علائم اختصاری آزمایش خون

حروف اختصاری آزمایش خون

گاهی اوقات پیش می آید که برخی افراد عجله دارند قبل از رسیدن به پزشک از جواب آزمایش خود مطمئن شوند اما هیچ علمی از نشانه های در درون یک برگه آزمایش ندارند. به عبارتی علائم اختصاری را در جواب آزمایش نمی شناسنند. در این مطلب سعی بر این امر داریم که به شما علائم اختصاری، نشانه و ویژگی های هر یک را بیان کنیم.

نام اختصاري آزمايش

عنوان آزمايش

كاربرد

W.B.C شمارش گلبول هاي سفيد شمارش تعداد كلي و افتراقي گلبول هاي سفيد
R.B.C شمارش تعداد گلبول هاي قرمز
Hemoglobin(Hb) اندازه گيري مقدار هموگلوبين در خون
Hematcrit هماتوكريت

 

درصد گلبول هاي قرمز در خون

 

M.C.H

 

وزن متوسط هموگلوبين

 

M.C.V

 

حجم متوسط هموگلوبين

 

M.C.H.C

 

درصد وزن متوسط هموگلوبين

 

M/E

 

نسبت سلول هاي زاينده گلبول سفيد به قرمز

 

R.D.W

 

پهناي گلبول قرمز در منحني

 

UA تجزيه كامل ادرار

 

عواملي نظير PH، رنگ ، بو وتوده هاي متراكم

 

Uric Acid

 

اسيد اوريك

 

محصول كاتابوليسم پورين ها

 

BUN نيتروژن اوره خون

 

عملكرد متابوليكي كبد و ترشحي كليه

 

PPD skin test

 

تست پوستي ppd

 

تشخيص عفونت سل

 

CTni , CTnT

 

تروپونين در بيماري هاي عضله قلب بكار مي رود

 

TGs

 

تري گليسيريد

 

براي ارزيابي خطر بيماري هاي قلبي و عروقي و ميزان چربي به كار مي رود

 

Stool for OB

 

بررسي مدفوع از نظر خون

 

پيدا كردن مواردي كه سبب پيدا شدن خون در ادرار مي شود

 

Na+

 

سديم

 

Semen Analysis

 

تجزيه مايع مني

 

شمارش و بررسي اسپرم و مايع مني

 

Retic Count

 

شمارش رتيكولوسيت

 

جهت عملكرد مغز استخوان

 

HiA آزمون سرخك

 

با استفاده از تست ELISA

 

PFTS تست هاي عملكرد ريه

 

ناهنجاري هاي ريوي و تنفسي

 

PT

 

زمان پروترومبين

 

ارزيابي مسير خارجي و مشترك در سيستم انعقاد خون

 

Protein, blood

 

پروتئين هاي خون

 

تشخيص آلبومين خون ، سرم و گلوبولين

 

HCG تست حاملگي

 

تعيين HCG به روش آگلوتيناسيون (AIT) از ادرار و RIA از طريق خون

 

K+

 

پتاسيم

 

كاتيون اصلي داخل سلولي

 

Platelet Count

 

شمارش پلاكت ها

 

در خون ريزي هاي خود به خودي

 

P فسفات خون

 

فسفات غيرآلي بدن

 

POP smeer

 

گسترش پاپ

 

تعيين سلول هاي بدخيم در ترشحات واژن و گردن رحم

 

PTT,APTT

 

زمان ترومبوپلاستين نسبي و فعال شده

 

مسير داخلي و مشترك در انعقاد خون

 

Mammography

 

ماموگرافي آزمايش پستان با اشعه X براي شناسايي سرطان

 

MRI بررسي با استفاده از ميدان مغناطيسي

 

Mg منيزيوم
HDL

 

ليپوپروتئين با دانسيته با لا

 

ميزان چربي داراي كلسترول

 

LDL ليپوپروتئين با دانسيته كم

 

ميزان چربي با خطر با لا

 

VLDL

 

چربي با دانسيته خيلي كم

 

LDH لاكتات دهيدروژناز

 

تشخيص سكته قلبي

 

IVP پيلوگرافي داخل وريدي

 

Immunoglobulin electrophoresis

 

الكتروفورز ايمنوگلوبولين

 

توليد ميزان ايمنوگلوبولين ها در عفونت هايي نظير IgE,IgM,IgA,IgG

 

Helicobacter آنتي بادي هليكوباكتر

 

تعيين عامل زخم هاي پپتيك و سرطان معده

 

GHb هموگلوبين گليكوزيله

 

براي كنترل درمان بيماري ديابت

 

GTT آزمايش تحمل گلوكز

 

براي تعيين ديابت

 

FSB

 

آزمايش قند خون

 

GGTP

 

گاماگلوتامين ترانس پپتيداز

 

شناسايي اختلال در سلول هاي كبد

 

ESR سديمان خون

 

اندازه گيري سرعت رسوب گلبول هاي قرمز

 

Biopsy نمونه برداري براي مطالعه ميكروسكوپي

 

ECG الكتروكارديوگرافي
C&S

 

كشت و تعيين حساسيت

 

تعيين بيماري هاي نزديك به عفونت

 

Cratine ميزان كراتين خون

 

CXR عكس قفسه سينه

 

ارزيابي دستگاه قلبي و ريوي

 

Beta-HCG

 

تعيين حاملگي با استفاده از آزمايش خون

 

Cholesterol ميزان كلسترول خون

 

بدترين نوع چربي

 

VDRL جستجوي آزمايشگاهي براي پيدا كردن بيماري هاي آميزشي

 

inflammation

 

عفونت
Ova of parasites

 

انگل
Protozoa cyst

 

كيست انگل هاي تك سلولي

 

Occult blood

CPK

خون مرموز در مدفوع

كراتين فسفوكيناز

 

CT scan of the brain

 

سي تي اسكن مغز

 

انفاركتوس مغزي و انواع بيماري هاي مغزي

 

Colposcopy

 

اندوسكوپي واژن وگردن رحم

 

Cl كلر بخشي از الكتروليت هاي مؤثر بر سيستم عصبي

 

Coronary angiography

 

كتتريزاسيون قلب

 

مشاهده حفرات داخل قلب ، مجراي شريان ها و عروق بزرگ

 

Ca++

 

كلسيم ارزيابي غده پاراتيروئيد و متابوليسم كلسيم

 

Bronchoscophy

 

برونكوسكوپي رؤيت حنجره تراشه و برونشي از طريق آندوسكوپي

 

Brest sonogram

 

سونوگرافي پستان

 

توده هاي در سينه فرد ديده شده تعيين تومور بودن يا كيست بودن آن

 

Bon marrow biopsy

 

بيوپسي مغز استخوان

 

بررسي مغز استخوان در بيماران با مشكلات خوني انواع سلول هاي مؤثر در خون سازي

 

Blood typing

 

نوع گروه خوني

 

BT زمان خونريزي

 

ارزيابي وضعيت عروق و پلاكت ها در هموستاز

 

Bilirubin,blood

 

بيلي روبين خون

 

تعيين مقدار بيلي روبين حاصل از كبد

 

BE عكس برداري با اشعه X از كلون

 

تعيين پوليپ،تومور و …

 

AST آسپارتات آمينوترانسفراز

 

در موارد مشكوك به بيماري هاي عروق كرونر

 

Angiography آنژيوگرافي فرستادن يك ماده حاجب به داخل شريان براي بررسي وجود يا عدم وجود بدخيمي يا بيماري عروقي

 

ABGS آزمايش گازهاي خون شرياني

 

ANA آنتي بادي ضد هسته اي

 

تشخيص بيماري لوپوسي

 

Amniotic analysis

 

آمينوسنتز جمع آوري اطلاعات درباره جنين

 

ELISA

 

تست اليزا

 

يافتن ويروس ايدز و هپاتيت

 

BAS  شمارش تعداد بازوفیل ها در خون

2 نظرات
  1. elenaz ghasemi می گوید

    thanks a lot for the article post.Much thanks again>

    1. elham ebrahimi می گوید

      you’re welcome

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.