علائم اختصاری آزمایش خون

حروف اختصاری آزمایش خون

گاهی اوقات پیش می آید که برخی افراد عجله دارند قبل از رسیدن به پزشک از جواب آزمایش خود مطمئن شوند اما هیچ علمی از نشانه های در درون یک برگه آزمایش ندارند. به عبارتی علائم اختصاری را در جواب آزمایش نمی شناسنند. در این مطلب سعی بر این امر داریم که به شما علائم اختصاری، نشانه و ویژگی های هر یک را بیان کنیم.

نام اختصاري آزمايش

عنوان آزمايش

كاربرد

W.B.Cشمارش گلبول هاي سفيدشمارش تعداد كلي و افتراقي گلبول هاي سفيد
R.B.Cشمارش تعداد گلبول هاي قرمز
Hemoglobin(Hb)اندازه گيري مقدار هموگلوبين در خون
Hematcritهماتوكريت

 

درصد گلبول هاي قرمز در خون

 

M.C.H

 

وزن متوسط هموگلوبين

 

M.C.V

 

حجم متوسط هموگلوبين

 

M.C.H.C

 

درصد وزن متوسط هموگلوبين

 

M/E

 

نسبت سلول هاي زاينده گلبول سفيد به قرمز

 

R.D.W

 

پهناي گلبول قرمز در منحني

 

UAتجزيه كامل ادرار

 

عواملي نظير PH، رنگ ، بو وتوده هاي متراكم

 

Uric Acid

 

اسيد اوريك

 

محصول كاتابوليسم پورين ها

 

BUNنيتروژن اوره خون

 

عملكرد متابوليكي كبد و ترشحي كليه

 

PPD skin test

 

تست پوستي ppd

 

تشخيص عفونت سل

 

CTni , CTnT

 

تروپونيندر بيماري هاي عضله قلب بكار مي رود

 

TGs

 

تري گليسيريد

 

براي ارزيابي خطر بيماري هاي قلبي و عروقي و ميزان چربي به كار مي رود

 

Stool for OB

 

بررسي مدفوع از نظر خون

 

پيدا كردن مواردي كه سبب پيدا شدن خون در ادرار مي شود

 

Na+

 

سديم

 

Semen Analysis

 

تجزيه مايع مني

 

شمارش و بررسي اسپرم و مايع مني

 

Retic Count

 

شمارش رتيكولوسيت

 

جهت عملكرد مغز استخوان

 

HiAآزمون سرخك

 

با استفاده از تست ELISA

 

PFTSتست هاي عملكرد ريه

 

ناهنجاري هاي ريوي و تنفسي

 

PT

 

زمان پروترومبين

 

ارزيابي مسير خارجي و مشترك در سيستم انعقاد خون

 

Protein, blood

 

پروتئين هاي خون

 

تشخيص آلبومين خون ، سرم و گلوبولين

 

HCGتست حاملگي

 

تعيين HCG به روش آگلوتيناسيون (AIT) از ادرار و RIA از طريق خون

 

K+

 

پتاسيم

 

كاتيون اصلي داخل سلولي

 

Platelet Count

 

شمارش پلاكت ها

 

در خون ريزي هاي خود به خودي

 

Pفسفات خون

 

فسفات غيرآلي بدن

 

POP smeer

 

گسترش پاپ

 

تعيين سلول هاي بدخيم در ترشحات واژن و گردن رحم

 

PTT,APTT

 

زمان ترومبوپلاستين نسبي و فعال شده

 

مسير داخلي و مشترك در انعقاد خون

 

Mammography

 

ماموگرافيآزمايش پستان با اشعه X براي شناسايي سرطان

 

MRIبررسي با استفاده از ميدان مغناطيسي

 

Mgمنيزيوم
HDL

 

ليپوپروتئين با دانسيته با لا

 

ميزان چربي داراي كلسترول

 

LDLليپوپروتئين با دانسيته كم

 

ميزان چربي با خطر با لا

 

VLDL

 

چربي با دانسيته خيلي كم

 

LDHلاكتات دهيدروژناز

 

تشخيص سكته قلبي

 

IVPپيلوگرافي داخل وريدي

 

Immunoglobulin electrophoresis

 

الكتروفورز ايمنوگلوبولين

 

توليد ميزان ايمنوگلوبولين ها در عفونت هايي نظير IgE,IgM,IgA,IgG

 

Helicobacterآنتي بادي هليكوباكتر

 

تعيين عامل زخم هاي پپتيك و سرطان معده

 

GHbهموگلوبين گليكوزيله

 

براي كنترل درمان بيماري ديابت

 

GTTآزمايش تحمل گلوكز

 

براي تعيين ديابت

 

FSB

 

آزمايش قند خون

 

GGTP

 

گاماگلوتامين ترانس پپتيداز

 

شناسايي اختلال در سلول هاي كبد

 

ESRسديمان خون

 

اندازه گيري سرعت رسوب گلبول هاي قرمز

 

Biopsyنمونه برداري براي مطالعه ميكروسكوپي

 

ECGالكتروكارديوگرافي
C&S

 

كشت و تعيين حساسيت

 

تعيين بيماري هاي نزديك به عفونت

 

Cratineميزان كراتين خون

 

CXRعكس قفسه سينه

 

ارزيابي دستگاه قلبي و ريوي

 

Beta-HCG

 

تعيين حاملگي با استفاده از آزمايش خون

 

Cholesterolميزان كلسترول خون

 

بدترين نوع چربي

 

VDRLجستجوي آزمايشگاهي براي پيدا كردن بيماري هاي آميزشي

 

inflammation

 

عفونت
Ova of parasites

 

انگل
Protozoa cyst

 

كيست انگل هاي تك سلولي

 

Occult blood

CPK

خون مرموز در مدفوع

كراتين فسفوكيناز

 

CT scan of the brain

 

سي تي اسكن مغز

 

انفاركتوس مغزي و انواع بيماري هاي مغزي

 

Colposcopy

 

اندوسكوپيواژن وگردن رحم

 

Clكلربخشي از الكتروليت هاي مؤثر بر سيستم عصبي

 

Coronary angiography

 

كتتريزاسيون قلب

 

مشاهده حفرات داخل قلب ، مجراي شريان ها و عروق بزرگ

 

Ca++

 

كلسيمارزيابي غده پاراتيروئيد و متابوليسم كلسيم

 

Bronchoscophy

 

برونكوسكوپيرؤيت حنجره تراشه و برونشي از طريق آندوسكوپي

 

Brest sonogram

 

سونوگرافي پستان

 

توده هاي در سينه فرد ديده شده تعيين تومور بودن يا كيست بودن آن

 

Bon marrow biopsy

 

بيوپسي مغز استخوان

 

بررسي مغز استخوان در بيماران با مشكلات خوني انواع سلول هاي مؤثر در خون سازي

 

Blood typing

 

نوع گروه خوني

 

BTزمان خونريزي

 

ارزيابي وضعيت عروق و پلاكت ها در هموستاز

 

Bilirubin,blood

 

بيلي روبين خون

 

تعيين مقدار بيلي روبين حاصل از كبد

 

BEعكس برداري با اشعه X از كلون

 

تعيين پوليپ،تومور و …

 

ASTآسپارتات آمينوترانسفراز

 

در موارد مشكوك به بيماري هاي عروق كرونر

 

Angiographyآنژيوگرافيفرستادن يك ماده حاجب به داخل شريان براي بررسي وجود يا عدم وجود بدخيمي يا بيماري عروقي

 

ABGSآزمايش گازهاي خون شرياني

 

ANAآنتي بادي ضد هسته اي

 

تشخيص بيماري لوپوسي

 

Amniotic analysis

 

آمينوسنتزجمع آوري اطلاعات درباره جنين

 

ELISA

 

تست اليزا

 

يافتن ويروس ايدز و هپاتيت

 

 

این نوشته تا چه حد مفید بود؟
[Total: 0 Average: 0]
2 نظرات
  1. elenaz ghasemi می گوید

    thanks a lot for the article post.Much thanks again>

    1. elham ebrahimi می گوید

      you’re welcome

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.