علائم اختصاری آزمایش خون

آزمایش خون کاربردهای گسترده‌ای دارد و یکی از متداول‌ترین انواع آزمایش پزشکی است. به عنوان مثال، آزمایش خون می‌تواند برای موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد:

  • ارزیابی سلامت عمومی
  • بررسی وجود عفونت
  • بررسی عملکرد اندام‌های خاصی مانند کبد و کلیه
  • غربال شرایط ژنتیکی خاص

اگر تاکنون آزمایش خون داده‌اید، ممکن است متوجه حروف اختصاری آزمایش خون در برگه آزمایش شده باشید. این اختصارها، برای شناسایی آزمایش‌های خاص استفاده شده بر روی نمونه‌های خون کشیده شده، مورد استفاده قرار می‌گیرند. شما حق دارید دقیقاً بدانید که چه آزمایشاتی روی شما انجام می‌شود، هرچند بررسی‌های بیشتری برای فهم اینکه هر آزمایش چیست و چگونه کار می‌کند، لازم خواهد بود.

در این مقاله، حداقل با رمزگشایی همه این اختصارات، کلمات مخفف و کاربردهای آن‌ها به عنوان راهنمای آزمایش خون آشنا خواهید شد.

علائم اختصاری آزمایش خون

اکثر آزمایش‌های خون فقط چند دقیقه طول می‌کشند و توسط پزشک، پرستار یا فلبوتومیست (متخصص در گرفتن نمونه خون) انجام می‌شود. گاهی اوقات پیش می‌آید که برخی افراد، عجله دارند قبل از رسیدن به پزشک، از جواب آزمایش خود مطمئن شوند؛ اما هیچ علمی از نشانه‌های  درون یک برگه آزمایش ندارند. به عبارتی علائم اختصاری را در جواب آزمایش نمی‌شناسند. در این مطلب سعی بر این امر داریم که به شما علائم اختصاری، نشانه و ویژگی‌های هر یک را بیان کنیم.

نام اختصاري آزمايشعنوان آزمايشكاربرد
W.B.C

 

شمارش گلبول‌هاي سفيدشمارش تعداد كلي و افتراقي گلبول‌هاي سفيد
R.B.Cشمارش تعداد گلبول‌هاي قرمزتعداد گلبول‌های قرمز
Hemoglobin (Hb)هموگلوبيناندازه گيري مقدار هموگلوبين در خون
Hematcritهماتوكريتدرصد گلبول هاي قرمز در خون
M.C.Hوزن متوسط هموگلوبينبرای اطلاع از وضعیت کم خونی و عفونت.

بازه نرمال: ۲۷.۵ – ۳۳.۲ پیکوگرم

M.C.Vحجم متوسط هموگلوبينبرای اندازه‌گیری بسیاری از اجزای مختلف خون از جمله گلبول‌های قرمز.

بازه نرمال: ۸۰-۹۵ فمتولیتر

M.C.H.Cمیانگین غلظت هموگلوبینارزیابی شدت و علت کم خونی

بازه نرمال در افراد بالغ: ۳۳.۴-۳۵.۵ گرم در هر دسی‌لیتر

M/Eنسبت سلول‌هاي زاينده گلبول سفيد به قرمز
R.D.Wاندازه گلبول‌های قرمزبرای اطلاع از علت اصلی کم خونی

بازه نرمال: ۶-۸ میکرومتر

UAتجزيه كامل ادرارعواملي نظير PH، رنگ، بو وتوده‌هاي متراكم

بازه نرمال برای زنان: ۲.۵-۷.۵ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر

بازه نرمال برای مردان: ۴-۸.۵ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر

Uric Acidاسيد اوريكمیزان اسید اوریک موجود در خون را تعیین می‌کند. این آزمایش می‌تواند به تعیین چربی بدن و اسید اوریک کمک کند.

بازه نرمال برای زنان: ۲.۴-۶ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر

بازه نرمال برای مردان: ۳.۴-۷ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر

BUNنيتروژن اوره خونعملكرد متابوليكي كبد و كليه

بازه نرمال: ۷-۲۰میلی‌گرم بر دسی‌لیتر

PPD skin testتست پوستي ppdتشخيص عفونت سل

بازه نرمال: ۰.۱ میلی‌لیتر مایع حاوی ۵ PPD است

CTni , CTnTتروپونيندر بيماري‌هاي عضله قلب بكار مي‌رود
TGsتري گليسيريدبراي ارزيابي خطر بيماري‌هاي قلبي و عروقي و ميزان چربي
Stool for OBبررسي مدفوع از نظر خونپيدا كردن مواردي كه سبب پيدا شدن خون در ادرار مي‌شود
Na+سديمبرای تعیین اینکه آیا میزان سدیم در حد طبیعی است یا خیر که کمک به نظارت بر درمان بیماری‌هایی که می‌توانند در اثر سطح غیر طبیعی سدیم در بدن ایجاد شوند بکار می‌رود.

بازه نرمال در افراد بالغ: ۱۳۶-۱۴۵ میلی‌مول بر لیتر

Semen Analysisتجزيه مايع منيشمارش و بررسي اسپرم و مايع مني

بازه نرمال: ۲۰ – ۲۰۰ میلیون

Retic Countشمارش رتيكولوسيتجهت عملكرد مغز استخوان
HiAآزمون سرخكبا استفاده از تست ELISA
PFTSتست‌هاي عملكرد ريهناهنجاري‌هاي ريوي و تنفسي
PTزمان پروترومبينارزيابي مسير خارجي و مشترك در سيستم انعقاد خون
Protein, bloodپروتئين‌هاي خونتشخيص آلبومين خون، سرم و گلوبولين
HCGتست حاملگيتعيين HCG به روش آگلوتيناسيون (AIT) از ادرار و RIA از طريق خون
K+پتاسيمكاتيون اصلي داخل سلولي
Platelet Countشمارش پلاكت‌هادر خون ريزي‌هاي خود به خودي
Pفسفات خونفسفات غيرآلي بدن
POP smeerگسترش پاپتعيين سلول هاي بدخيم در ترشحات واژن و گردن رحم
PTT,APTTزمان ترومبوپلاستين نسبي و فعال شدهمسير داخلي و مشترك در انعقاد خون
Mammographyماموگرافيآزمايش پستان با اشعه X براي شناسايي سرطان
MRIبررسي با استفاده از ميدان مغناطيسي
Mgمنيزيومبرای ارزیابی حفظ عملکرد قلب و سیستم عصبی

بازه نرمال: ۱.۵-۲.۵ mEq/L

HDLليپوپروتئين با دانسيته بالاميزان چربي داراي كلسترول
LDLليپوپروتئين با دانسيته كمميزان چربي با خطر بالا
VLDLچربي با دانسيته خيلي كمبازه نرمال: ۲-۳۰ mg/dL
LDHلاكتات دهيدروژنازتشخيص سكته قلبي
IVPپيلوگرافي داخل وريديبرای ارزیابی کلیه‌ها ، مجرای ادرار و مثانه و کمک به تشخیص خون در ادرار یا کمردرد
Immunoglobulin electrophoresisالكتروفورز ايمنوگلوبولينتوليد ميزان ايمنوگلوبولين‌ها در عفونت‌هايي نظير IgE,IgM,IgA,IgG
 

Helicobacter

آنتي بادي هليكوباكترتعيين عامل زخم هاي پپتيك و سرطان معده
GHbهموگلوبين گليكوزيلهبراي كنترل درمان بيماري ديابت
GTTآزمايش تحمل گلوكزبراي تعيين ديابت
FSBآزمايش قند خونبازه نرمال: ۷۰-۹۹ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر
GGTPگاماگلوتامين ترانس پپتيدازشناسايي اختلال در سلول‌هاي كبد
ESRسديمان خون

 

اندازه‌گيري سرعت رسوب گلبول‌هاي قرمز
Biopsyنمونه‌برداري براي مطالعه ميكروسكوپيبایوپسی نمونه‌ای از بافتی است که از بدن گرفته می‌شود تا بررسی شود. وقتی که آزمایش اولیه نشان می‌دهد که نواحی از بافت در بدن طبیعی نیست پزشک باید بایوپسی را توصیه کند.
ECGالكتروكارديوگرافيفعالیت الکتریکی قلب را اندازه می‌گیرد
C&Sكشت و تعيين حساسيتتعيين بيماري هاي نزديك به عفونت
Cratineميزان كراتين خونسطح یک مواد اضافی معروف به کراتینین را در خون و ادرار اندازه گیری می‌کند
CXRعكس قفسه سينهارزيابي دستگاه قلبي و ريوي
Beta-HCGتعيين حاملگي با استفاده از آزمايش خونهورمونی است که در دوران بارداری توسط جفت ایجاد می‌شود و به طور معمول در خون تشخیص داده می‌شود.
Cholesterolميزان كلسترول خونبدترين نوع چربي
VDRLجستجوي آزمايشگاهي براي پيدا كردن بيماري هاي آميزشيبرای یافتن بیماری سفلیس که یک عفونت مقاربتی است بکار می‌رود.
inflammationعفونتبرای تشخیص مقدار پروتئین در خون استفاده می‌شود که در این روش مقدار پروتئین نشانگر عفونت می‌تواند باشد
Ova of parasitesانگلبرای یافتن اینکه آیا انگل‌ها سیستم گوارشی را آلوده کرده‌‌اند یا نه بکار می‌رود.
Protozoa cystكيست انگل‌هاي تك سلولي
Occult blood

 

خون مرموز در مدفوعبرای بررسی نمونه‌های خون مدفوع که ممکن است حاکی از سرطان روده بزرگ یا پولیپ روده باشد.
CPKكراتين فسفوكينازهنگامی که سطح CPK بسیار بالا باشد، اغلب به معنای آسیب یا استرس به عضله، قلب یا مغز است.
CT scan of the brainسي تي اسكن مغزانفاركتوس مغزي و انواع بيماري‌هاي مغزي
Colposcopyاندوسكوپيواژن وگردن رحم
Clكلربخشي از الكتروليت‌هاي مؤثر بر سيستم عصبي
Coronary angiographyكتتريزاسيون قلبمشاهده حفرات داخل قلب، مجراي شريان ها و عروق بزرگ
Ca++كلسيمارزيابي غده پاراتيروئيد و متابوليسم كلسيم
Bronchoscophyبرونكوسكوپيرؤيت حنجره تراشه و برونشي از طريق آندوسكوپي
Brest sonogramسونوگرافي پستانتوده‌هاي در سينه فرد ديده شده تعيين تومور بودن يا كيست بودن آن
Bone marrow biopsyبايوپسي مغز استخوانبررسي مغز استخوان در بيماران با مشكلات خوني انواع سلول هاي مؤثر در خون سازي
Blood typingنوع گروه خونيآزمایش تعیین گروه خونی. نمونه خون با آنتی بادی‌های ضد خون نوع A و B مخلوط می‌شود.
BTزمان خونريزيارزيابي وضعيت عروق و پلاكت ها در هموستاز
Bilirubin,bloodبيلي روبين خونتعيين مقدار بيلي روبين حاصل از كبد
BEعكس‌برداري با اشعه X از كلونتعيين پوليپ،تومور و …
ASTآسپارتات آمينوترانسفرازدر موارد مشكوك به بيماري‌هاي عروق كرونر
Angiographyآنژيوگرافيفرستادن يك ماده حاجب به داخل شريان براي بررسي وجود يا عدم وجود بدخيمي يا بيماري عروقي
ABGSآزمايش گازهاي خون شريانيبرای دیدن چگونگی عملکرد سلامت ریه‌ها و تعیین میزان اثربخشی روش‌های درمانی تنفسی استفاده می‎شود.
ANAآنتي بادي ضد هسته‌ايتشخيص بيماري لوپوسي
Amniotic analysisآمينوسنتزجمع‌آوري اطلاعات درباره جنين
ELISAتست اليزايافتن ويروس ايدز و هپاتيت
BASشمارش تعداد بازوفیل ها در خونبرای کمک به تشخیص برخی مشکلات بهداشتی

سخن پایانی ایده‌آل مگ

بعد از گرفتن نمونه خون، آن را درون یک بطری قرار داده و با نام و جزئیات شما برچسب‌گذاری می‌کنند. این نمونه سپس به آزمایشگاه فرستاده می‌شود که بسته به آنچه که باید مورد بررسی قرار گیرد، مورد آزمایش قرار می گیرد. نتایج به بیمارستان یا پزشک معالج شما ارسال می‌شود. برخی از نتایج آزمون در همان روز یا چند روز بعد آماده خواهند بود.

اگرچه برخی دیگر ممکن است برای چند هفته طول بکشند. بعضی اوقات، دریافت نتایج می‌تواند استرس‌زا و ناراحت‌کننده باشد. اگر از نتیجه آزمایش نگران هستید، ممکن است دوست و یا خویشاوند قابل اعتماد خود را با خود ببرید. برای برخی از آزمایشات، مانند HIV ، به شما مشاوره تخصصی داده می‌ شود تا به شما در رسیدگی به نتایج کمک کند.

۲.۹ | (۷)
ممکن است شما دوست داشته باشید
guest

2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x