون پا که پلاتین بزارن و ترک برداشتگی لگن و حدود سی تا بخیه روی صورت رو بگید

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شکستگی ران شما معادل ۶۰ میلیون خواهد بود و برای دو مورد دیگه باید گزارش پزشکی قانونی و نوع و شدت جراحات در دسترس باشه

 82. ناصر می گوید

  سلام من توی دعوا استخوان بینیم شکسته وحارصه تیغه بینی ولخته شدن خون زیر چشم حدودی چقدر دیه برام میبرن ممنونم

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای شکستگی بینی شما معادل ۶۰ میلیون تومان و برای سایر موارد هم بسته به گزارش پزشکی قانونی براتون ارش تعیین میشه

 83. وحید می گوید

  سلام دیه انگشت پا کنار شصت که یه بند از آن پیوند نگرفته و قطع شده دیش چقدره و آیا بیمه مسولیت قبول میکنه دیش را بده چون زیر ۱۸ سال داره یا خیر
  من کار فرما هستم

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز مبلغ دیه ممکنه از ۱۸ تا ۳۰ میلیون باشه و در مورد بیمه هم باید با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید

 84. مرجان سادات حسینی می گوید

  سلام. من ام و جوابم ذوازپزشکی قانونی گرفتم اینجوری نوشته. سیاه شدگی ساعد است. ساق پای راست. زانوی راست.زانوی چپ. ران راست(۳مورد)پهلوی راست. وکبودی درپهلوی چپ که دربرخوردباجسم سخت بوجودامده. همچنین شکستگی دنده هفت وهشت سمت چپ که خارج ازمحیط قلب میباشد. وی درپاوسرگردن مدعی در میباشد. این دقیقانوشته پزشکی قانونیه. البته هم دربرگه ترخیص ازبیمارستان ذکرشده بود هم دکترپزشکی قانونی تاکید اشت که تادوماه این درد طول میکشه دکترهم تاکیدا

  1. مرجان سادات حسینی می گوید

   میخوام بدونم میتونید یه روتخمین بزنید۵۷۵۵۸

  2. خسروی می گوید

   دوست عزیز برآورد تقریبی دیه شما معادل ۴۵ میلیون تومن است ولی باز هم هیچ چیز قطعی نیست و ممکنه رای نهایی دادگاه متفاوت باشه . فعلا فقط دیه شکستگی دنده های شما قطعیه که معادل ۳۰ میلیون تومان خواهد بود

 85. یوسف می گوید

  سلام. دیه سه زخم دامیه در صورت چقدر میشه. ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز مبلغ دیه شما معادل ۳۶ میلیون تومان خواهد بود

 86. مهدی می گوید

  سلام توی تصادف ۲ تا از انگشت های پای من شکست و یک انگشت در رفت .
  براورد دیه تقریبا چقدر میشه ؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای شکستگی هر انگشت شما معادل ۴۸ میلیون تومان دیه تعیین میشه و برای در رفتگی انگشت هم باید ارش تعیین بشه

 87. صابر می گوید

  سلام وقت بخیر دیه جراحات من چقدمیشه؟شکستگی خردشده داخل مفصلی انتهای زنداعلی ساعددست راست باانتشاربه غضروف مفصلی
  شکستگی زائده نیزه ای انتهای تحتانی استخوان زند اسفل ساعد دست راست
  سائیدگی حارصه زانوی پای چپ دردوناحیه
  کبودی انتهای تحتانی ران چپ
  سائیدگی حارصه بنددوم انگشت دوم پای چپ
  شکستگی انتهای استخوان زنداعلی ساعد دست راست توسط عمل جراحی وکارگذاری پیچ وپلاک ارتوپدی ثابت شده شکستگی زائده نیزه ای انتهای استخوان زنداسفل ساعد دست راست التیام نیافته (عدم درمان)شکستگی خردشده

 88. حسین می گوید

  سلام
  ما تو تاریخ ۱۴۰۰.۰۶.۱۳ تصادف کردیم
  نازک نی پام شیکست و مچ پام به صورتی خرد شد که الانم پیچ و مهره هست دیه این صدمه چقدر میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز باری شکستگی پای شما معادل ۴۸ میلیون تومان و برای مچ پا هم بر اساس گزارش پزشکی قانونی ارش تعیین میشه

 89. ارسلان می گوید

  سلام
  بنده قبل از عید ترک نشین موتور بودم و تصادف کردم
  نامه پزشک قانونی که به دادگاه نوشته داخلش اینا بود
  ۱)ضربدیدگی شانه چپ که موجب کشیدگی تاندون ناحیه شده و تحت درمان است
  ۲)خراشیدگی (حارصه) کف دست چپ
  ۳)شکستگی خردشده (کوبیدگی) استخوان کشک زانوی چپ که تحت درمان است
  ۴)ضربدیدگی ناحیه زیر شکم که اظهارنظر در مورد ضایعات این ناحیه متعاقبا پس از معاینه مجدد اعلام خواهد شد
  در مورد گزینه ۴ دکتر داخلی نوشته باد فتق کشاله ران دو طرفه داری و الان هم خیلی درد دارم ودر ضمن پزشک قانونی برام سه ماه طول درمان نوشته خواستم بدونم دیه بنده تقریبا چقد میشه ؟
  و اینکه تو این چند ماه که من بیکارم آیا دادگاه هزینه اون رو هم حساب میکنه یعنی به طول درمان هزینه تعلق میگیره چون واقعا الان هیچ درآمدی ندارم

 90. پیمان می گوید

  عرض سلام و خسته نباشید
  من در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ تصادف کردم و استخوان ران پام شکست و خورد شدگی هم داشت و مچ دست راستم مفصلش شکست و یه پلاک ۷ میلیمتری زدن بهش مچم یکبار عمل شد و پام عمل اول داخل استخوان میله پلاتینی گذاشتن ولی بعد ۵ ماه دوباره عمل کردن چون یک قسمت جوش نخورده بود پیوند استخوان از لگنم کردن و یه پلاتین دیگه کنار استخوان گذاشتن و طول درمانم تا برج ۴ سال ۴۰۱ تمدید شد.
  یک اینکه دیه من با سال ۴۰۰ محاسبه میشه یا ۴۰۱ و دو اینکه تقریبا چقدر میشه؟
  ممنون از شما.

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما بر اساس تاریخ اعلام گزارش پزشکی قانونی و رای دادگاه محاسبه میشه . به احتمال زیاد مبلغی در حدود ۱۲۰ میلیون تومان برای دیه و مقداری هم برای ارش طول درمان تعیین خواهد شد

   1. عبدالله می گوید

    سلام عليكم
    لطفا
    ديه تورم وکبودی پل بینی به همراه شکستگی استخوان بینی
    خراشیدگی (حارصه) توام باورم سمت چپ سر.خراشیدگی حارصه توام باتورم ساعد پای چپ.مفدار ديه چقدر متشکرم

    1. خسروی می گوید

     دوست عزیز ۳ میلیون برای تورم و کبودی بینی، ۶۰ میلیون برای استخوان بینی، ۶ میلیون تومان بابت حارصه سمت چپ سر و ۳ میلیون برای حارصه ساعد پای چپ شما در نظر گرفته خواهد شد.

 91. پیرانی می گوید

  سلام خسته نباشید میخواستم بدونم مبلغ دیه ام چقدر میشه.
  ۱-جراحت دامیه قدام وخلف بند اول ودوم سوم انگشت پنجم دست راست وقدام بند اول ودوم انگشت چهارم دست راست
  ۲-سقوط ناخن انگشت چهارم و پنجم دست راست
  ۳-شکستگی استخوان بند میانی و انتهایی انگشت پنجم دست راست
  ۴-شکستگی‌ استخوان بند انتهایی انگشت چهارم دست راست

 92. معین عزیزی می گوید

  سلام من در کارگاهی در امل کار میکنم در حین کار با دستگاه خم و برش میلگرد یک بند از انگشت شست دست چپ را از دست دادم و قابل پیوند نیست عمل کردم بنظرتون دیه اش چنده و آیا من شکایت کنم یا نه

  1. خسروی می گوید

   دیه شما معادل ۲۰ میلیون تومان خواهد بود دوست عزیز

  2. امیرعلی می گوید

   سلام
   بنده در یک درگیری که از ابتدا با خفتگیری مواجه شدم ، شخص خفتگیر همراه با چاقو و چوب و مشت و لگد من رو مورد ضرب شتم قرار داد ، بنده نیز خواستار تقریبی یا اگر کاملا مشخص هست دقیق مقدار دیه هستم.
   طبق پاسخ پزشکی قانونی و بررسی مدارک صدمات عبارتند از:۱ کبودی خلف قفسه سینه دو عدد و ساعد دست چپ و ساعد دست راست ۲ خراشیدگی در حال التیام (حارصه) ساعد دست چپ و مچ دست راست و آرنج دست راست ۳ ساییدگی در حال التیام (حارصه) ساعد دست چپ و آرنج دست راست ۴ جراحت بخیه شده (دامیه) ران چپ ۵ قرمزی ملتحمه چشم چپ ۶ ارش بابت جراحت سطحی در حال التیام سمت چپ گردن بمیزان (۱درصد) از دیه کامل.

   1. خسروی می گوید

    دیه شما معادل ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود

 93. باقر بندری می گوید

  سلام
  لطفا در صورت امکان دیه من رو محاسبه بفرمایید
  ۱-اسیب مجرای ادراری که موجب احتباس مجرای ادراری شده درمان بعد از یکسال
  ۲-پارگی درجه دو کبد
  ۳-پارگی سطحی پانکراس
  ۴-کوفتگیی دو طررف ریه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما به صورت ارش و بر اساس گزارش پزشکی قانونی و رای نهایی دادگاه قابل محاسبه است.

 94. باقر بندری می گوید

  سلام
  من در حال رفتن سر کار با اتوببوس شرکت بودم که زد به عقب تانکر و صددرصد راننده شرکت مقصر بود با توجه به اینکه حادثه در مسیر کار حادثه ناشی از کار محسوب میشه شرکتم شکایت کنم یا به دیه بیمه رضایت بدم ،راننده شرکتم پایه سه داره متاسفانه و گواهی نامش مرتبط نمیباشد ،فقط شاکی راننده شدیم بعد فهمیدیم گواهی نامش مرتبط نیست

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز شما در این زمینه باید با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید تا به صورت دقیق راهنمایی بشید

 95. Amir می گوید

  سلام با موتور با عابر تصادف کردم طبق برگ پزشک قانونی صدمه ها به شرح زیر است :۱_ قرمزی پلک فوقانی چشم چپ و سمت چپ صورت ۲_ کبودی در حال جذب قسمت داخلی آرنج چپ ۳_ جراحت سمت چپ صورت و ابروی چپ (هر دو حارصه) و ۴_ شکستگی تنه استخوان فک تحتانی چپ که طول درمان ۳ ماه دادند. و بعد ۳ ماه که رفتم در معاینه مجدد شکستگی به میزان ۲۰% از قسمت نمایان دومین دندان خلفی نیمه چپ فک تحتانی را اضافه کردند
  خواستم بدونم چقدر دیه تعلق میگیره و اینکه طول درمان تاثیری داره ؟ چون من دی ماه ۱۴۰۰ تصادف کردم و چون ۳ ماه طول درمان بود معاینه مجدد فروردین ۱۴۰۱ شد مبلغ خسارت جانی با توجه به نرخ دیه در سال ۱۴۰۱ برای من محاسبه می شود ؟

 96. نجفی می گوید

  با سلام به خاطر حادثه ناشی از کار و بر اثر ضربه ای که وارد شد سه تا مهره های گردنم دیسکش پاره و به سمت کانال نخاعی زده بود جراحی کردم و به مدت ۵۵ روز استراحت پزشکی داشتم درصد دیه و مبلغ آن چقدر میشه

 97. علی اکبرنجفی می گوید

  با سلام به خاطر حادثه ناشی از کار و بر اثر ضربه ای که وارد شد سه تا مهره های گردنم دیسکش پاره و به سمت کانال نخاعی زده بود جراحی کردم و به مدت ۵۵ روز استراحت پزشکی داشتم درصد دیه و مبلغ آن چقدر میشه

 98. محمد مهدی می گوید

  با سلام وخسته نباشید بنده مادرم پارسال تصادف کرد بر اثر تصادف چند تا از مهره های کمرش شکست و نخاع اسیب دیده بود که الان بعد گذشت ۱۴ ماه پای سمت راستش حس داره اما تکون نمیتونه بده دیه اون پا به چه صورتی محاسبه میشه ؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز مادر شما باید دوباره توسط پزشکی قانونی مورد معاینه قرار بگیره تا میران آسیب دیدگی و نوع دیه مشخص بشه

 99. علی زهیری می گوید

  یکدرصد از دیه کامل تعیین مگردد/زانوي چپ دیه مقدر دارد / ساعد راست ديه مقدردارد/شکستگی کامل تاج دندان قدامی دیه مقدر دارد /میزان یازده ونیم درصداز دیه کامل تعین مگردد /ارش نقص عضوي اختلال عمل كرد درباطى زانو راست ميزان پنج وهفت دهم درصد از دیه کامل تعین مگردد

 100. زینب می گوید

  سلام من از پزشک زیبایی بخاطر قصور پزشکی شکایت کردم. تیغه بینی ام سوراخ شده خسارتش چقدر میشه؟ اینکه آیا بیشتر از یک سوم باشد شامل نصف شدن دیه زنها میشه؟ آیا این نقص عضو مخسوب میشه؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز نقص عضو حساب نمیشه و اگر دادگاه به نفع شما رای بده یک سوم دیه کامل رو دریافت خواهید کرد

   1. زینب می گوید

    علاوه بر سوراخ شدن تیغه بینی صدمات دیگه ای هم وارد شده. مثل نامتقارن بودن سوراخها.زایده استخوانی و … بااین شرایط دیه چطور محسوب میشه.هر کدوم جدا جدا حساب میشه؟ و اون موقع فک کنم دیه زیاد بش. باز هم نصف نمیشه؟

    1. خسروی می گوید

     برای این مواردی که مطرح کردید باید ارش تعیین بشه چون در قانون دیه مقدر ندارن . باز هم بعیده به نصف دیه کامل برسه البته

 101. ابول می گوید

  سلام چندروز پیش تصادف کردم گردن و کتفم درد می‌کنه و کوفتگی داره چقد دیه داره؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز باید توسط پزشکی قانونی مورد معاینه قرار بگیرید تا شدت آسیب ها تعیین بشه و بر اساس اون ها دادگاه مقدار ارش رو مشخص کنه

 102. M می گوید

  با سلام.
  دیه قطع یک سوم انتهایی بند آخر انگشت دوم دست راست(انگشت اشاره) به میزان یک سوم از یک دهم دیه کامل چقدر میشه؟
  باتشکر

  1. خسروی می گوید

   مبلغ دیه شما معادل ۲ میلیون تومان میشه دوست عزیز

 103. صادق می گوید

  با سلام دیه شکستگی بند انگشت شست پای چپ طبق سال جدید و درصدش چنده هست(بندی که ناخن روشه انگشتم هم افتاد)

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه هر بند انگشت ۰.۸ درصد از دیه کامل معادل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میشه

   1. صادق می گوید

    جناب خسروی پس تکلیف ناخن که افتاده چی میشه تازه این دو ماه هنوز جوش نخورده شکستگی وزشک قانونی هم خودش اساره کرد که هیچ جوش نخورده ولی من تو نامه مینویسم جوش خورده استخوان و نیاز به دوران نقاهت ندارد

    1. خسروی می گوید

     دوست عزیز برای افتادن ناخن باید برای شما ارش تعیین بشه و مقدار اون رو فقط دادگاه می‌تونه مشخص کنه

 104. ماهان می گوید

  سلام
  دیه مقدر شکستگی ترمیم یافته هاشمه و شکستگی مقدر بینی ترمیم یافته چقدر است ؟؟؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز هم دیه هاشمه و هم دیه شکستگی بینی هر کدام ۱۰ درصد از دیه کامل معادل ۶۰ میلیون تومان محاسبه می‌شوند.

 105. مهدی می گوید

  با سلام . دیه شکستگی خرد شده استخوان استابولوم چقدر است . و دیه شکستگی بینی زن و بخیه خوردن زیر چشم زن چقدر است؟ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه استخوان استابولوم معادل ۲ درصد از دیه کامل یعنی ۱۲ میلیون تومان است. دیه شکستگی بینی زن و مرد تفاوتی ندارد و معادل ۶۰ میلیون تومان است. همچنین دیه بخیه هم برای مرد و زن یکسان است و بر اساس شدت جراحت وارد شده تعیین می‌گردد.

 106. Parvin می گوید

  سلام وقت بخیر
  مادر من به یک نفر سیلی زده و متهم هم شده
  الان حکم ک اومده نوشته دوهم دیه کامل…
  میشه بدونم یعنی چقدر؟چون مرجع قضایی گفت اشتباه نوشتن و باید میشه دو صدم…
  الان ما اعتراض کردیم
  و واقعا جای تصحیح داره؟

  1. خسروی می گوید

   بله دوست عزیز می تونید به رای صادره اعتراض کنید. دیه سیلی زدن هم به احتمال بسیار زیاد همون ۲ صدم درصد خواهد بود. مگر اینکه سیلی منجر به آسیب شدید از قبیل پارگی پرده گوش شده باشه

 107. جواد می گوید

  سلام من چند وقت پیش ی نفر زد تو بینی من پزشک قانونی نوشته بود ۱ شکستی پل بینی و کج شدگی ۲تورم بینی
  ولی الان معاینه مجدد نوشته ک ارش تورم بینی ۳دهم درصد از دیه کامل است شکستگی پل بینی در حد قابل قبول التیام یافته است.کجی تیغه بینی دارد ک ارتباط ان با حادثه مورد ادعا اثبات نگردید

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای شکستگی بینی شما به احتمال زیاد ۶۰ میلیون تومان دیه در نظر گرفته خوهد شد. برای تورم بینی هم تشخیص پزشکی فانونی بوده و ارش تعیین شده

 108. علیرضا احسان منش می گوید

  سلام
  شرمنده بنده بخاطر حادثه کاری شکایت کردم و دادگاه بنده را معرفی کرد پزشکی قانونی پزشکی قانونی در جواب نامه قاضی درصد ننوشتن فقط نوشتن ۱)قطع بند میانی و انتهایی انگشت پنج دست راست ۲) سقوط ناخن انگشت ۲و۳و۴ دست راست که بنحوی معیوبی و رویش پیدا نمیکند

  آقای وکیل چرا پزشکی قانونی درصدی برای انگشت های من ننوشته است احتمال داره اشتباه کرده باشن

  1. خسروی می گوید

   خیر دوست عزیز اشتباهی صورت نگرفته. پرونده شما به دادگاه ارجاع داده میشه و قاضی برای شما مبلغ دیه رو معین می کنه

 109. Mehran می گوید

  با سلام.
  دیه قطع یک سوم انتهایی بند آخر انگشت دوم دست راست(انگشت اشاره) به میزان یک سوم از یک سوم از یک دهم دیه ی کامل
  چقدر میشه؟
  ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز این درصد که شما فرمودید تقریبا ۷ میلیون تومان خواهد بود

 110. سعید 23 می گوید

  سلام مادر من آذر ماه سال پیش تصادف کردن
  ۱ _گونه چپش با جابه جای شکسته عمل پلاتین شده الان بعضی وقتا بی حس مییشه
  ۲_ کف پاش ترک خورده بود خوب شد
  ۳ ترقوه شکسته بود خوب نشد دوماه بعد عمل کرد بازم خوب نشده بود
  رفتیم دادگاه بخاطر عمل افتاده ماه بعد برا پزشکی قانونی دستشو حتی ۹۰ بکنه فیزیو تراپی هم رفته
  نصف دیه کامل میگیره ؟
  باتشکر

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پرونده شما نیاز به بررسی دقیق داره و باید توسط یک کارشناسی حقوقی بررسی بشه

 111. سهیل می گوید

  سلام من درصانحه تصادف استخوان نازک نی پام ازدوجاواستخوان درشت نی ازیک جاشکسته وپلاتین گذاشتن درتاریخ۷،۱،۱۴۰۱ورباط زانوهم پاره شده واززیرزانوعمل کردم خواستم بدونم دیه به من چقدرتعلق می گیرد وازکارافتادگی هم به من تعلق میگیردیاخیر

 112. امیر محمد حیدری می گوید

  سلام من ۲۹ برج یک امسال تصادف کردم با موتور بودم یک ماشینی بهم زد که صد در صد هم مقصر بود که من از ناحیه لگن وران وزانوش دچار شکستگی شدم والان ران پاک رو پلاتین گذاشتن وپاشنه پام هم سوراخ کردن تا وزنه به پام آویزون کنن دوتا دندونای جلوم هم شکست غیر از خراشیدگی وزخمهایی که داشتم میخاستم ببینم چه قدر دیه بهم تعلق میگیره ممنونم

 113. محمدعلیزاده می گوید

  باسم من یک مسافر دختر۴ساله داخل ماشینم بود که مچ پای راست او از دوجا شکست و ۱۴ روز استراحت پزشکی گرفت میخواستم بدونم چقددیه به ایشان تعلق میگیره چون بیمه ماشینم یک روز بود تمام شده بود ممنون میشم راهنمایی ام کنید

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه ایشون برابر با ۴۸ میلیون تومان خواهد بود. اما بهتره منتظر گزارش پزشکی قانونی باشید تا وضعیت پرونده به صورت دقیق مشخص بشه

 114. امیرعلی می گوید

  باسلام. بنده در برج ۱۲سال ۱۴۰۰ با خودرو واژگون شدم و پزشکی قانونی ۶ماه ب بنده طول درمان داد و میخاستم بدونم دیه من چقدره، خراشیدگی ساق پا ۲حارصه. خراشیدگی مچ پای راست ۲حارصه،هراشیدگی بالاشانه دست چپ ۱حارصه،خراشیدگی ترمیم شده زیرچانه،قدام گردن،سمپ چپ گردن و صورت،پلک فوقانی،پیشانی جمعا ۷ دامیه،خردشدگی استخوان پاشنه پای چپ ک طی مراحل درمانی با ادوات پزشکی درحال درمان است،ضربه ب قفسه سینه و کوفتگی بافت ریه در اثر اصابت جسم سخت …..

  ممنون میشم بگین چند درصد و چقد دیه براین اساس تعلق میگیره

 115. دکتر جواد شایان خوده می گوید

  سلام وقت بخیر جناب آقای خسروی بزرگوار؛
  ممنونم که راهنمایی بفرمائید بنده در طی یک ضرب و شتم دارای آسیب شکستگیfx بینی شدم که طول درمان ۲ ماهه گرفتم که پس از معاینه مجدد گفتن خوب شده و همینطور لق شدن دندان پیشین مرکزی بالا جلو که بعد از ۲ ماه طول درمان لقی رفع شده و پریدگی تاج دو دندان جلو بالایی به میزان پنج درصد بود که در معاینه قبلی بصورت ترک مینایی بوده و اکنون از تاج دندان جدا شده است و اکنون بعد دوماه نیاز به معاینه مجدد ندارد و رفع شده است.ممنون میشم راهنمایی بفرمائید

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای آسیب های شما در قانون مجازات های اسلامی مقدار دیه مقدر نشده است . به همین دلیل، فقط باید منتظر گزارش پزشکی قانونی باشید تا دادگاه بر اساس اون، ارش صادر کنه

   1. دکتر جواد شایان خوده می گوید

    سلام دوست گرامی،ضمن تشکر بابت راهنمایی و پاسخگویی و لطف جنابعالی این گزارش پزشکی قانونی نیز این را تایید کرده و براساس آن گزارش اینها رو نوشتم و میخواستم بپرسمم اینها رو دیه میذارن یا ارش
    ،در ضمن ارش ارزش مالیش تقریبی مقدارش چقدر است بین قضات ؟ ممنونم از پاسخگویی شما

    1. خسروی می گوید

     دوست عزیز ارش به دیه ای گفته می‌شود که در قانون مجازات های اسلامی تعیین نشده باشد و مقدار آن در آسیب‌های مختلف، متفاوت است.

 116. صادق می گوید

  باسلام خسته نباشید دیه دعوا دودهم درصد درسال ۱۴۰۱ چقدر میشود باتشکر

  1. خسروی می گوید

   ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دوست عزیز

 117. علی می گوید

  سلام ممنون میشم راهنمایی کنید دیه من چقدر میشه
  ۱.پارگی دامیه سمت راست سر که ۳تا بخبه خورد
  ۲.خراش حارصه ساق پای چپ و زانوی چپ(۲مورد)
  ۳.خراش حارصه پشت دست چپ
  ۴.سائیدگی حارصه ران پای چپ
  ۵.شکستگی ۵۰درصدتاج دندان اول قدامی فوقانی راست
  ۶.شکستگی۴۰درصد تاج دندان اول قدامی فوقانی چپ
  ۷.شکستگی ۱۵درصد تاج دندان دوم قدامی تحتانی چپ
  ۸.شکستگی قسمت میانی استخوان ترقوه راست
  که ۳ طول درمان مجدد دادن و ترقوم بدلیل جوش نخوردن و شکستگی و جابجایی زیاد عمل جراحی شد و دکتر گفت که یک مقدار از استخون برش خرد پلاتین گذاشتن
  ممنون میشم راهنمایی کنید حتی تقریبن

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای ۴ مورد اول ۲۴ میلیون دیه تعلق میگیره و برای سایر موارد باید ارش تعیین بشه

 118. علی می گوید

  سلام
  دیه چقد میشه ممنون میشم راهنمایی کنید
  شکستگی میانی استخوان ترقوه سمت راست که بعد از گذشت ۲۰ روز از تصادف کا دکتر گفت جابجاییش زیاد شده وعمل کردم و پلاتین گذاشتن و یک مقدار استخونو بریدن و جایگزین کردن

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما معادل ۲۴ میلیون تومان خواهد بود به صورت تقریبی

 119. علی می گوید

  ترقوه ۶۰میلیون تقریبن؟یعنی عمل بشع بیشتر دیه تعلق میگیره؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز شکستگی ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود معادل ۴ درصد دیه کامل یعنی ۲۴ میلیون تومان دیه دارد

 120. آیرین می گوید

  سلام وقتتون بخیر دیه ی شکستگی مهرهای L2 L3 L4 L5 ستون فقرات کمر چقدره؟؟؟؟ و این که دیه ی هر مهره جداست یا باهمن؟؟

  1. خسروی می گوید

   دیه مهره های کمر با هم حساب میشه و معادل ۶۰ میلیون تومان خواهد بود

 121. صادق می گوید

  سلام
  ببخشید میخواستم ببینم دیه من چقدر میشه و آیا دیه باید نرخ سال داده بشه یا روزی که تصادف شده؟؟؟؟؟؟؟
  ۵ حارصه_۱روی صورت_۱کف دست_۱آرنج دست_۱کمر_۱روی سینه
  ۲پارگی_۱بینی که کمی روی صورت هم اومده با ۱۶ بخیه_۱ساق پا
  ۱شکستگی مچ پای راست
  ۱ خردشدگی مچدست چپ
  من خودم طبق جدول حساب کردم ۲۱۰ میلیون
  ممنون

 122. صادق می گوید

  آیا تعداد بخیه مهم هست یا از نظر جراحت دیه تعین میشه؟؟؟؟

  1. خسروی می گوید

   نوع آسیب و جراحت مهم است دوست عزیز

 123. فاطمه کریم پور می گوید

  سلام من در سال ۱۴۰۰.۶.۲۶در سالن ورزشی خوردم زمین که یک نفر از پشت به من برخورد کرد و من افتادم و مچ دستم شکست و پلاتین موقت گذاشتن و در آوردن دیه تعلق میگرد و چقدر می شود ?

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز به شما ۲ درصد از دیه کامل معادل ۱۲ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت

 124. مملی می گوید

  سلام روز بخیر من داخل دعوا شست دست اصلیم خورد شد و عمل کردم پین گذاشتم خواستم ببینم دیش چقدر میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز حدود ۱۲ میلیون تومان به شما دیه تعلق خواهد گرفت

 125. امیرعلی می گوید

  سلام آقای خسروی چند وقت پیش هم پیام ارسال کردم نخوندید . لطفا اگع میشه بگین چقد بهم تعلق میگیره .
  بنده در برج ۱۲سال ۱۴۰۰ با خودرو واژگون شدم و پزشکی قانونی ۶ماه ب بنده طول درمان داد و میخاستم بدونم دیه من چقدره، خراشیدگی ساق پا ۲حارصه. خراشیدگی مچ پای راست ۲حارصه،خراشیدگی بالاشانه دست چپ ۱حارصه،خراشیدگی ترمیم شده زیرچانه،قدام گردن،سمپ چپ گردن و صورت،پلک فوقانی،پیشانی جمعا ۷ دامیه،خردشدگی استخوان پاشنه پای چپ ک طی مراحل درمانی با ادوات پزشکی درحال درمان است و امکان لنگ زدن دارد ،ضربه ب قفسه سینه و کوفتگی بافت ریه در اثر اصابت جسم سخت …..

  ممنون میشم بگین چند درصد و چقد دیه براین اساس تعلق میگیره

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای حارصه ها جمعا ۱۵ میلیون تومان و برای دامیه ها جمعا ۸۲ میلیون تومان دیه تعلق می‌گیرد. برای سایر آسیب ها هم باید ارش مشخص شود

 126. رضا می گوید

  سلام خسته نباشی
  برام حکم امده
  ۱. شکستگی استخوان ران پای چپ که تحت عمل جراحی با ادوات ارتوپدی ثابت شد
  ۲. سائیدگی التحام یافته ناحیه قدامی تحتانی و قدامی فوقانی ساغر راست (هر یک حارصه
  ۳. ساییدگی التیام یافته ناحیه آهیانه قدامی سر طرف چپ (حارصه)
  ۴. پارگی ناحیه پایانه خلفی سرکه تحت ترمیم قرار گرفت (دامیه)
  ۵. لقی مختصر دندان های ۱ و ۲ (دندان پیشین اول و دوم پایین سمت چپ) دندان شماره ۱ (اولین دندان پیش پایین سمت راست) که در اثر اصابت جسم سخت
  میخاستم بپرسم چقد میزنن برای این حکم و شماره تماسی دارین شما جهت مشاوره اخه این حکم نیاز به اعتراض داره ممنون میشم لطفا کنین

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز ۴۸ میلیون تومان برای شکستگی ران پا و ۲۱ میلیون برای جراحات و همچنین ارش برای لق شدن دندان‌ها به شما تعلق خواهد گرفت

 127. علی r13 می گوید

  سلام وقت بخیر
  بنده در تصادف لگنم ترک برداشته و کتفم و شانه ام نیز بخیه خوردن ، صورتم دو تا خراش برداشته
  شکمم زخم شده ، ساق هر دو پام زخم شده که پس از خوب شدن نیز جاش باقی مونده ، ساعدمم بخیه خورده

  ۲ ماهه استعلاجیم

  دیه ی من حدودا چقد میشه؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز بدون گزارش پزشکی قانونی و تعیین نوع آسیب ها نمیشه راجع به دیه شما که باید به صورت ارش تعیین بشه نظر داد.

 128. بهزاد می گوید

  سلام خسته نباشیدمن سال پیش ۱۴۰۰/۴/۴تصادف کردم تاامروز پزشکی قانونی طول درمان داده بود امروز گفتم دیگه نمیخام نامه منو بده ببرم دادگاه نگفت چی نوشته ولی استخوان ران پای چپم از بالای زانو شکسته واز دو طرف زده بود بیرون.جناق کتف چپم شکسته و کج جوش خورده سرم هم شکسته بود.الان زانوم خم نمیشه باید بعدبرداشتن پلاک یعنی۱۸ ماه دیگه زانومو عمل کنن میتونین بگین دیه من چقدر میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پرونده شما نیاز به بررسی دقیق و گزارش کامل پزشکی قانونی داره و به این صورت نمیشه درباره مبلغ دیه نظر داد

 129. ناصر می گوید

  بررسی است.
  سلام پسرمن تصادف کردوآستخوان درشت نی پای راست شکست حکم دادن به پرداخت چهارپنجم ازیک پنجم ازیک دوم دیه کامل بابت شکستکی انتهای تحتانی استخوان درشت نی پا این مبلغ دیه چقدره لطف کنیدراهنمایی کنید

  1. خسروی می گوید

   پاسخ شما داده شد دوست عزیز

 130. جواد می گوید

  سلام من تصادف کردم دست راستم شکسته و روی گیج‌ گاهم ۷تا بخیه خورده دستم کبود شده پیشانی سرم گوشتش کنده شده دیه من چقدر میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای شکستگی دست شما ۴۸ میلیون تومان و بای سایر موارد ارش تعیین خواهد شد

 131. آقا محمد می گوید

  سلام جناب شرمنده مزاحم میشم یه سوال داشتم اینکه چند وقت پیش دست بنده بر اثر پرتاب شیشه صدمه شدیدی دید به طوری که عمل کردیم
  خسارات وارده : قطعی۴ تاندون «۲ تاندون شست،تاندون انگشت اشاره و تاندون انگشت وسط دست(انگشت شماره ۳)»،قطعی عصب حسی اصلی دست«عصب مدین»،قطعی رگ شریان و دست راست «دست اصلی»صدمه دید زخم عمیق و …
  پزشکی قانونی کلا این همه جراحت را ۹ درصد به عنوان ارش حساب کرد(۴ تاندون :۴ درصد هر تاندون ۱ درصد،نقصی عضو :۳درصد ، زخم عمیق ۲ درصد)یعنی کلا نه عصب مدین نه قطعی شریان و نه دست راست و… را محاسبه نکردن به نظر شما درست حساب کردند یا نه؟
  ضمن اینکه گفتند که دیه را قاضی حساب می‌کنه بعد یه سوال که داشتم آیا ارش را با دیه ای که قاضی تعیین می‌کنه جمع میکنن و محاسبه میکنن یا نه کلا چجوری؟!
  و اینکه کلا ارش را چجوری حساب می‌کند یعنی برخسارت جبران ناپذیر میگویند یا از کار افتادگی دست حساب میشود و دیه را هم بر خسارت وارد به دست درصد گیری میکنند و با ارش جمع میکنن و خسارت اعلام میکنن یا نه میشه یه توضیحی بدید؟!

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای بررسی صحت رای صادر شده باید با یک کارشناس حقوقی و به صورت حضوری مشورت کنید

 132. آزیتا می گوید

  سلام آقای خسروی روزتون بخیر میشه بفرمایید جمع مبلغ دیه همین پنج مورد چقدر میشه خیلی ممنون میشم ازتون
  ☆نیم درصد دیه کامل بابت خراش حارصه خلف دست چپ
  ☆نیم درصد دیه کامل بابت ارش خراشه حارصه چپ قفسه سینه
  ☆سه فقره یک و نیم هزارم دیه کامل از بابت کبودی راست گردن و قدام بازوی راست و کف چپ
  ☆یک درصد دیه کامل بابت خراش حارصه مخاط داخلی لب تحتانی
  ☆یک درصد دیه کامل بابت خراش حارصه راست صورت

  1. خسروی می گوید

   دیه شما معادل ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود دوست عزیز

   1. آزیتا می گوید

    زنده باشید خیلی ممنونم از شما و پشتیبانی قوی و پاسخگویی سریعتون مرسی واقعا

 133. Hajji می گوید

  سلام بنده در سرکار انگشت وسط دست چپم ب صورت ضربه بند اخر تاندونش پاره شد و جراحت برداشت
  میخاسم ببینم حدودا چقد میشه خسارتش

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز اگر بند انگشت شما قطع شده باشه مبلغ ۲۰ میلیون تومان دیه خواهید داشت ولی اگر تنها جراحت باشه باید براتون ارش مشخض بشه

 134. رسول میرعلایی می گوید

  سلام خانمی با خانم دگیر شد و خانم من کتک زد و خانم درست بش نخورد جدا شده حالا اون رفته شکایت کرده بخاطر شیر دادن به بچه سه ماه طول درمان گفته اما دست خانم من بش نخوره شاهد موجد است اما اون شاهد آورده که مطمئنم دروغ میگرین چکار باید کرد استرس گرفتم گفته ۷۰ میلیون دیه اون میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز این پرونده نیاز به طی کردن روال قانونی داره ولی اگر ضربه ای از سمت همسر شما به ایشون وارد نشده باشه جای نگرانی نیست. در ضمن حتی در صورت اثبات هم دیه بیشتر از ۲۰ میلیون نخواهد شد

 135. محمد می گوید

  سلام
  من چند وقت پیش به علت سهل انگاری راننده تاکسی تصدف کردم
  استخوان رانم شکست حدود ۲۰ سانت یک جا عمل شده و چند بخیه هم چن جای دیگه داره و کبودی روی ساق پا خراشیدکی عمیق بالای زانو
  خونریزی داخلی پارگی کبد جراحی شکم باز
  خونریزی ریوی و تعبیه لوله قفسه سینه دوطرفه شدم
  حدودا چقد میشه دیه اش
  خیلی ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پرونده شما نیاز به بررسی دقیق داره . توصیه می کنیم به یک کارشناس حقوقی مراجعه کنید تا شما رو به صورت کامل راهنمایی کنند

 136. غلام می گوید

  سلام و وقت بخیر
  بنده در حین کار در شرکت دچار حادثه شده و انگشت شصت و سبابه دست راست خود را به صورت کامل از دست دادم
  دیه این دو انگشت چقدر محاسبه میشود
  ضمنا راست دست میباشم

  1. خسروی می گوید

   دیه قطع شدن هر کدام از انگشت‌های شما به صورت جداگانه ۶۰ میلیون تومان خواهد بود

 137. عباس می گوید

  سلام وقت بخیرمن درسال ۹۳موردحمله دوسارق قرارگرفتم که منجربه تعدادی جراحت شدخلاصه کنم درتاریخ ۱۴٠٠/٠۵/٠۴دادگاه حکم به پرداخت دیه ازبیت المال کرده الان ۱۴٠۱/٠۴/٠۴است چراپرداخت دیه باتوجه به حکم قطعی دادگاه اینقدرطول کشیده است

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز معمولا پرداخت دیه فرایند زمانبری هست ولی جای نگرانی نیست زیرا دیه شما بر اساس زمان پرداخت محاسبه میشه و بنابراین باید بر اساس مبلغ دیه ۱۴۰۱ بهتون دیه پرداخت بشه

 138. سیامک می گوید

  سلام
  لطف میکنید بگید دیه خورد شدگی ران چپ که پلاتین گذاشتن و قرار نیست دیگه خارجش کنن و شکستگی لگن و شکستگی فک بالا چقدر محاسبه میشه؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز ۱۳ درصد برای خورد شدگی ران و ۲ درصد برای شکستگی لگن محاسبه میشه که در مجموع برابر با ۹۰ میلیون تومان خواهد بود. برای شکستگی فک هم ارش جداگانه در نظر گرفته خواهد شد

 139. ابراهیم می گوید

  سلام پسرم ماشین زده حدودا۱ماه پیش
  لطفااین مواردچقدردیشون میشه.
  ۱.شکستگی ثلث فوقانی هردواستخوان درشت نی ونازک نی ساق پای چپ باادوات فلزی ارتوپدی
  ۲شکستگی ثلث فوقانی استخوان یازوی چپ که تحت عمل جراحی وپلاتین خورده

  ۳.جراحت دامیه بازوی چپ وارنج ودست چپ وبازوی زاست
  ۴.جراحت بخیه شده دامیه پلک فوقانی چشم چپ وروی بینی ولاله گوش چپ وراست

  ۵.جراحت عمقی متلاحمه بندانتهایی انگشتان سوم وچهارم دست چپ
  ۶.کبودی بسترناخن انگشتان سوم وچهارم
  ۷.دوتاازدندوناش شکسته یکیش دندون جلوهست ویکی دیگه سومی ازبالاست

  لطفامحاسبه کنید.
  ممنونم ازسایت بسیارخوب شماکه دراختیارمردم گذاشتید.

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای مورد ۱ مبلغ ۹۶ میلیون – برای مورد ۲ مبلغ ۴۸ میلیون – برای مورد ۳ جمعا ۱۸ ملیون – برای مورد ۴ جمعا ۲۴ میلیون – برای مورد ۵ جمعا ۹ میلیون تومان و برای موارد ۶ و ۷ هم ارش تعیین خواهد شد

 140. حسن می گوید

  با سلام وخسته نباشید لطفا دیه پارگی تاندون آشیل چقدر می باشد

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پارگی تاندون آشیل مشمول پرداخت ارش میشه و بر اساس گزارش پزشکی قانونی بین ۴ تا ۱۰ درصد برای آن دیه در نظر گرفته می شود

 141. علی امینی می گوید

  سلام من سال ۹۸دست راستم از ارنج قطع شد ولی خدارو شکر پیوند خورد ولی الان فلج شده وکاراییش کمتر شده میخواستم ببینم بازم نصف دیه تعلق میگیره یا کمترمیشه
  ممنون ازتون لطفا جواب بدین

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز بعیده که نصف دیه کامل بهتون تعلق بگیره . در این مورد فقط دادگاه و پزشکی قانونی میتونه نظر بده

 142. رضایی می گوید

  سلام امکانش هست دیه این موارد رو محاسبه کنید
  ۱- جراحت(دامیه)پیشانی و سمت راست صورت و بالای لب فوقانی
  ۲- شکستگی درشت نی و نازک نی در ساق پای راست که پلاتین گذاشته شده

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز مورد ۱ معادل ۱۸ میلیون دیه دارد و مورد ۲ معادل ۶۰ یا ۱۲۰ میلیون بر حسب تشخیص پزشکی قانونی دیه دارد

 143. محراب می گوید

  سلام من از ساختمون افتادم و لگنم شکسته پلاتین دارد دوره ۶ ماه دادند . و پزشک قانونی ۵ درصد ارش دیه نوشته . ایا دادگاه چیزی ب این ارش اضافه میکند .

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شکستگی لگن در صورتی که بدون عیب التیام پیدا کنه معادل ۵ درصد از دیه کامل خواهد بود

   1. رها می گوید

    سلام .همسرم با مشت دستش زد زیر سینه ام و زیر سینه ام درد داره چقدر دیه من میشه ؟

    1. خسروی می گوید

     دوستت عزیز اگر کبودی اتفاق افتاده باشه ۹۰۰ هزار تومان دیه دارد و اگر به دنده ها آسیب رسیده باشد باید توسط پزشکی قانونی مورد معاینه قرار بگیرید

 144. Reza می گوید

  سلام آقای خسروی من در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۷تصادف کردم و ران راستم شکست و پلاتین گذاشتن بعد ۷ماه بازم دوباره شکست عمل کردم این بار میله واسم گذاشتن و پیوند استخوانی برام انجام دادن رفتم دکتر بهم گفت جوش نمیخوره باید پیج بالای میله رو د بیارم که اونم انجام دادم تا زود تر جوش بخورد و پزشک قانوی هنوز طولش داده و استحرات واسم نوشته میخوام بدونم چقد دیه بهم تعلق میگیره ممنونم جواب بدید 🙏

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما در حالت عادی معادل ۷۸ میلیون تومان خواهد بود. اگر پزشکی قانونی تشخیص بده که ران شما به صورت مطلوب التیام پیدا نکرده است، درصدی اضافه هم به عنوان ارش لحاظ خواهد شد

 145. حسین می گوید

  سلام
  پارگی کامل رباط صلیبی و مینیسک چقدر دیه تعلق میگیره

  1. خسروی می گوید

   ۴۸ میلیون تومان دوست عزیز

 146. یزدان می گوید

  سلام اقای خسروی مادر بنده تو تصادف ساق پای چپش شکسته و پلاتین خورده لگن سمت راستش ترک ورداشته و تراقوه راستش شکسته . و ضربه مغزی شد که دکترا مجبور شدن جمجمه سرشو جدا کنند و تا چند ماه بعد جمجمه رو سر جاش قرار بدن و اکثر جاهای بدنش کبودی شدید شده خواستم بدونم چجور حساب میشه و دیه اش چقدر میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پرونده شما نیاز به بررسی دقیق داره و به این شکل نمیشه مقدار تقریبی دیه رو هم تعیین کرد

 147. R می گوید

  سلام وقت بخیر.. من با موتورتصادف کردم دوستمم باهام بوده افسر تصادف رو ۵۰_۵۰ زد الان دوستم یه کلیه ش رو از دست داده با طحال وهمچنین ۴ مهره پشتش شکسته میتونه از من شکایت کنه؟ و دیه حدودی چقدر تعلق می‌گیره بهش

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز در این مورد باید با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید و پرونده به دقت مورد بررسی قرار بگیره

 148. احمدی می گوید

  دیه شکستگی جدا شده سر استخوان هومروس بازوی چپ و آسیب دیدگی رباطی مچ دست چپ و آسیب دیدگی رباطی مچ پای چپ و کبودی قسمت آرنج دست چپ چقدر است؟؟؟

  معنی این ماده چیه؟
  ماده ۵۷۲: هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است
  ممنون از شما🙏🙏🙏

 149. بابک می گوید

  سلام من ران پای راستم نزدیک لگن شکسته عمل کردم پلاتین گذاشته دکتر یک ماهه دیه پای من چقدر میشه ممنون

  1. خسروی می گوید

   پاسخ شما داده شد دوست عزیز

 150. Babak niki می گوید

  سلام آقای خسروی ران پای من نزدیک لگن شکسته یه ماه پیش عمل کردم دیه چقدر تعلق میگیره ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز بستگی به تشخیص پزشکی قانونی یا ۸ درصد یا ۱۳ درصد برای شما دیه تعیین خوهد شد

 151. شایان می گوید

  سلام خسته نباشید تاریخ۱۴۰۱/۴/۸ران پای چپم درکارخانه ی سوله ی سازی به علت انفجار دستگاه هوابرش دچار سوختگی شد کامل پوست بدنم ازبین رفته ودچار عفونت جزیی شده اندازه ی کمی بزرگتر ازکف دست(کف دست با انگشتان چسبیده بهم)میباشد میخواستم ببینم دیه ی تعلق میگیرد ممنون ازشما

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای پرونده شما باید پزشکی قانونی رای و تشخیص خودش رو اعلام کنه و بر اون اساس، ارش صادر یشه

 152. احمدی می گوید

  سلام آقای خسروی جواب سوال بنده رو ندادید
  دیه شکستگی جدا شده سر استخوان هومروس بازوی چپ و آسیب دیدگی رباطی مچ دست چپ و آسیب دیدگی رباطی مچ پای چپ و کبودی قسمت آرنج دست چپ چقدر است؟؟؟

  معنی این ماده چیه؟
  ماده ۵۷۲: هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است
  ممنون از شما🙏🙏🙏

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای شکستگی استخوان بازو مبلغ ۶۰ میلیون دیه تعلق خواهد گرفت . برای کبودی ۹۰۰ هزار تومان و برای آسیب دیدگی ها هم بر اساس نظر پزشکی قانونی ارش تعیین می شود. منظور ماده ۵۷۲ این است که دیه شکستگی استخوان هر عضو، یک پنجم از دیه کامل آن عضو است.

 153. حامد می گوید

  سلام همسر اینجانب ۷ ماه پیش جهت کشیدن دندان عقل به پزشک مراجعه نموده چون اخروقت بوده و دکتر عجله داشته و حتی عکس دندونرو هم نگاه نکرده ونیز در اثر سهل انگاری ده دهان (آرواره)روهم زده بودن و بخیه نموده و متاسفانه نصف زبان و فک پایین سمت راست ولی پایین هنوز هیچ عیب ندارن و گاها زبان خودشون رو می خورم که باعث خون ریزی میشه .لطفاً راهنمایی فرمایید چگونه حقمون رو بگیریم اصلا قصور پزشکی هست یانه ؟
  در این صورت دیه زبان و فک و لب چقدره ؟
  تشکر

 154. حسن می گوید

  سلام دیه بی حسی نصف زبان و فک پایین و لب پایین که توسط دندانپزشک جهت کشیدن دندان عقل صورت گرفته چقدره؟

 155. شیوا می گوید

  در خصوصی باهاتون صحبت داشتم لطفا

 156. موسی می گوید

  سلام خسته نباشید من پای چپم پوست رفته کف پام استخوان له شده و اعصب پام رفته و شصت پام هم دیگه حس نمیکنم میخواستم ببینم دیه چقدر میشه

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز باید بر اساس تشخیص پزشکی قانونی برای شما ارش تعیین بشه

 157. ترکی باووو می گوید

  باسلام، بنده یک ماه پیش براثرتصادف، ایستاده بودم خودرو بمن زد، قسمت تحتانی درشت نی ونازک نی هردو شکستن ومچ پام طوری پیچ خورد که کف پام بسمت صورتم پیچ خورد وبرگشت، کروکی هم انجام شد طرف مقصر معرفی شد، منم پام عمل کردم ودوتا پلاتین هم برای نازک نی هم برای درشت نی خورد،، ودکترقانونی هم این شکستگیهای قسمت تحتانی نازک نی ودرشت نی تایید کرد، وفعلا دکترجراح ۲ماه استعلاجی برام نوشت،، دیه بنده تقریبا چندتومان میشه، تصادف هم ۱۵خرداد، تقریبا ۵ پنجم ذیقعده اتفاق افتاد،، ممنونم راهنماییم کنید،،

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز ۴۸ میلیون برای شکستگی و ارش برای پلاتین ها در نظر گرفته میشه . در مجموع احتمالا ۶۰ میلیون تومان برای هر شکستگی دیه محاسبه بشه

  2. Poya می گوید

   در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱تصادف کردم و مقصر بودم
   ۱-جراحت بخیه دایمه قدام سر۲-منطقه سایدگی حارصه پیشانی۳-ساییدگی عمیق دایمه بین دو ابرو۴-سایدگی حارصه نرمی بینی۵-سایدگی حارصه پست دست راست و داخل ثلث فوقانی ساعد دست چپ جداگانه ۶-کبودی در حال جذب و ساییدگی در حال التیام حارصه قدام ثلث فوقانی ساق پای راست ۷-آسیب کوفتگی قدام نیم تنه تحتانی راست ضایعات در اثر جسم سخت

   1. خسروی می گوید

    دیه شما به صورت تقریبی معادل ۴۸ میلیون تومان خواهد بود

 158. رحمانی می گوید

  سلام
  خلاصه پرونده پزشکی بنده نوشته: شکستگی تیبیا و فیبولا و متاتارس اول پارگی تاندن پاتلا
  میخوام بدونم دیه اینا چقدر میشه؟
  پزشکی قانونی بعد ۲ونیم ماه پرونده من را بست. النم منتظر رای حل اختلاف هستم
  راننده موتور بودم و مقصر خودم
  با تشکر

 159. محمد می گوید

  سلام
  وقت بخیر
  در ابان سال ۹۹ فرزند در اثر برخورد با ماشین سنگین فوت شدن و بیمه به نرخ سال ۹۹ دیه رو به صندوق تامبن خسارات واریز کرده بودن
  در حالیکه حکم نهایی حوالی مهر ۴۰۰ صادر گردید و به ما اطلاع دادن که پول واریز شده بعد از یکسال
  مجددا حدود چهاردرصد جراحت صادر گردید که در سال ۱۴۰۱ بازم به حساب صندوق واریز گردید
  ایا میتونم بابت این موارد درخواست دیه به نرخ ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ را بدم
  ممنون میشم از راهنماییتون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز مبلغ دیه بر اساس تاریخی که پرداخت میشه محاسبه میشه

 160. رحمانی می گوید

  آقای خسروی جواب پیام بنده رو میدید؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شکستگی استخوان شما معادل ۸ درصد و ارش برای پارگی تاندون تعیین خواهد شد

   1. رحمانی می گوید

    تشکر
    شکستگی نازک نی و درشت نی که نیل و پیچ و مهره کردن با هم ۸ درصد؟

    1. خسروی می گوید

     برای شکستگی ۸ درصد و برای پلاتین و پیچ و مهره هم ارش به میزان ۲ درصد در نظر گرفته میشه

     1. رحمانی می گوید

      تشکر بابت پاسخگویی شما

 161. رضا می گوید

  با سلام و احترام خدمت شما ببخشید جناب من در تاریخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۰با ماشین تصادف کردیم(چپ کردیم) و۳ نفر از افراد داخل خودرو جان باختن و من پیشانیم از وسط پاره شد و تا فرق سرم پستش کنده شد و عمل کردم الان جای بخیه ها مونده و ایا جزو زیبایی حساب میشه وسط پیشنه از سمت راست تا سمت چپ خط‌ روش هست و دست راستم شکست و عصب رادیال هم پاره شد عصب را ترمیم کردن و دستم را پلاتین و جای بخیه های زیاد از روی بازوم معلومه و ۳تا از دنده هایم شکست دنده ۴٫۵٫۶ و تهالم هم پاره شد و خونریزی داخلی هم داشتم الان به نظر شما چه مبلغ دیه ای به من تعلق میگیر تقریبا لطفا جواب بدید ممنون میشم❤️

  1. رضا می گوید

   با سلام و احترام خدمت شما ببخشید جناب من در تاریخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۰با ماشین تصادف کردیم(چپ کردیم) و۳ نفر از افراد داخل خودرو جان باختن و من پیشانیم از وسط پاره شد و تا فرق سرم پستش کنده شد و عمل کردم الان جای بخیه ها مونده و ایا جزو زیبایی حساب میشه وسط پیشنه از سمت راست تا سمت چپ خط‌ روش هست و دست راستم شکست و عصب رادیال هم پاره شد عصب را ترمیم کردن و دستم را پلاتین و جای بخیه های زیاد از روی بازوم معلومه و ۳تا از دنده هایم شکست دنده ۴٫۵٫۶ و تهالم هم پاره شد و۳تا بخیه هم روی انگشتم زدن و دست راستم کامل لکه دار شد خونریزی داخلی هم داشتم الان به نظر شما چه مبلغ دیه ای به من تعلق میگیر تقریبا لطفا جواب بدید ممنون میشم❤️

 162. سوها می گوید

  سلام.وقت بخیر.من در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ تصادف کردم.از ناحیه مچ پای چپ،زانوی چپ،زانوی راست و آرنج دست چپ دچار خراشیدگی شدم،ساق پای چپ هم کبودی داره،کتف سمت راستم هم درد خفیفی رو داره.میخواستم بدونم مبلغ دیه چقدر میشه؟

  1. خسروی می گوید

   دیه شما تقریبا معادل ۱۴ میلیون تومان خواهد بود

 163. یاسین ازقم می گوید

  باسلام میخاستم ببینم دیه اینا چقدرمیشه؟
  ۱-جراحت دامیه قسمت خارجی ابروی راست ۲-سیاه شدگی اطراف چشم راست ۳-سائیدگی حارصه پل بینی سمت راست وچپ(جمعادوحارصه) ۴-سائیدگی حارصه سطح لب فوقانی راست،بنداول انگشت سوم دست چپ،خلف دست چپ ۵-دوسائیدگی(هریک حارصه)ساق چپ ۶-سائیدگی حارصه خلف پای چپ ۷-شکستگی ران راست درناحیه قسمت میانی،فوقانی وتحتانی که تحت تعبیه کشش استخوان درساق راست وسپس تثبیت داخلی قرارگرفته است ۸-شکستگی قسمت میانی استخوان زنداسفل ساعدراست که تحت عمل جراحی تثبیت داخلی قرارگرفته است ۹-جراحت حارصه ساعدچپ.

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما تقریبا معادل ۱۴۰ میلیون تومان خواهد بود

   1. فرخ زاد می گوید

    باعرض سلام میشه بهم بگید قطع بندانگشت آخردست چپ چهارم دیه اش چنده

    1. خسروی می گوید

     ۲۰ میلیون دوست عزیز

     1. رضا می گوید

      سلام عرض ادب و احترام
      بنده از ناحیه پیشانی دچار خراشیدگی و یه بند انگشت هم بخیه همراه با خون و زیر ابرو روی پلک به اندازه ده سانت پارگی همراه با خون و بخیه و روی گونه هم به اندازه نصف بند انگشت همراه با خون و خراشیدگی صورت همراه هست همچنین کبودی کامل دور یکی از چشم ها و کبودی و خراشیدگی پشت به اندازه ۳۰ سانت
      ممنون میشم راهنمایی کنید ببینم برم دنبالش یا نه ممنون از شما

     2. خسروی می گوید

      دوست عزیز به صورت تقریبی ۲۷ میلیون تومان دیه آسیب های شما خواهد بود

     3. رضا می گوید

      جناب این سوال رو پاسخ نداید با سلام وخسته نباشید خدمت شما❤️💎
      ببخشید جنا من در تاریخ۱۴۰۰٫۱٫۲۰ یک تصادف داشتم بیمه ماشین بیمه ایران هست من بازوی دست راستم خورد شد و پلاتین خورد و عصب رادیال دستم هم پاره شد که نمی تونستم انگشتام تکون بدم و پیشانیم(زیبایی) هم پاره شد و۱۴بخیه
      خورد و پوست سرم کامل بلند شد و عمل شد و فرق سرم از دوجا ساییده شد و سه تا از دنده هام شکست دنده۴٫۵٫۶ و تاهلم هم پاره شد و جای بخیه های روی بازوم زیاد و خیلی معلومه و دستم کامل لکه های ریز برداشته و خونریزی داخلی هم داشتم ۱۵روز بیمارستان بودم خاستم ببینم تقریبا چه مقدار دیه به من تعلق میگیره لطفا بگید تقریبا چقد دیه تعلق میگیره با تشکر از شما و همکاران❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

     4. خسروی می گوید

      دوست عزیز ۶۰ میلیون برای شکستگی بازو، ارش برای پارگی عصب، ۱۲ میلیون برای پارگی پیشانی، ارش برای ساییدگی فرق سر، ۶۰ میلیون برای شکستگی دنده ها، ۳۰ میلیون برای پارگی طحال و ارش برای خونریزی داخلی تعیین میشه

 164. پیمان می گوید

  با سلام
  انگشت اشاره دست چپم توی درگیری یک بندش از سه ناحیه استخوانش خورد شده که بعد از جراحی انگشتم کج مونده و نمیتونم خمش کنم دکتر برام نقص عضو زده ، دیه نقص عضو انگشت چقدر میشه؟
  من چپ دست هستم کارم فنی هستش از وقتی که انگشتم از کارافتاده نمیتونم عین قبل کارکنم (نوشتن، پیچ باز کردن،آچار گرفتن و..)ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. خسروی می گوید

   برای شما ۴۸ میلیون تومان دیه تعیین خواهد شد دوست عزیز

 165. مجید می گوید

  سلام
  دو نفر چاقو کش و شر خر به زور من رو واردار کردن که وارد خونه خودم بشم و در خانه شروع به تهدید و قتل کردن بعد فرار کردن از اون روز به بعد پسرم که دچار شب اداری و روان پریشی و استرس شده دکتر پزشک قانونی در دو مرتبه تایید کرده روان پریشی پسرم رو میخواستم بدونم چه مقدار دیه تعلق میگیره ؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای این مورد باید بر اساس رای دادگاه ارش تعیین بشه

 166. جلال می گوید

  با سلام میخواستم بدونم دیه عقیم شدن یک مرد در حادثه کاری در ماه حرام چجوری محاصبه میشه؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه عقیم شدن معادل ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود

 167. سامی می گوید

  سلام.ببخشید من تو یه درگیری دستم با شمشیر اسیب دید تا حالا ۶۰میلیون خرج کردم میخواستم بدونم با دیه جدا خرجمو میدن

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز در این مورد باید با یک کارشناس حقوقی مشورت کنید

 168. امین می گوید

  باسلام : ببخشید من در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ بعلت ورود مامورین به داخل منزل پدرم برای دستگیری من که زندانی داشتم وسند روی پرونده ام به بعنوان ضمانت بوده و وی از روی دیوار افتادم منجربه شکستن ۲تا مهره کمرم شد وبه گفته دکتر FX شده ام و درکل باسن ۴۰ سالگی از کار افتاده شده ام . میخواستم ببینم بااین شرایط من چیزی بهم تعلق میگیره یا نه ؟
  البته من بعداز عمل کردن رفتم و دوران زندانی رو بدونه هیچ تخفیف ویا بخشودگی گذراندم .
  باکمال تشکرو احترام

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز در این مورد باید با یک کارشناس حقوقی و به صورت حضوری مشورت کنید

 169. مهسا می گوید

  سلام
  خواهر من در تصادف رانندگی دچار فلج بلز شد
  یعنی فلج نیمی از صورت لب چشم گونه ابرو
  بعد از ۱۰ ماه فیزیوتراپی بهبودی ۹۰ درصدی حاصل شده
  به نظرتون دیه و ارش تقریبی چقد هست

  1. خسروی می گوید

   پاسخ شما داده شد دوست عزیز

 170. مهسا می گوید

  سلام خواهر من در تصادف رانندگی دچار فلج عصب هفت صورت شد شش ماه لب و گونه و چشم و ابروش فلج بود چشمش بسته نمیشد پلک چشمش رو جراحی کردن به هم دوختن
  ده ماه فیزیوتراپی و طب سوزنی رفت الا بهبودی ۹۰ درصدی حاصل شده به نظرتون تقریبی دیه و ارش چقد بهش تعلق میگیره ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز متاسفانه نمیشه به صورت تقریبی در مورد دیه آسیب خواهر شما صحبت کرد. فقط گزارش پزشکی قانونی و رای دادگاه میتونه ارش رو تعیین کنه

 171. زهرا می گوید

  سلام من دریک درگیری انگشت وسط دست چپم با سرنخ زن خیاطی آسیب دید و۴تا بخیه خورد به طول ۲ سانت بازشد دیه من چقدر میشه درضمن من خانم هستم و باکسی هم که درگیرشدم خانم هستن

  1. خسروی می گوید

   دیه شما معادل ۶ میلیون تومان خواهد بود دوست عزیز البته به شرط اینکه آسیب از نوع دامیه تشخیص داده شود

 172. شارمین می گوید

  سلام
  برادرمن ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ فوت کردن براثر تصادف .مقصر راننده کامیون بود.بیمه برج ۹سال ۱۴۰۰ دیه به مبلغ ۴۴۰میلیون تومان ریخته به حساب دادگستری ولی دادگاه ما برج ۴سال۱۴۰۱تشکیل شد وتازه ابلاغیه اومده وبرادر من ماه حرام فوت شدن.سوالی که داشتم دیه به نرخ سال ۱۴۰۰حساب میشه؟ودر ابلاغیه گفتن دیه فوتی وماه حرام و۱۲٪شکستگی دوتا دست مبلغ دیه چقدر میشه؟برادرم یک فرزند پسر دارد که باما زندگی میکند از همسرش جدا شده بود قبلا .پدر خودمم فوت کردن سال ها پیش.ممنون میشم جواب بدید🙏🏻🙏🏻

 173. Ali می گوید

  با سلام و وقت بخیر بنده مورد حمله افراد اوباش قرار گرفتم که بازوی دست راستم اندازه ی دوساعت پاره و سوراخ شد و موجب کبودی و خونریزی گردید خواستم بپرسم مظنه دیه پرداختی چقدره ؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز بر اساس شدت آسیب وارد شده ممکنه بین ۳ تا ۶ میلیون تومان برای شما دیه محاسبه بشه

 174. محمد می گوید

  سلام جناب خسروی عزیز

  من یک ماه پیش تصادف کردم پزشکی قانونی این توضیحات نوشته توی پروندم

  ۱_ ساییدگی حارصه سمت راست پیشانی
  ۲_ جراحت حارصه بین کفل راست و چپ
  ۳_کبودی لثه فک فوقانی
  ۴_شکستگی استخوان بینی
  ۵_خرد شدگی ثلث تحتانی استخوان زند اعلی ساعد دست راست
  ۶_خرد شدگی ثلث تحتانی استخوان زند اعلی ساعد دست چپ
  ۷_در رفتگی مفصل تحتانی استخوان زند اعلی و زند اسفل دست راست
  ۸_التهاب نسج اطراف بیضه
  ۹_شکستگی تنه تحتانی استخوان عانه درسمت راست که به دنبال اصابت جسم سخت

  دیه من چقدر محاسبه میشود بزرگوار

  با تشکر از لطف جنابعالی

 175. علی می گوید

  سلام ب ازای هر پین دست چقد دیه تعلق میگیره

  1. خسروی می گوید

   پین دست دیه ندارد و بر اساس گزارش پزشکی قانونی برای آن ارش تعیین می شود

 176. ریحانی✌🏻🌍🌍🌍 می گوید

  با سلام و وقت بخیر و ممنون از پاسخگویی
  نظریه پزشک قانونی به شرح زیر است: شکستگی استخوان درشت نی ساق پای راست بدون عیب بهبود یافته است.شکستگی ستون فقرات در مهره ۱۲ پشتی که تحت عمل جراحی تثبیت سازی قرار گرفته است(بند ت ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی).ارش اختلال حرکتیو محدودیت حرکتی اطراف شکستگی به میزان ۱۶ درصد دیه کامل تعیین میگردد..

  میخواستم ببینم دیه چقدر میشه کلا؟

  و اینکه ساق پای راست هم تحت عمل و پلاتین گذاری قرار گرفته ولی تو نظریه عنوان نشده ،ایا تاثیری در میزان دیه داره عمل کردن و اعتراض بدیم به نظریه؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما معادل ۲۰۴ میلیون تومان خواهد بود و در گزارش به شکستگی ساق پای راست هم اشاره شده است

 177. پژمان می گوید

  سلام و درود
  عذر میخوام سال ۱۴۰۱ تصادف کردم ۲ تا دندان و بینیم شکسته و ۲ تا حارصه دارم یکی روی زانو و یکی روی ارنج خواستم ببینم چقدر دیه بهم تعلق میگیره

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه دندان ها بستگی به جلو یا عقب بودن آن ها دارد. ۶۰ میلیون برای شکستگی بینی و ۶ میلیون برای حارصه ها دیه تعیین می شود

 178. محمد می گوید

  سلام جناب خسروی عزیز

  من یک ماه پیش تصادف کردم پزشکی قانونی این توضیحات نوشته توی پروندم

  ۱_ ساییدگی حارصه سمت راست پیشانی
  ۲_ جراحت حارصه بین کفل راست و چپ
  ۳_کبودی لثه فک فوقانی
  ۴_شکستگی استخوان بینی
  ۵_خرد شدگی ثلث تحتانی استخوان زند اعلی ساعد دست راست
  ۶_خرد شدگی ثلث تحتانی استخوان زند اعلی ساعد دست چپ
  ۷_در رفتگی مفصل تحتانی استخوان زند اعلی و زند اسفل دست راست
  ۸_التهاب نسج اطراف بیضه
  ۹_شکستگی تنه تحتانی استخوان عانه درسمت راست که به دنبال اصابت جسم سخت

  دیه من چقدر محاسبه میشود بزرگوار

  با تشکر از لطف جنابعالی

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز دیه شما معادل ۱۷۰ میلیون به علاوه ارش برای ۳ مورد آخر خواهد بود

 179. سلطان می گوید

  باسلام و عرض ادب؛ پسر من در سربازی رفته روی مین و پایش قطع شده . خواستم ببینم میزان خسارت و دیه پایش در سال ۱۴۰۱ چقداست ممنون از لطفتون

  1. خسروی می گوید

   دیه قطع کامل پا معادل ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود. در صورتی که پای فرزند شما به صورت کامل قطع نشده باشد پزشکی قانونی باید معاینه کرده و ارش از کار افتادگی تعیین نماید

 180. علی می گوید

  سلام آیا گذاشتن پلاتین در ترقوه دیه رو افزایش میده؟

  1. خسروی می گوید

   مبلغ دیه افزایش پیدا نمیکنه بلکه ممکنه به صورت جداگانه ارش هم برای پلاتین محاسبه بشه

 181. حسین حاجتی می گوید

  در یک تصادف که من موتور بودم وضارب راننده ماشین و طبق کروکی راننده مقصر اعلام شده و در ماه محرم این تصادف انجام شده پزشک قانونی ۱پارگی کامل رباط متقاطع قدامی ۲پارگی کامل مینیسک غضروفی داخل ۳ کبودی نسج استخوانی در منتهی الیه تحتانی استخوان ران راست و نهی الیه فوقانی استخوان درشت نی ساق راست را اعلام کرده و معاینه مجدد ۹/۷/۱۴۰۱اعلام شده دیه این موارد با توجه به ماه حرام چقدر میباشد

  1. خسروی می گوید

   ماه حرام تاثیری در دیه شما نخواهد داشت و برای همه این موارد باید ارش تعیین شود

 182. وحیدعلیزاده می گوید

  سلام خسته نباشید
  من سه ماه پیش دعوا کردم
  ۲۵تا در گردنم و ۹تا در کمرم و۴تا در دست چپم بخیه زده شده میشه تقریبی بگین چقدر دیه شامل میشه ممنون ازشما

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز به نوع جراحت های شما بستگی دارد . اگر حارصه باشد جمعا ۱۲ میلیون و اگر دامیه باشد جمعا ۲۴ میلیون دیه به شما تعلق می گیرد

 183. سجاد می گوید

  سلام. پزشکی قانونی ۵درصد ارش و ۲۰ درصد دیه کامل تعیین کرده- با موتور تصادف کردم و مقصر خودم بودم شورای حل اختلاف گت ما واسه مقصر رای صادر نمیکنیم باید خودت بری از بیمه بگیری(بیمه ایران). به نظر شما بیمه خسارت میده؟ گواهینامه دارم

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز در این رابطه باید با یک کارشناس بیمه مشورت کنید. ولی ۲۵ درصد از دیه کامل معادل ۱۵۰ میلیون تومان خواهد بود که با توجه به اینکه مقصر بودید و آسیب هم به خودتون وارد شده بعیده بیمه تمام خسارت رو متقبل بشه

 184. رحمانی می گوید

  سلام. پزشکی قانونی ۵درصد ارش و ۲۰ درصد دیه کامل تعیین کرده- با موتور تصادف کردم و مقصر خودم بودم شورای حل اختلاف گت ما واسه مقصر رای صادر نمیکنیم باید خودت بری از بیمه بگیری(بیمه ایران). به نظر شما بیمه خسارت میده؟ گواهینامه دارم

 185. آرش می گوید

  سلام
  در رفتگی محل مفصل ترقوه ای-جناغی سمت راست داری دیه مقدر است
  این یعنی چی و چقد میشه ؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز ۵ درصد از دیه کامل معادل ۳۰ میلیون تومان

 186. Zohre می گوید

  سلام شکستگی ساق دست توسط سگ چقدر دیه دارد؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز شکستگی ساق پا ۴۸ میلیون تومان دیه دارد

 187. جلیل می گوید

  سلام شکستگی مچ دست راست ۲۴ درصد از دیه کامل انسان چقدر میشه
  شکستگی مچ دست چپ چهار پنجم از یک پنجم از یک دهم دیه کامل انسان چقدر میشه
  ممنون که جواب میدید

  1. جلیل می گوید

   مرسی

  2. خسروی می گوید

   پاسخ شما داده شد دوست عزیز

 188. جلیل می گوید

  سلام شکستگی دست چپ چهار پنجم از یک پنجم از یک دهم دیه کامل چقدر میشه
  شکستگی دست راست ۲۴ درصد دیه کامل چقدر میشه
  ممنون

  1. خسروی می گوید

   مجموع دیه شما معادل ۱۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود

 189. سامان ف می گوید

  سلام آقای خسروی..
  ببخشید من یه مهره کمرم توی تصادف خورد شده پزشک قانونی ۳ماه طول درمان نوشته ،دیه برا من چقدر میا؟

  1. خسروی می گوید

   ۶۰ میلیون تومان دوست عزیز

 190. امیر می گوید

  سلام اقای خسروی
  من خودم بیمه ندارم ولی کارفرما بیمه دارد سرکار از ارتفاع افتادم و پزشکی قانونی این موارد رو برام گزارش داده
  ۱_دوناحیه کبودی تحتانی بازوی چپ و ابتدای ساعد چپ
  ۲-دوناحیه کبودی زیر زانوی راست
  ۳-کبودی ناحیه داخلی زانوی چپ
  ۴-دوجراحت حارصه اطراف زانوی چپ
  ۵-جراحت حارصه تحتانی ساق چپ
  ۶-دو جراحت حارصه خلف میان ران چپ و کبودی آن
  ۷-شکستگی سر تحتانی استخوان درشت نی ساق چپ
  ۸-التهاب پرده پوشاننده مفصلی آرنج دست چپ
  ممنون میشم دیه موارد بالا رو برام حساب کنید با تشکر

  1. خسروی می گوید

   دیه شما تقریبا معادل ۷۰ میلیون تومان خواهد بود دوست عزیز

   1. شهبازی می گوید

    سلام خواهشا لطف کنید پیام ما رو هم جواب بدین ممنونم

 191. شهبازی می گوید

  سلام وقتتون بخیر من قبلا هم پیام دادم ولی متاسفانه جواب ندادین😔میشه بزرگواری کنید مبلغ دیه مارو محاسبه بفرمایید؟

  ٪۳ دیه کامل مردمسلمان(بابت سه جرح دامیه خلف قفسه سینه)

  ٪۴/۵ دیه کامل بابت جراحت‌های دامیه(بازوی چپ وپشت پای راست)

  حارصه در ریشه ی بینی و گوشه چشم راست وپشت دست چپ

  چهارصدم از یک سوم از یک دهم دیه کامل مردمسلمان(بابت جرح دامیه در انگشت دوم وسوم دست راست)

  شش صدم از یک سوم از یک دهم دیه ی مرد مسلمان(بابت جراحت های دامیه در قدام انگشت های دوم،سوم وچهارم دست چپ)
  ۱/۵هزارم دیه کامل بابت کبودی در قدام قفسه سینه سمت چپ

  1. خسروی می گوید

   دیه شما معادل ۷۱ میلیون تومان خواهد بود دوست عزیز

 192. سامان ف می گوید

  سلام آقای خسروی
  ببخشید من طول ۳ماهه درمان ک پزشک قانونی تعیین کرده تموم شده ولی مهره کمرم هنوز خوب نشده
  میخاسم ببینم وضعیت دیه من چطوریه و چقدر تعیین میشه؟آیا این مدت ک من نتونستم کار کنم بیمه قبولدار بیکاری من هس؟

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز طول درمان برای بررسی از کار افتادگی احتمالی یا نقص عضوهای حرکتی تعیین میشه و بعد از دو ماه از این بابت مورد معاینه قرار می‌گیرید.

 193. علی ترابی می گوید

  سلام من دوماه پیش تصادف کردم
  پزشک قانونی نوشت برام حارصه ساق پای راست
  کبودی درحال جذب پشت باسن راست
  دیه من چقدر میشه؟

  1. خسروی می گوید

   دیه شما معادل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود دوست عزیز

 194. علیسان می گوید

  سلام در ماه محرم ماشین ب برادرم زده ،وزانو وشانه سمت راست هردو شکسته وجراحی شدن .دیه چقدر میشود ممنون

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز ماه محرم تاثیری در میزان دیه برادر شما نداره و برای هر کدوم از شکستگی‌ها، مبلغ ۴۸ میلیون تومان دیه در نظر گرفته خواهد شد

 195. سجاد می گوید

  سلام میشه سوال کنم

 196. رضا می گوید

  باسلام خواستم ببینم دیه لقی دندان جلو و کبودی زیر چشم چقد محسوب میشه. توی ماه محرم

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز برای کبودی زیر چشم معادل ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومان و برای لقی دندان هم ارش تعیین خواهد شد

 197. Showan می گوید

  سلام و عرض ادب
  یه تصادف داشتیم تو ماه محرم عابر پیاده بچه ۹ ساله
  ۱:ساییدگی حارصه در لب فوقانی
  ۲:دوعدد جراحت حارصه در بینی
  ۳:جراحت دامیه مخاط لب فوقانی
  ۴:کبودی لب فوقانی
  ۵:شکستگی حدود ۵۰ درصد از تاج دندان اول نمایان جلویی بالاچپ
  ۶:شکستگی حدود ۴۰ درصد ازتاج دندان اول نمایان جلویی بالا راست
  ۷:دو عدد جراحت حارصه ساعد دست چپ و راست
  ممنون میشم مقدار دیه اش را بهم بگید

  1. خسروی می گوید

   دیه شما معادل ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به علاوه ارش برای موارد ۵ و ۶ خواهد بود

 198. Ali می گوید

  با عرض سلام خدمت شما آقای خسروی
  ۳۰درصد دیه کامل چقدر میشه ؟
  مممون🙏

  1. خسروی می گوید

   ۱۸۰ میلیون تومان دوست عزیز

 199. رضاا می گوید

  سلام خدمت شما آقای خسروی
  ۳۰درصد دیه کامل چقدر میشه؟

  1. خسروی می گوید

   ۱۸۰ میلیون تومان دوست عزیز

   1. پیمان می گوید

    سلام اقای خسروی من موردحمله یک نفرشدم که سرم ضربه دید وهشت بخیه ویک دستم ترک برداشت وشانه ام زخم شدودرماه حرام اتفاق افتاد وچقدردیه بهم تعلق میگیره

    1. خسروی می گوید

     دوست عزیز ۶ میلیون تومان برای آسیب سر و بسته به نوع و شدت آسیب های دیگه، ارش تعیین خواهد شد

 200. جمالی می گوید

  سلام جناب خسروی برای شکستگی متاکارپ دوم چقدر دیه تعلق می گیرد یا بستگی به نظر پزشک قانونی دارد

  1. خسروی می گوید

   ۶ میلیون تومان دوست عزیز

 201. حامد می گوید

  سلام خدمت شما آقای خسروی
  یکساله با موتور تصادف کردم طرفم مقصر صد درصدی بود، ران راستم شکسته شد بیمارستان دولتی عمل کردم پلاتین گذاشتن و حدود ۲۰تا بخیه خورد رانم بعد ۶ماه شکست و بیمارستان شخصی عمل کردم میله گذاشتن و پیونداستخوانی واسم انجام دادن دوبار بعد ۲ماه دکتر گفت جوش نمیخوره باید پیچ بالایی رو در بیارم کلااا من سه بار زیر بار عمل رفتم و پزشک قانونی تاا دیروز که شد یکساله طولش داد،ممنونم جواب بدید چقدر دیه شامل میشه🙏

  1. خسروی می گوید

   دوست عزیز پرونده شما نیاز به بررسی دقیق‌تر توسط یک کارشناس حقوقی داره

 202. پیمان می گوید

  سلام اقای خسروی من موردحمله یک نفرقرارگرفتم که سرم مورداثابت قرارگرفت هشت بخیه خوردویک دستم ترک برداشت وشانه ام زخم برداشت ودرماه حرام برام اتفاق افتاد واین شامل چقدردیه میشه

  1. خسروی می گوید

   پاسخ شما داده شد دوست عزیز

 203. مریم می گوید

  سلام جناب خسروی . پسرم ۶ سالشه . ی مرد تو خیابون با سر کلید ک دستش بوده محکم فشار داده زیر گلوی پسرم که ب عقب پرت شده چند قدم . جای کلید خیلی کم رنگ شده بعد چند ساعت ولی محل ضربه درد داره و بچم میگه نفس ک میکشم جاش درد میگیره . به این دیه تعلق میگیره ?

  1. خسروی می گوید

   بله دوست عزیز برای آسیب دیدگی پسر شما بر اساس گزارش پزشکی قانونی، ارش تعلق می‌گیره و حداکثر ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود

 204. علی می گوید

  باسلام وخسته نباشید خدمت شما و همکاران برنامه در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۱ باموتور سیکلت بابلوار تصادف کردم ساق پای چپم به اندازه ۳ سانت پارگی داشته حدود ۴ بخیه خورده وچند خراشیدگی جزئی ویک کبودی کوچک دادخواهی می کنم دیه ام را حساب کنید۰۹۹۳۵۸۱۱۶۰۰ ماه محرم دیه بیشتر است یانه

  1. خسروی می گوید

   ماه محرم تاثیری در دیه شما ندارد و برای شما ۳ میلیون تومان دیه در نظر گرفته خواهد شد

 205. وحید می گوید

  سلام. اعلام نظر پزشکی قانونی در مورد تصادفم:
  ۱.حارصه آرنج دست راست.۲.ساییدگی دامیه عمیق در ناحیه کتف سمت چپ.۳. ساییدگی دامیه عمیق در سمت چپ خلف قفسه سینه.۴. ساییدگی دامیه عمیق در قسمت ناحیه چپ کمر. ۵. ساییدگی دامیه عمیق در قسمت ناحیه راست کمر.۶. شکستگی قسمت انتهایی استخوان زند اعلی ساعد دست راست که تحت عمل جراحی و ادوات ارتوپدی قرار گرفته است ۷. شکستگی قسمت انتهایی( زائده استیلوئید) استخوان زند اسفل ساعد دست راست. خواهش می کنم ازتون به طور حدودی دیه من رو با توجه به نظر پزشکی قانونی محاسبه کنید باتشکر

  1. خسروی می گوید

   دیه شما معادل ۱۲۳ میلیون تومان خواهد بود دوست عزیز

 206. اصلان حیدری می گوید